KOŘENY PŘEDKŮ A JEJICH MOCNÁ PODPORA V ZÁZNAMECH NAŠÍ DUŠE.

 

PŘEDCI

Z Akášických vhledů:

KOŘENY PŘEDKŮ A JEJICH MOCNÁ PODPORA V ZÁZNAMECH VAŠÍ DUŠE.

Milovaní, rádi bychom poněkud rozšířili vaše možnosti a otevření se uvědomění, jak můžete vnímat a rozvíjet potenciál vašich předků. Jedná se především o plné rozevření poháru vašeho vědomí o tom, co nebo kdo to vlastně vaši předci jsou. Ti z vás, kteří si vybrali inkarnační zkušenost v milujících rodinách, v sounáležitosti, sdílení a všude tam, kde předchozí generace jsou chovány v úctě, mohou mít jistou výhodu. Ti z vás, kteří se narodili Celý příspěvek

Podpora a síla Matky Země v současné situaci.

Matka Země

Matka Země – nejste na to sami.

V dnešní náročné transformační době, kdy některé vlivy a síly by rády podpořily tzv. transhumanismus, genetické manipulace a odklon od původních čistých kódů a Božské jiskry v každé lidské bytosti, v době upravování potravin, ovlivňování počasí a zastiňování slunce, se mnohdy můžeme cítit vyčerpaní, unavení a tzv. “odpojení“. Když se k tomu přidají náročné výzvy zvenčí, v podobě omezování, nařizování a zastrašování, lidé mohou v některých okamžicích mít dojem, že už zkrátka není kde brát. Že není, kam se obrátit.

Právě v těchto dnech mě velice silně oslovila Matka Země. I ona je dlouhá léta trávena, drancována, upravována, ale s ohledem na její ohromnou schopnost samočištění, možnosti regenerace, sílu Zdrojového vědomí, přítomnosti ohromných mistrovských krystalů ve fyzické i éterické formě a bytostí Strážců Země a živlových přírodních bytostí, které jsou stále vibračně ve své čistotě a napojení na původní záměr Stvoření, je stále tou jedinečnou zářící bytostí, která trpělivě čeká na každou bytost, která se k ní vědomě připojí a pozdvihne své vědomí a světlo dle své Božské přirozenosti a Vesmírných práv. Celý příspěvek

Sdělení mistrů podzim 2020 – hluboké uvolňování strachů z násilí člověka proti člověku

revoluce

Sdělení Akášických mistrů podzim 2020.

Milovaní, na jaře tohoto roku 2020, jednoho z přelomových roků, které ještě budou následovat a ve zdánlivém chaosu, který je projevením mnoha paralelních realit ve hmotě a postupného sestupu Božího řádu ve formě rovnováhy na Zemi, kdy staré se hroutí, bouří a chce se držet své vlády, jste v kolektivním vědomí i podvědomí čelili tomu, co bylo zde ve vaší společnosti nazýváno první vlnou. Během ní došlo k útokům na lidstvo na mnoha úrovních, ale též mnohé světelné síly v protipólu vyvážily mnohé, mimo jiné i zjemněním povahy viru, který měl být představen jako smrtící představitel strachu, nutné izolace a poslušnosti systému. Na úrovni kolektivního vědomí a záznamů lidstva jste skrze masivně vedenou kampaň a přítomnost viru čelili uvolňování a prožívání starých strachů, zoufalství a pocitů bezmoci z mnoha krutých epidemií, morových ran, šíření cholery a jiných infekcí a odchodů z fyzických těl za psychicky náročných okolností kataklyzmat, kdy přírodní živly smetly v ohromující síle vše, co jim stálo v cestě.

Nyní s příchodem podzimu vyvstávají v kolektivním poli velkou silou další témata. Celý příspěvek

Hvězdná společenství duše

komunita

Hvězdná společenství duše.

Milovaní, na vlnách změn v hmotné sféře jedné z vámi prožívaných realit, kdy se zdánlivě vše rozpadá, staré umírá a nové zdá se, není ještě vidět, nyní ještě silněji než kdy dříve volá vaše duše po svém hvězdném společenství zde na Zemi. Ano mnozí z vás jste schopni v plynutí komunikovat se svými blízkými ve sférách ducha, ale vězte, že každá duše má zde ve fyzickém světě svou třpytivou mlhovinu domova našeho prapočátku, kde se paprsky příbuzných esencí vyzářily do všech koutů Vesmíru, aby se později v případě potřeby opět roztančily společnými obrazy. Celý příspěvek

Život a poslání JEDNO jsou.

matka a syn

Víte proč se lidé tak často ptají na své poslání?

Protože někde hlouběji je zakódováno přesvědčení, že když budu znát své poslání, můj život bude mít smysl, bude…jak lidé říkají naplněn, jsou zde dokonce i tací, kteří tím konečně omluví svou přítomnosti na planetě Zemi, kde mají dojem, že jsou zbyteční a vlastně překážejí dalším formám života. Ano jsou zde jisté silné duše, které přichází se silným přesahem do hmoty a plány duše, které když se zdaří naplnit, jsou vnímány jako ušlechtilé, někdy i lidstvo posunující. Ale smyslem a posláním je především již váš příchod sem a život sám, zde v této realitě. Celý příspěvek