MAGICKÁ SÍLA NAŠEHO PODVĚDOMÍ – aktivuj plně potenciál své vnitřní moudrosti a paměti a získej v podvědomí věrného přítele a pomocníka na celý život

měsíc

Dvoudenní víkendový seminář 22. a 23. srpna v Praze.

SEMINÁŘ ZCELA OBSAZEN

Děkuji za váš zájem a důvěru a pro velký zájem budu brzy vypisovat další termín. Prosím sledujte tento web.

Jedinečná příležitost se potkat a během dvou dnů se dozvědět mnoho zajímavého o možnostech spolutvorby a ladění v aktivním kontaktu s naším podvědomím. Sdílet s ostatními své zajímavé zkušenosti, položit mě otázky na toto téma, rozvíjet zajímavé příležitosti a zažít posuny díky AHA momentům v přátelské a podporující atmosféře.

Komunikaci a program povedeme a budeme spolutvořit na maximální probuzení potenciálu našeho podvědomí a jeho aktivního propojení na vědomou mysl.

V přirozenosti, lehkosti i humoru vyneseme do vědomí zajímavé souvislosti a propojení. Zkušenosti z praxe a mnoho dalšího.

Umožníme si aktivační přenastavení z úrovně Akášického vědomí a uvolníme případné bloky, které dosud mohly mlžit přístup do hlubších úrovní záznamů a podvědomí.

Podvědomí a jeho potenciál v roli osobního asistenta všedního dne. Nenapadlo vás někdy, že byste potřebovali „někoho k ruce“ na 24 hodin jen pro sebe? 🙂 Ale kde takovou bytost sehnat a jak zaplatit? A podvědomí přitom čeká, až se na něj laskavě obrátíme.

Kontakt a komunikace s podvědomím v uvolňujícím a léčivém transovém stavu formou tvořivých meditací a ukotvení cesty a stálého přístupu do svatyně moudrého podvědomí, kterou budete moci nadále snadno navštěvovat a podporovat sami sebe na všech úrovních a dopřávat si hluboký odpočinek a obnovu energie fyzické i psychické.

V případě vašeho zájmu mi prosím zašlete SMS na tel 728 932 236 s heslem „seminář podvědomí“ a já vám potvrdím vaše místo.

Cena tohoto dvoudenního semináře je 3750,- kč a pokud vám potvrdím místo, zašlu později podklady k platbě. Platba předem je podmínkou účasti.

Na všechny se srdečně těším.

S láskou Ramona Siringlen.

KRÁLOVSTVÍ ČTYŘ ŽIVLŮ – spolutvoření s živly, oheň země, voda, vzduch a jejich úloha v energiích nové země a v našich životech

ČTVRTEK 1.10. Praha 10.00 – 18.30
Živly- oheň, země, voda a vzduch jsou důležitou součástí všech oblastí našeho tvoření a života zde, nikoli jen součástí přírody.
Zažijeme si společné sdílení, tvoření, inspiraci a navnímání jednotlivých živlů, včetně toho, které oblasti našeho života a vědomí nám mohou pomoci posunout a transformovat.
Předáme si zajímavé možnosti, osobní zkušenosti a informace přímo od živlových elementárních bytostí, jak se s živly propojit v energiích nového paradigma a využít jejich podporu a transformační sílu ve vašem každodenním životě a posunech. Nahlédneme vzájemně na v laskavém a podporujícím poli na potenciál živlů projevených i potlačených u každého z nás.
Vědomé přijetí síly živlů do našich vibračních nastavení a energetických polí v konkrétních oblastech života formou Akášických přenastavení, tvorba v hloubi podvědomí.
Zkušenosti z komunikace s živly, tvořivé možnosti navázání kontaktu a propojení, meditace, vnímání poměru živlů ve vaší bytosti a vyladění k rovnováze.
To vše jako obvykle v přátelské a neformální atmosféře, avšak v energeticky čistém a bezpečném prostředí nádherného institutu zdraví a krásy Adaraya, Opletalova 27, Praha 1, naproti Hlavnímu vlakovému nádraží v Praze.
V případě zájmu zašlete prosím sms s heslem skupina na tel: 728 932 236 s názvem a datumem skupiny a vaším celým jménem.
Těším se na společné spolutvoření v energiích Nové Země.
S láskou Ramona Siringlen.

ZÁŘÍCÍ SVOBODA – dovol si svobodně tvořit a žít své štěstí, radost a potenciál

ČTVRTEK 29.10. Praha 10.00 – cca 18.30

Skupinová radost, spolutvorba a aktuální přenastavení v Akášickém poli pro vaše prožívání svobody ve všech rovinách bytí. Rozeznání a vystoupení z manipulací, nátlaků a očekávání. Svobodné tvoření a žití dle esence vaší duše.
Moji milí, svou duší a v napojení na Zdroj a pole Akášického vědomí jsem byla vedena připravit společná transformační a aktivační setkání nejprve na téma svobody a umožnění si.
Společně se nejprve naladíme na umožnění si maximálního využití společné tvorby a setkání v souladu s jedinečnou esencí duše každého z vás, vaší svobodnou vůlí a nejvyšším dobrem pro vás a tedy i celek dle aktuálního plánu vaší duše a naplnění potenciálu její radosti a tvůrčí síly.
Propojíme se v lehkosti a hravosti skrze vrstvy vědomí se silou a moudrostí našich vyšších já za podpory ametystové energie, mistrovských krystalů elestial typu a bytostí Elohim fialového paprsku osvobození a transformace, ale především díky propojení našich polí a společnému láskyplnému záměru nás samých jako vědomých tvůrců.
V přítomnosti TADY A TEĎ si v aktivačním portálu zvědomíme, co pro nás znamená svoboda a proč a čím jsme si ji doposud blokovali. V bezpečném, podporujícím a přátelském prostředí pojmenujeme a uvolníme z našich polí vše potřebné.
Dle aktuálního proudění ve společném aktivačním poli vstoupíme svým naladěním do vibrace Vědomí kosmické lásky a svobody a z této úrovně se pro vzájemnou inspiraci nazříme skrze portály našich očí, abychom přinesli druhým obrazy jejich jedinečnosti a světla, které jsme obdrželi. V lásce a uvolnění společně podpoříme skrze manifestační sílu našich vyšších JÁ přání a záměry každého z vás jednotlivě to vše v souladu s kosmickým zákony, v lehkosti bytí, plynutí a pro jeho nejvyšší dobro a tedy dobro celku.
Mnohé se bude tvořit v tady a teď dle aktuálních energií, informací v éteru a potřebám navibrování skupiny.
Chybět jistě nebude sdílení, humor a hlavně bezpečné přátelské prostředí.
Setkání proběhne v krásných a energeticky přátelských prostorách krásného domu přímo naproti Hlavnímu vlakovému nádraží v Praze a tedy i v blízkosti stejnojmenné stanice metra trasy C.
ADARAYA – Institut pro krásu a zdraví, Opletalova 27, Praha 1, 3. patro
Pokud vás volá vaše duše a srdce, jste s láskou vítání ke společnému propojení a tvorbě. Sebou poprosím ideálně pohodlné prodyšné odění, občerstvení tak, jak jste zvyklí, budete potřebovat zápisníky, bloky a psací potřeby. Ti z vás, co rádi kreslí, si mohou vzít i potřeby na kreslení, aby zachytili obrazy a vize. Jste vítáni vzít si sebou vaše oblíbené krystaly, šperky, které často nosíte či jiné předměty k nabití společným záměrem a vykonanou prací.
V případě zájmu zašlete prosím SMS na 728 932 236 s názvem skupiny a datem a vaším celým jménem.
Cena 2200,- kč. Poté co potvrdím vaše místo ve skupině – platba předem na účet je podmínkou účasti.
S láskou a radostí Ramona Siringlen.

 

 

PŘIJETÍ LIDSTVÍ A ŽIVOTA NA ZEMI – dovol si být šťastným člověkem a cítit se na Zemi skutečně doma

ČTVRTEK 17.9. Praha 10.00 – 18.30

Chcete se cítit zde ve svém životě lépe? Cítit bezpečí zde na Zemi? Lépe přijmout svůj lidský život? Potkat podobně smýšlející duše, pochopit potřebné souvislosti, umožnit si posuny a obdržet podporu vědomí a energií přítomných na Zemi, přijmout pomoc a inspiraci od nanebevzatých mistrů a od zástupců své hvězdné rodiny?

V přátelské atmosféře se můžete účastnit sdílení a předání informací k tématu z úrovně Akášického vědomí Božského éteru, vyslechnout si zajímavé případy druhých bytostí z mé praxe, položit otázky k tématu, vzájemně se podpořit svými esencemi a prožitky, otevřít své struktury novým možnostem v souladu s vaším nejvyšším dobrem a aktuálním plánem vaší duše a Božského práva na radost a lehkost bytí.

Na závěr se jako obvykle ponoříme do tvůrčí meditace na otevření se novým možnostem naší reality zde na Zemi v přijetí toho kým jste a co si sami přejete zde svobodně tvořit a přijmeme podporu dalších bytostí a mistrů. Obdržíme inspiraci a podporu z rostlinné a minerální říše, průvodce z řad zvířecích bytostí, mistrů, kteří žili své životy na zemi, předků či zástupců vaší hvězdné rodiny.

Jako vždy nebude chybět humor, nová přátelství, uvolněná atmosféra a laskavý přístup.

Setkáme se v energeticky krásných prostorách centra Adaraya, ve výborně dostupném místě centra Prahy, přímo naproti Hlavnímu vlakovému nádraží.

V případě zájmu jako vždy zašlete SMS na 728 932 236 s názvem skupiny, datem a vaším celým jménem.

 Srdečně se na všechny těším. Ramona Siringlen.

CHRÁM JASNOZŘENÍ – dovol si otevřít se darům vnímání skutečné krásy světa

 

chrám jasnozření

SOBOTA 1.8. Praha obsazeno

ČTVRTEK 15.10. Praha

Dovolme si v lehkosti, vzájemné inspiraci, přátelské atmosféře, humoru, hravosti a podporujících tvůrčích energiích Nové Země si umožnit vnímat za možnostmi našich fyzických smyslů další úrovně a reality magického zázračného života a všeho bytí, které nás obklopuje. 

  Svět je ve skutečnosti pestrou mozaikou božských zázraků. 

Dovolme si společně, podpořeni aktivačním energetickým polem a společným záměrem otevření se možnostem vnímání v souladu s jedinečnou esencí vaší duše v lehkosti bytí a plynutí. Umožnění si rozevření poháru vědomí v přijímání a vnímání vědomí všeho živého.
Jde to i hravě, přirozeně, laskavě a v podpoře, jelikož se ve skutečnosti jedná o součást naší přirozenosti.

Čekají vás zajímavé informace o jednotlivých možnostech jasno smyslů jako je:

jasnozření, jasnoslyšení, jasnočich, jasnovědění, jasnovidnost, energetika, jasnocit a možnosti darů, které ještě nebyly pojmenovány •

Díky sdílení z praxe, výměně vašich osobních zážitků a vyslechnutí případných příběhů druhých dochází k mnoha uvědoměním a otevření možností ve vašem poli. Zaměříme se s láskou i na bloky a zkušenosti, díky kterým jsme si své předpoklady pro vnímání sami omezili, zavřeli, uvolníme traumata a zákazy, pochybnosti a pocity viny s těmito dary spojenými.

V tvořivé a uvolňující meditaci, či jak někdo vnímá v léčivé transové vizualizaci projdeme pod vedením našeho vyššího JÁ a naší duše chrámem jasnozření a jeho sály, abychom se sami naladili na vnímání ve vyšších souvislostech a poznali své osobní předpoklady v souladu s jedinečnou esencí naší duše.

Umožníme si podporující akášická přenastavení pro vstup do nové reality našeho vnímání a tvoření v souladu s Božským načasováním a aktuálním plánem naší duše pro radost, lehkost, vnímavost.

Setkáme se v krásném prostoru, snadno dostupném, přátelském a energeticky čistém prostředí Institutu zdraví a krásy ADARAYA, Opletalova 27, Praha 1, v těsné blízkosti budovy Hlavního vlakového nádraží Praha a tedy i na metru trasa C Hlavní nádraží, 3. patro.

V případě zájmu prosím pošlete SMS na můj tel 728 932 236 s heslem CHRÁM JASNOZŘENÍ a já vám zašlu potvrzení vašeho místa a výzvu k platbě.

Cena 2200,- kč. Poté co potvrdím vaše místo ve skupině – platba předem na účet je podmínkou účasti.

Těším se na naše spolutvoření, sdílení, vzájemnou inspiraci, zkušenosti, humor, smích, nová setkání a další úrovně krásy tvůrců nové země.

Srdečně společně Ramona Siringlen.