Okolnosti početí, adopce a síla rodu.

adopce

Okolnosti za kterých přicházíme na svět, události provázející naše početí, prožité pocity v lůně maminky a zážitky raného dětství to vše výrazně formuje náš nastávající život. Všechny tyto zkušenosti se ukládají v našem energetickém poli a i když na vědomé úrovni zapomeneme, jsou stále naší součástí. A přitahují nám do života další zkušenosti odpovídající dané vibraci. A my nechápeme. Nechápeme proč se nám to či ono děje, když jsme se přeci tak snažili. Proč se nám opakuje určitý vzorec. Proč? Najdeme li v sobě ochotu, odvahu a sílu se na svou minulost podívat, přijmout bolesti a zklamání a následně je transformovat, dovolíme sami sobě stát se vítězem. Vítězem nad sebou samým. S naší proměnou a léčením se vždy léčí a hojí i naše rodová linie a to myslím stojí za úvahu.

Obrátila se na mě velice laskavá a moudrá žena s prosbou o nahlédnutí okolností jejího početí. Byla totiž ve velmi ranném věku adoptována. Věděla o tom, avšak v nedávné době začala na sobě intenzivněji pracovat a pocítila potřebu se jaksi srovnat se svými původními biologickými rodiči. Nezáleží na tom, že je nepoznala. Oni stále jsou její součástí a nelze je vyloučit z jejího rodinného systému. Něco málo se jí podařilo zjistit, avšak to dalece nestačilo k tomu, aby se mohla vcítit do celé situace a navázat s rodiči na rovině duše nějaký vztah. Přála si tedy znát okolnosti svého početí a zda její biologické mamince nebylo snad nějak ublíženo.

Odpověď, kterou jsem pro ni obdržela jí velice pomohla pochopit a přijmout určité události. Díky její velkorysosti, otevřenému srdci a andělské podstatě s radostí svolila s Vámi její příběh sdílet, vědoma si toho, že jistě jsou mnozí, kterým v mnoha vrstvách pomůže a navíc je to podpora léčení rodů v kolektivním vědomí. Děkuji tedy s úctou za její svolení a lásku.

adopce

Akáša – Adopce. Mentální rovnání vztahů s biologickými rodiči a okolnosti početí

Ona je jednou z oněch velice statečných duší a žen, které přišly do tohoto života mimo jiné napravit svou láskou čistotou, odvahou a velkorysostí bolest celého ženského rodu….bolest a emoční zranění oněch mnoha žen po světě, zranění a neharmonických energií zanesených v ženském kolektivním vědomí. Tato mohutná léčení a návrat do síly Bohyně probíhá jako kolektivní úkol a poslání mnoha bytostí, které se vtělily v této době jako ženy, jako posvátné živoucí pochodně odvahy a světla, pokud se jedná o zranění fyzická, emoční i ta na duchovní úrovni. Ženy se nyní osvobozují. Mnohé kněžky si zvolily příchody na svět za náročných okolností, narodily se despotickým otcům, čelily týrání v partnerství, měly konfrontace s rodovou zátěží všeho druhu a tak mohly projevit své světlo a léčit generace a generace bolesti a ženského pokoření. Okolnosti příchodu na svět, které si ona zvolila zapadají též do tohoto vyššího plánu. Její biologická maminka byla v době jejího početí sama ještě skoro dítě. Byla zvyklá tvrdě pracovat a chtěla se osamostatnit a ukázat, že se o sebe umí postarat. Těšila se, že v Čechách snad najde co hledá. A co to bylo? Sama netušila přesně. Doufala v život jako z románu. Příjemná práce, pak láska, vlastní hezká rodina, kde bude svou paní. Byla citlivá a křehká. Jenže věci nešly tak jak očekávala. Ublížení které prožila však nebylo na fyzické úrovni. O to však bylo ještě hlubší a zanechalo rány v jejím srdci a emočním těle. Muž se kterým svou krásnou dceru zplodila sám nebyl nijak vyzrálý. Při fyzickém sblížení s maminkou, která toužila po něze a lásce na možný příchod dítěte nemyslel. Nechal se unést jen kouzlem okamžiku, maminka se mu líbila svou nevinností a jemností. Měl dojem, že jí může dominovat a tvarovat jí dle svého a ona mu podléhala. Chtěl jen tu křehkou vílu, rozkoš, zábavu a volnost. Dítě a rodina nebyly v tu chvíli jeho záměrem, navíc sám nebyl dostatečně zajištěn. Svým založením žil spíše ze dne na den. Její maminka mu tedy po otěhotnění sama připadala jako další dítě o které by se měl snad starat. Na něco takového nebyl připraven. Skutečně skrze něj má ona propojení s romskou krví. Tatínek byl Rom částečně, avšak duší zcela. Jeden den tu a druhý tam. Co bude zítra? To příliš neřešil. Pro její maminku potrat nepřipadal v úvahu. To bylo pro ni něco nemyslitelného a strašidelného. Na druhou stranu vrátit se zpět na Slovensko těhotná a bez muže se neodvážila. Stala by se terčem posměchu a nechtěla vystavit rodinu „hanbě“ Zdá se to dnes neuvěřitelné, ale sedmdesátá léta na Slovensku v některých oblastech nebyla zrovna pokrokovou dobou. Spolu s katolickou vírou to nebyla přívětivá situace. Maminka nejprve procházela šokem, že se jí něco takového vůbec mohlo stát. Bolest a smutek, že byla opuštěna a tak nějak postupně odložena….s rozpaky a téměř bez vysvětlení. Ani za to mu nestála? Takto si pro sebe uvažovala. Až později nastoupil vztek a jistá míra hořkosti. Navíc Je zde bolest z odloučení od dítěte. Jak těhotenství pokračovalo, byly v mamince protichůdné pocity. Narůstala v ní láska k dítěti a to i přes nepříznivou situaci ve které se ocitla. Absolutně však neviděla žádné východisko, co dělat, jak by sama mohla fungovat. Bylo toho na ni příliš. To bylo nakonec další velké zranění a zklamání. První že byla zrazena a opuštěna mužem ve chvíli, kdy ho nejvíce potřebovala a druhé, že krev její krve bude vyrůstat někde bez ní a ona zůstane jen poznámkou někde na papíře.

 

adopce

Přijetí druhého jména Magdalena je pro tazatelku v užívání více než příhodné. Ne jen jako vyjádření úcty biologickým rodičům za dar života, ale též v rámci jejího poslání pročištění starých bolestí a přispění k pozvednutí kolektivního ženského vědomí. (Její biologická maminka jí totiž původně dala právě jméno Magdalena – později byla adoptivní maminkou přejmenována.) Magdalena……Máří Magdalena je totiž představitelkou Božského ženského principu. Je ženskou esencí v té nejčistší formě….ne ve smyslu v jaké by byla ráda představovala Máří Magdalenu církev, která chtěla kdysi ženy držet v područí a jejich posvátnou sexualitu a sílu hanobit povídáním o prostitutce. Máří Magdalena je protipólem a dvojplamenem Kristovým a přináší na Zemi sílu a lásku Bohyně. Tazatelka svou čistotou a silou své duše může přispět k vyléčení traumat celého rodu a bolesti žen v jejím rodě biologickém a v tom jehož se díky lásce a záměru duší stala členem. Zejména kvalita čistoty je její největší duchovní  silou. Její srdce září a ona je schopna lásky bez podmínek, odpuštění a velkorysosti tam, kde druzí tuto sílu jen obtížně nalézají. Ona si může dovolit znovu projít všechny pocity své maminky, bolest, vztek, zklamání, smutek, strach…..aby je posléze transformovala v tu nejvyšší sílu lásky a svobodu. Může si dovolit cítit vztek a všechny ostatní negativní pocity k biologickému otci, aby pak s láskou a pochopením, že on zkrátka v té době více nebyl schopen, je odložila a proměnila. Ona má tu sílu. Je jedinečná a nádherná a není žádnou odloženou a opuštěnou ženou, neboť její duše je plna lásky a ona přijímá sama sebe bez podmínek, tak jako je schopna přijímat a milovat druhé. A právě proto je ona jedním z těch ženských andělů, kteří výrazně přispějí k vyléčení ženského vědomí a přijetí síly Bohyně zde na Planetě. Neboť je třeba přijmout i muže a jejich slabosti a zranění. I Oni trpěli a když ubližovali, tak z nevědomosti a nevyzrálosti. Ženská síla je tak ohromující, že nejeden muž se  jí zděsí. Nyní se však oba principy budou postupně narovnávat a bude se tomu tak dít i v místech, která na to zatím nikterak nevyhlížejí. Ona je ze svého rodu zatím duchovně nejvyzrálejší a tedy může pro celou rodinu ze svého srdce mnohé vykonat. Nemusí dále pátrat. Důležité je, co má ve svém srdci. Na dálku se může s oběma rodiči spojit na úrovni duše. Nakonec se jí to podaří i u tatínka. On zkrátka na její příchod nebyl vůbec připraven. Ne v té době.

S láskou přijala Ramona Siringlen.

Ona dáma mi poslala později tuto krásnou zprávu:

Draha Siringlen *** přeji Ti krásné ráno a chtěla bych Ti poděkovat za vhled. Děkuji Ti za Tvůj čas i energii, kterou jsi do práce vložila 🙂 Myslím, že všechno zapadlo přesně na své misto … poprvé v živote mohu s jistotou prohlásit i procítit, že miluji svou maminku! Hluboce s ní soucítím. Víš mě samotnou překvapila ta podobnost. Její příběh má totiž pokračování v mém životě a týká se vztahu k mužům. Na tatínkovi se ještě pracuje – snaha je patrná, ale necítím prozatím nic. Vše je patrné i v reakcích těla … 🙂 Po přečtení Tvého vhledu jsem trochu krvácela – mimo svoji periodu … Má milá, velice si cením Tvé pomoci, moudrosti, jemnosti a zároveň jasnosti Tvé zprávy♥ DEKUJI Seznámení s konkrétními okolnostmi jejího početí a postoj z úrovně Akášického vědomí této jedinečné ženě velice pomohlo a ještě pomůže na cestě jejího osvobození od rodinných traumat a úkolu který si zde předsevzala.

S láskou  Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.