Duchovní rozvoj

akášická knihovna

 

Zvu Vás na společnou cestu k harmonii vašeho života, k dosažení úspěchu a k překonání překážek. Duchovní rozvoj přináší radost z obnovení vaší vnitřní síly a pozitivních změn tam, kde jste možná uvízli na jednom místě. Pro úspěšnou pouť životem nám byly darovány velice mocné nástroje. Zejména pak Božské právo vědomého tvůrce. Mnozí lidé si ho však nejsou vědomi, nebo si ho nedovolí používat a žít. Přesto každý člověk může tuto realitu sám tvořit, ideálně v lehkosti bytí a plynutí, radosti a svobodě. 

Jsem inspirátorkou, průvodkyní duší a ppodporovatelkou osobních i spirituálních posunů a umožnění si projevení vlastní tvořivé síly druhých. Z úrovně vědomí duchovního vhledu v širších souvislostech pomáhám otevírat a aktivovat vaše dary a manifestovat vaše vize v souladu s jedinečnou esencí vaší duše. Je to má velká radost, poslání a životní vášeň.

AKTUÁLNĚ OPĚT NOVĚ OTEVŘENA OSOBNÍ SEZENÍ! TĚŠÍM SE NA VÁS! ♥♥ přes léto však sezení nevedu, objednávám od září dále

Na vaše SMS odpovídám do 14 dnů, děkuji za pochopení.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY SEMINÁŘŮ:

Těším se na vás v těchto termínech aktivačně prožitkových seminářů. Informace o jednotlivých tématech a programech najdete v menu akcí nalevo, nebo přímo v odkazu názvu semináře. Semináře jsou silně transformační a mohou vám velmi pomoci pozitivně proměnit váš život stejně jako osobní sezení. Z Božského éteru jsem vedena pracovat především se skupinami. Je to tedy hlavní příležitost, jak se se mnou propojit osobně a využít mé aktivační esence a dary.

V případě zájmu se můžete hlásit formou SMS na tel 728 932 236 pod heslem „název a datum semináře!

Jednodenní semináře jsou vždy v čase 10.00 – 18.30 v ceně 2800,- dvoudenní semináře 1. den 10.00 – 18.00 a 2- den 10.00 – 17.00 v ceně 4500,- kč.

Těším se na všechny tvůrce Nové země a životů v lehkosti bytí a plynutí.

ČERVENEC – možno se hlásit – všechny semináře se konají v Praze v dostupném a energeticky i prostorem krásném centru Adaraya, přímo naproti Hl. vlak. nádraží, případné ubytování si zařizujete sami a není v ceně semináře.

víkend 16. a 17.7. Praha AKÁŠICKÁ KNIHOVNA A JEJÍ SVĚTELNÝ POTENCIÁL – obsazeno začátek sobota 10.00 – 18.00 a neděle 10.00 – 18:00 – tento jedinečný seminář se koná poprvé ve dvou dnech a díky tomu bude mnoho prostoru pro společné sdílení, cvičení, aktivace a ponory do Akášických energií a informací za podpory mého vedení a mé silně aktivační esence, která pomáhá procesy urychlovat a podporovat. Tento seminář se v tomto časovém rozsahu dlouho nebude opakovat, tedy máte-li vážný zájem, doporučuji neváhat.  A co můžete čekat? Vstup do akášických Božských energií, praktické informace a cvičení, co to vlastně je ona Akášická éterická knihovna… kronika, možnosti které poskytuje, kromě informací v Božském přesahu pochopení jednoty, tvorba vašich vlastních přenastavení pro manifestaci proměn vašeho života ke svobodě a radosti a podpora pro vaši další samostatnou orientaci a vaší vlastní tvorbu v Akášické knihovně. Akášická knihovna je ve skutečnosti zářící Vědomí kosmické moudrosti a lásky mimo prostor a čas, které poskytuje jedinečné možnosti pro každou duši na její cestě vývoje a zkušenosti. Na semináři se s vámi podělím i o své osobní prožitky a zkušenosti, co vše mi v dlouhodobém horizontu kontakt s touto frekvencí vědomí přinesl a podělím se s vámi o krátké úseky Akášických vhledů, které jsem za roky, kdy se věnuji svému poslání a aktivačním darům pro druhé bytosti, měla tu čest zprostředkovat a přeložit do lidské řeči. Akášické vhledy jsou totiž především podporující energií a všeobjímající láskou. – cena 4500,-. přihlášky formou sms na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a názvu semináře

čtvrtek 28.7.. 10.00 – cca 18.30 KRÁLOVSTVÍ ČTYŘ ŽIVLŮv období léta máme mnohem více příležitostí trávit čas venku v přírodě a tak po delší době zařazuji toto nádherné téma na uchopení a propojení se s živly ve velkém přesahu v souladu s energiemi Nové země a posunu vědomí zde na planetě, součástí budou i nově ukotvené prožitky s živly a živlovými bytostmi z mé návštěvy Anglie a magického Avalonu, více najdete přímo v odkazu pod výše napsaným heslem KRÁLOVSTVÍ ČTYŘ ŽIVLŮ. I tento seminář se koná po delším čase a vzhledem k množství témat, které se hlásí z nabídky Božského éteru, doporučuji v případě velkého zájmu o toto téma neváhat, protože se delší dobu nemusí opakovat. Cena 2800,-, přihlášky formou sms na 728932236 s milým pozdravem, vaším celým jménem a názvem semináře

SRPEN – možno se hlásit

sobota 13.8. 10.00 – 18.30 SÍLA SLUNEČNÍHO LVA  A JEHO BRÁNA V TOBĚ portál Siria, egyptské záznamy s jejich přepisy, podpora bytostí Centrálního slunce a setkání s mocí a silou lva napříč časoprostorem a úrovněmi tvých vědomí pro zakotvení síly a slunečního centrálního proudu v tvé bytosti. V těsném navázání na předchozí dny vrcholící lví brány se můžeme napříč časoprostorem plně ponořit do jejích energií a prožít a ukotvit v sobě mnohé ze lvího archetypu, včetně mnoha zajímavých historických souvislostí a informací v hvězdném přesahu a z Akášických záznamů. Přijď probudit či posílit toho lva v Tobě a nechat se překvapit tím, kolik života a světla Ti to může přinést. Součástí bude opět silná tvořivá meditace v aktivačních energiích za podpory mé transformační esence. – přihlášky formou sms na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a jména semináře o který máte zájem

Velice si vážím vaší důvěry, avšak není v mých časových a energetických možnostech odpovídat na všechny zprávy či dotazy, které se ke mě dostávají různými komunikačními kanály. Avšak mnoho podpory a informací a možná i odpovědí na své otázky naleznete v mých článcích zde na webu či prostřednictvím mých mnohých videí na mém Youtube kanálu Cesta s Ramonou. Další zajímavé pořady, kde jsem byla hostem a dělím se o své vědění, zkušenosti a aktivační esenci duše, najdete po zadání hesla Ramona Siringlen do vyhledavače Youtube.

Vše, co potřebujeme k zlepšení našeho života, máme ve skutečnosti neustále k dispozici. A v každém okamžiku se můžeme rozhodnout vykročit novou cestou vědomého tvůrce a začít žít takový život, jaký si sami přejeme. A to je skvělá zpráva, nemyslíte? Ráda Vám budu při práci s vaší vnitřní silou a dosažením vašich cílů a přání laskavým a zkušeným průvodcem.

Krásný den Vám přeje Ramona Siringlen.