Křídla radosti

křídla radosti

Nádherně odlehčující a přitom velmi praktický, aktivačně transformační celodenní seminář, kde se dozvíte mnoho užitečných informací o našem emočním těle a jak jeho záznamy a uložené emoce hluboce ovlivňují náš život a potenciál lehkosti a radosti. 

Zároveň budeme tyto emoce uvolňovat a rozpouštět během meditačních ponorů a naladění se na váš osobní akášický světelný prostor paprsku vaší duše v lehkosti a energeticky bezpečném pečujícím prostředí. V přátelském a podporujícím naladění. Bytosti, které si toto umožní, vždy doslova mění svůj život. Takovou sílu máte. Pokud se rozhodnete.

Celodenní seminář je v energetické výměně 3000,- Kč a v případě zájmu se prosím přihlašujte skrze SMS na 728 932 236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a názvu semináře. Přihlášením vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

TĚŠÍM SE NA TVÁ KŘÍDLA A ESENCI DUŠE PRO TVOU RADOST A SVOBODU.

 

Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ – konflikt tvé vlastní staré magie a příslušnosti k různým magickým a duchovním řádům

Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ :
KDYŽ TI BRÁNÍ A ŽIVOT KOMPLIKUJE TVÁ VLASTNÍ MAGIE A ZÁMĚRY Z TVÝCHstará magie RŮZNÝCH INKARNACÍ, KTERÉ JDOU PROTI SOBĚ – ANEB VNITŘNÍ KONFLIKT MEZI PŘÍSLUŠNOSTMI K DUCHOVNÍM A MAGICKÝM ŘÁDŮM V TVÉM VLASTNÍM ČASOPROSTORU DUŠE.

Milované duše, zářící bytosti kráčející mezi světy a životy! Na cestě svého osvobození a rozkvětu se často zaobíráte tím, kde v časoprostoru jste byli vystaveni vlivům, které křivily přirozenost Božího řádu a kosmické harmonie ve všemožných podobách staré magie, rituálů, slibů, odevzdávání vaší životní energie ve jménu různých ideálů, kultů, kultur a náboženství. Uvolňujete nitky vzájemných ublížení, zkušeností, nedorozumění. Sledujete a hledáte KDO KOMU CO, KOMU JSEM JÁ….KDO CO MNĚ

JENŽE… mnohdy jste to stále vy. Vy sami v projevení různých vašich inkarnací a záznamů jedné a té samé duše a tak nevědomě vlastně bráníte sami sobě jít dále na vaší cestě v jednoduchosti a uvolnění se do čisté frekvence Božství. Tato okolnost, která by se v posuzování zde na Zemi, které je zatím stále velmi rozšířené (Akášičtí strážci a mistři se laskavě usmívají) mohla jevit jako negativní, však vzniká a vznikala i při čistých záměrech a duchovní práci a tvorbě. Čím silnější vyzrálejší duše, tím častěji mohlo docházet v časoprostoru zkušenosti duše ke křížení se jednotlivých magických vlivů a vyslaných paprsků energie se záměry.

Pro vaše VYJASNĚNÍ do větší lehkosti a plynutí přicházíme s touto informací a nabídkou osvobozujícího Akášického přenastavení, které vám umožní, jste-li s tím v souladu, z těchto protichůdných vlivů a závazků vystoupit a umožnit si opět více vnímat a vibrovat svou realitu z roviny čisté sféry Božského Zdroje bez podmínek, omezení, iluzí duchovní služby, pýchy a zneužívání Božské energie v jakékoli podobě, vědomě i nevědomě.

AKÁŠICKÉ PŘENASTAVENÍ A OSVOBOZENÍ: inkarnace
Dovoluji si nyní v přítomnosti tady a teď, napříč celou mou časoprostorovou osou, napříč všemi úrovněmi mých vědomí mysli, vtělení a projevení, napříč všemi svými hvězdnými i pozemskými rodovými liniemi, napříč veškerými mými příslušnostmi k duchovním i magickým řádům a napříč záznamy mé Duše a mé DNA, definitivně propustit k uvolnění a rozpuštění v pochopení Božské moudrosti a bezpodmínečné lásky bez hodnocení a pocitů viny, avšak v úctě a poděkování za veškeré dary dosavadních zkušeností mé cesty Duše ze všech svých jemno-hmotných těl a z buněčné paměti těla fyzického, veškeré ve mně dosud aktivní a tedy mou realitu stále ovlivňující programy a nastavení, lpění, držení a naplňování iluze duchovní služby a stálé pozornosti, napětí a držení stráže v rovinách sféry Ducha, linií osudů života, vědění, zasvěcení, posvátných časoprostorů a bezpečí mně svěřených Duší včetně propuštění a ukončení veškerých slibů, přísah a rituálně magických propojení bez bojů a extrémů a napětí mezi otisky a programem dlužníka a viníka a bez otisků kritika, soudce a toho, kdo hodnotí a drží to, co je podle něj správné.

Dovoluji si vystoupit ze všech vědomých i nevědomých bojů a konfliktů napříč celým mým časoprostorem na rovině spirituální, energetické, mentální, emoční i fyzické, včetně mých vlastních vnitřních konfliktů toho, na co si myslím, že mám či nemám nárok.

Dovoluji si propustit veškeré mé hodnocení ve mně a návyky určovat na co mají, či nemají nárok druzí ale i já sám/sama, včetně omezujícího tlaku na to, jak bych měl/měla správně žít a jak by měli správně žít ostatní.

JÁ JSEM TO HLUBOKÉ ODEVZDÁNÍ SE DO PROUDU KOSMICKÉ INTELIGENCE A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY ŽIVOTA A JEHO PŘIJETÍ V SOULADU S MÝM NEJVYŠŠÍM DOBREM.

S láskou Ramona Siringlen a Akášičtí strážci a mistři.

Pro ty z vás, kteří rádi navštěvují mé aktivačně prožitkové a transformační semináře 🙂 zde vkládám aktivní odkazy na zářijová setkání, ještě se můžete hlásit na:

čtvrtek 7.9. PŘIJETÍ LIDSTVÍ A ŽIVOTA NA ZEMI

neděle 17.9. ZLATÝ VĚK ATLANTIDY

Článek je možno sdílet dále avšak pouze s uvedením autorky, v nezměněné podobě a s aktivním odkazem na mé stránky www.cestasramonou.cz

KOŘENY PŘEDKŮ a jejich mocná podpora v záznamech naší duše.

 

PŘEDCI

čtvrtek 15. února, 10.00 – 18.30, Praha

Tento silný aktivačně prožitkový seminář vám umožní se plně otevřít velmi silnému proudu lásky a propojení s veškerými liniemi vašich předků, dle toho, co je zrovna pro vaši duši ve vašem aktuálním časoprostoru nejvíce podporující.

Z Akášických vhledů o předcích:

KOŘENY PŘEDKŮ A JEJICH MOCNÁ PODPORA V ZÁZNAMECH VAŠÍ DUŠE.

Milovaní, rádi bychom poněkud rozšířili vaše možnosti a otevření se uvědomění, jak můžete vnímat a rozvíjet potenciál vašich předků. Jedná se především o plné rozevření poháru vašeho vědomí o tom, co nebo kdo to vlastně vaši předci jsou. Ti z vás, kteří si vybrali inkarnační zkušenost v milujících rodinách, v sounáležitosti, sdílení a všude tam, kde předchozí generace jsou chovány v úctě, mohou mít jistou výhodu. Ti z vás, kteří se narodili Celý příspěvek

Podpora a síla Matky Země v současné situaci.

Matka Země

Matka Země – nejste na to sami.

V dnešní náročné transformační době, kdy některé vlivy a síly by rády podpořily tzv. transhumanismus, genetické manipulace a odklon od původních čistých kódů a Božské jiskry v každé lidské bytosti, v době upravování potravin, ovlivňování počasí a zastiňování slunce, se mnohdy můžeme cítit vyčerpaní, unavení a tzv. “odpojení“. Když se k tomu přidají náročné výzvy zvenčí, v podobě omezování, nařizování a zastrašování, lidé mohou v některých okamžicích mít dojem, že už zkrátka není kde brát. Že není, kam se obrátit.

Právě v těchto dnech mě velice silně oslovila Matka Země. I ona je dlouhá léta trávena, drancována, upravována, ale s ohledem na její ohromnou schopnost samočištění, možnosti regenerace, sílu Zdrojového vědomí, přítomnosti ohromných mistrovských krystalů ve fyzické i éterické formě a bytostí Strážců Země a živlových přírodních bytostí, které jsou stále vibračně ve své čistotě a napojení na původní záměr Stvoření, je stále tou jedinečnou zářící bytostí, která trpělivě čeká na každou bytost, která se k ní vědomě připojí a pozdvihne své vědomí a světlo dle své Božské přirozenosti a Vesmírných práv. Celý příspěvek

Sdělení mistrů podzim 2020 – hluboké uvolňování strachů z násilí člověka proti člověku

revoluce

Sdělení Akášických mistrů podzim 2020.

Milovaní, na jaře tohoto roku 2020, jednoho z přelomových roků, které ještě budou následovat a ve zdánlivém chaosu, který je projevením mnoha paralelních realit ve hmotě a postupného sestupu Božího řádu ve formě rovnováhy na Zemi, kdy staré se hroutí, bouří a chce se držet své vlády, jste v kolektivním vědomí i podvědomí čelili tomu, co bylo zde ve vaší společnosti nazýváno první vlnou. Během ní došlo k útokům na lidstvo na mnoha úrovních, ale též mnohé světelné síly v protipólu vyvážily mnohé, mimo jiné i zjemněním povahy viru, který měl být představen jako smrtící představitel strachu, nutné izolace a poslušnosti systému. Na úrovni kolektivního vědomí a záznamů lidstva jste skrze masivně vedenou kampaň a přítomnost viru čelili uvolňování a prožívání starých strachů, zoufalství a pocitů bezmoci z mnoha krutých epidemií, morových ran, šíření cholery a jiných infekcí a odchodů z fyzických těl za psychicky náročných okolností kataklyzmat, kdy přírodní živly smetly v ohromující síle vše, co jim stálo v cestě.

Nyní s příchodem podzimu vyvstávají v kolektivním poli velkou silou další témata. Celý příspěvek