Ramona Siringlen – O mně

Ramona

 

Srdečně Vás vítám na svých stránkách. Jmenuji se Ramona Siringlen. Tato jména se v mém životě objevila v souvislosti s mým osobním a zejména duchovním rozvojem. Rodiče mi však při narození darovali krásné jméno Kateřina. Narodila jsem se 15. prosince 1975. Na tento svět jsem si přinesla velkou vnímavost, empatii a otevřenou mysl.

Miluji vnímat nádherné vnitřní světlo v každém z nás. Někteří lidé ale svou záři nevidí nebo myslí, že si ji nezaslouží. Že ji dávno ztratili. Mou vášní a posláním je toto světlo v lidech probouzet a posilovat. Otevírat jejich vědomí. Pomáhám druhým vidět
za oponu běžně vnímané reality. Rozeznat a aktivovat jejich tvořivou sílu, talenty a dary. Přináším léčivé světlo vhledu do životních situací a tím pochopení a uvolnění potřebná k proměně.

K práci s lidmi jsem přirozeně směřovala už od dětství. Po zakončení studia na pražském Gymnáziu Na Pražačce, ve třídě s výrazným výtvarným zaměřením, jsem se vystudovala ještě obor sociální práce. Plánovala jsem původně dva směry svého zájmu časem sloučit a věnovat se arteterapii.

Dnes jsem vyhledávanou průvodkyní na životní cestě a inspirátorkou osobního 
a duchovního rozvoje. Podpora druhých lidí k uchopení jejich síly a odvahy ukázat světu své dary je mou velikou vášní a zábavou.

Rozumím emočním a mentálním vzorcům, které ovlivňují, jak se cítíme či reagujeme a umím s nimi pracovat. Jaká úleva! A proto mohu prožívat radost, klid a vnitřní svobodu bez ohledu na případné vnější okolnosti. Vím, že za své štěstí jsem zodpovědná jen já sama. Naštěstí! 

Nepatřím k těm, kteří myslí, že druhé musíme zachraňovat. Naopak. Je skvělé být u toho, když si druhý člověk dovolí projevit svojí sílu a rozhodne se vzít život do svých rukou. Vždy jsem vnímala lidské osudy a životní události v širších souvislostech, než bývá obvyklé. Pokud si uvědomíme, o jaké souvislosti se jedná, můžeme se v našem životě lépe zorientovat. Díky svému vnímání, citlivosti a orientaci na druhé lidi jsem přirozeně v životě nabírala zkušenosti z oblasti psychologie, psychosomatiky, vztahové problematiky, osobního rozvoje a práce s energií. Kam jsem přišla, tam se mně dříve či později lidé začali svěřovat, hledali radu, podporu. Postupně ve mně sílilo poznání, že právě práce s druhými a pro druhé na tzv. plný úvazek je pro mě tou pravou cestou. Když mi tato informace začala chodit nezávisle i od druhých lidí, dostaly události rychlý spád. Můj život vždy měl a má silný duchovní přesah a to hrálo nemalou roli v mém osobním vývoji, rozvoji intuice a toho, čemu se říká mimosmyslové vnímání. Svou schopnost vhledu a vcítění se do druhých přes běžný rámec využívám při každém sezení.

Sama jsem prožila mnoho náročných životních situací. Ale zpětně je vnímám jako dar. Dar osobního prožitku a lepšího chápání souvislostí a životních lekcí. V mém poslání být druhým průvodcem je toto k nezaplacení. Tyto mé lekce mě značně posunuly na cestě mého vlastního osobního i duchovního rozvoje. Bez oněch prožitých zkušeností, někdy i bolestných, bych nedošla až tam, kde jsem nyní. Poznala jsem, že existuje mnoho cest k jedinému cíli. A to pochopit, že nám bylo dáno právo svobodné volby. Být vědomými tvůrci našeho života. A že pokud na něco zaměříme svou energii a pozornost, celý Vesmír se spojí, aby nám naše přání splnil. A že všichni jsme propojeni živoucí energií. Když se naučíme vnímat a respektovat sami sebe i druhé, otevře se nám nový svět, plný barev a příležitostí.

Vědomí, jaké máme my lidé možnosti a schopnosti, mě každý den naplňuje radostí, jak při práci s lidmi, tak v soukromém životě. Naše Božské právo vědomě tvořit svůj život a rozvíjet svůj potenciál, každý v souladu s jedinečnou esencí  své duše, to mě nepřestává fascinovat a miluji být součástí vašich příběhů a především posunů a uvolnění radosti a svobody na vaší osobní cestě.

Velký prostor v mém životě patří též mé rodině. Mám to štěstí být matkou dvou krásných synů, kteří též vydatně přispívají k mému osobnímu růstu a přináší mi každý den další rozměr v poznání sebe sama. Děti jsou našimi velkými učiteli.

Snad jsem Vám dala částečně nahlédnout do svého Vesmíru. Já naopak zase ráda poznám ten váš. Jaký je váš vlastní svět a kam si v něm přejete dojít? Jak se v něm chcete cítit?

Ráda Vás poznám při osobní konzultaci nebo na jednom z mých aktivačně prožitkových seminářů, kde si dovolujeme otevřít naše životy zázrakům a pozitivním změnám, navazujeme nová přátelství a propojujeme se v energiích nové doby.

S láskou

RAMONA SIRINGLEN