Akášický vhled – Jak ocenit své služby a nastavení osobních hranic

hojnost

Akášický vhled – Jak ocenit své služby a nastavení vlastních hranic

Muž, kterého si velice vážím, mě požádal o vhled na téma nastavení vlastního ocenění za jím nabízené služby. Díky jeho velkorysosti a přirozené radosti ze sdílení mohu s jeho souhlasem sdílet celý vhled. Tyto informace jsou v současné době velmi důležité i s ohledem na posuny v kolektivním vědomí. Věřím, že pro mnohé z vás budou užitečné.

Tazatel ještě stále prochází procesem nastavování osobních hranic. Je to velice důležité, protože všichni si na úrovni duše přejete směřovat k rovnováze a harmonii. Sem patří i rovnováha ohledně dávání a přijímání. Tazatel je na vědomé úrovni přesvědčen, že má již hranice nastaveny poměrně slušně. Mnohým si již prošel, leccos se naučil, či se rozpomněl na své minulé zkušenosti z hlubší minulosti. Přesto je nyní čas na další fázi. Pokud se jedná o schopnost nastavit si ocenění za své vlastní služby chce to tu nejhlubší otevřenost a upřímnost sám k sobě a také ano….jistou dávku odvahy. Na podvědomé úrovni on totiž ještě stále hodně řeší, co si o něm kdo bude myslet. Má obavy, aby nepůsobil nepatřičně či pyšně. Aby nebyl označen za floutka, který neví, co by. Skrývá se za tím někde hodně hluboko velký strach z odmítnutí. Jeden z jeho kořenových stínů. Rozumíme. Když vstupoval do této inkarnace, byl si vědom, že se utká se stínem a že projde během své životní zkušenosti mnoha vrstvami vědomí a poznání. Jelikož sem přišel i čistit jisté rodinné programy, tyto na něj samozřejmě také působí. Z maminčiny strany jde program skromnosti a přesvědčení, že jsem tu proto, abych sloužila bez nároku na odměnu. Je to nízká sebehodnota. Maminka se již díky tazatelově práci i díky své lásce k synovi a nakonec i konečně sama k sobě o dost posunula, ale přesto toto je jeden ze stínových rodových programů. Ze strany biologického tatínka jde program pohrdání každým, kdo něco dokázal a nedůvěra…..jak toho vlastně dosáhl. Je to vlastně převlečený program malé sebedůvěry v sebe. Tazatel díky tomuto stínu někde vzadu ve své mysli očekává, že lidé k němu budou obdobně nastaveni, jako by byl jeho tatínek ke každému, kdo dosáhl rovnováhy a klidu a našel odvahu vystoupit veřejně na všech úrovních s tím co nabízí a co za to v rovnováze žádá výměnou. Nyní se mu nabízí s tímto nastavením za své služby možnost velkého posunu.

hojnost

Pro některé z vás je to náročná zkouška. Nastavení ohodnocení za váš čas, um, vydanou energii i to čím vším jste museli projít, abyste něco takového mohli poskytovat druhým….je velmi otevřenou ukázkou vaší sebe hodnoty a odvahy si nastavit vlastní hranice. Nastavení správného ocenění by mělo být vyjádřením zdravé lásky a respektu k vlastní osobě ale také k druhým, pro které nabízíte své produkty, služby a činíte tak s láskou a na plno. Se stanovenou cenou byste měli být v souladu a spokojeni na všech vašich úrovních. Nedělejte kompromisy nahoru či dolů podle toho, co myslíte, že by se líbilo druhým a nebo podle toho, co vám kdo radí. Ano můžete vyslyšet rady a názory blízkých, jejichž názoru si vážíte, ale nakonec je to vaše energie, váš čas a váš život. Nesrovnávejte se s druhými. Není to možné. Každý jste originál. Lidé vždy vycítí, zda byly ceny nastaveny v souladu s vámi. Máte li energii pochybnosti, že ceny jsou možná vyšší a lidé nepřijdou, vkládáte do vašeho projektu oslabení a lidé to zachytí na dálku. Tuto pochybnost si pak podvědomě přečtou a vyhodnotí ji nedůvěrou k vaší práci a pochybnost se Vám tak dostane zpátky. Budete-li naopak pracovat za cenu, kde se budete cítit podhodnoceni, lidé vaši práci neocení, nebudou si jí vážit a možná Vás to překvapí, ale i zde to může tok energie příchozích brzdit, protože zkrátka něco nesedí. Vesmír je v tomto nepodplatitelný. Je to velká škola rovnováhy a jakékoli kličkování před druhými i sám před sebou se projeví dříve či později ve hmotě.

Ano je to nyní velké téma i v kolektivním vědomí a souvisí to s vystupováním ze starého paradigma konkurence, soutěže, kontroly systémem a představou, že o naší ceně mají právo rozhodovat druzí. Pokud si přejete mít ceny v souladu s vámi investovanou energií, umem a získanými zkušenostmi, je také v pořádku, když mají vaši zákazníci představu, co vše vaše služba či nabídka obnáší. Toto by však nemělo být podáváno z vibrace vysvětlování…..a tedy zdůvodňování vašeho ocenění. Vysvětlujete-li, jste vlastně v obraně a dostáváte se tak energeticky do podřadného postavení a opět je zde nerovnováha. Nicméně zde mohou být časové aspekty vašich aktivit, kterých si lidé nemusí být vědomi, či vykonáváte jakou součást vaší tvorby či poslání věci, které nejsou běžným vnímáním k zachycení. Je projevem zdravého ocenění a též projevem úcty a čestného jednání k vašim zákazníkům, když je o těchto aspektech informujete.
Tazatel při současné ceně a tomu co vydává, není v rovnováze. Ale to je vnímání zde z pole Akášického vědomí. Je-li to jeho představa o hodnotě jeho času, života a tvorby, pak je to v pořádku. Přesto ho vřele podporujeme v nahlédnutí své sebe hodnoty. Jelikož je zběhlý v komunikacích a má za sebou i v tomto životě již mnohé spirituální zkušenosti, dovolujeme si mu navrhnout, aby se prostřednictvím meditace propojil s některým z Božstev Hojnosti. Ať pozve během rituálu, který by mu byl blízký, Božstvo hojnosti do svého fyzického těla a poté znovu pohlédne na svou hodnotu a hodnotu všeho, co nabízí. Božstvo mu pomůže osvobodit pohled na věc od jeho rodových programů a traumat. Možná bude velmi překvapen. Obdarován bude zcela jistě…..už zážitkem samým! Dostává-li se lidem podpory a pomoci, která může výrazně posunout jejich život kupředu, je v pořádku ji ocenit. Není li dávání a přijímání v rovnováze, může se také stát, že ona podpora či služba nakonec nemusí mít takové výsledky, jelikož člověk ji vlastně ani neocenil.

V úctě a s láskou Akášičtí mistři a Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.