Kineziologie – hluboký smutek duše a bolest z oddělení ze starého Egypta

kineziologie smutek duše

Na sezeních zažívám s klienty opravdu silné příběhy. Počátek se obvykle podobá napínavé detektivce, aby následně v průběhu společné práce začaly jednotlivé díly skládačky postupně zapadat na své místo. Já i Vy se stáváme dobrodruhy, kteří se odvážně noří do chodeb labyrintu času, abychom společně našli to místo a okamžik, kde započal sled událostí, které Vás omezují ve vašem svobodném prožívání a potenciálu. A zázraky se mohou dít. Je zde jedinečná paměť a inteligence našich těl, která v sobě uchovává informace o našem předchozím putování, genetickou výbavu od našich rodičů a jejich předků i záznam současného života. Vědci tuto inteligenci a jedinečnou osobní informaci nazývají DNA. Ona DNA však v sobě nese daleko víc, než se zatím v některých vědeckých kruzích připouští. A je to právě tato paměť a inteligence těla, která jedinečným způsobem umožňuje se dobrat příčin mnoha našich současných obtíží.

 

kineziologie smutek duše

Se svolením své klientky s Vámi nyní budu sdílet její příběh, který jí v průběhu našeho sezení přinesl mnohá uvědomění ve spojení s jejím nynějším životem. Tato mladá dáma mě vyhledala kvůli rodinným programům, kde zejména příbuzné v ženské linii žily začarovaný kruh nešťastných či nenaplněných vztahů. V rodinném systému se opakovaly stejné vzory, vyskytovala se podezření o nemanželských dětech, o čemž se však nahlas nemluvilo, vlastně nikdo pořádně nemluvil s nikým. Tabu „nepřijatého“ překračovala generace a klientka vnímala, že v rodině je přítomna z minulosti energie lhaní, popírání, opuštění a zrady. Jak jsme si povídaly, vnímala jsem ji na všech úrovních. Co říká slovy i tělem, jakou má energii a jak je v propojení se svou duší. A to co jsem spatřila byl opravdu hluboký smutek v nejnižších vrstvách její bytosti a na úrovni duše. Smutek tak ochromující, že jí nezbývala energie na plnohodnotný život. Na vědomé rovině mysli si toho nebyla vědoma, avšak když jsem jí sdělila, co vidím, oči se jí zalily slzami. Byla sama svou reakcí překvapena, ale posléze přiznala, že to není poprvé. Že si všimli i někteří jiní lidé a vždy když to pojmenovali, její reakce byla stejná. Jakoby smutek čekal na svolení, aby se mohl projevit. Jeho pojmenováním se vždy otevřely dveře někam hlouběji, stavidla potlačených emocí byla zvednuta. Zapsala jsem tedy tento smutek duše do seznamu témat na odblokování.

Na základě toho s čím klient přichází, ho vždy nejprve provádím procesem zvědomování souvislostí. Napíšeme si krátký seznam toho, jak by se náš „problém“ mohl jmenovat a pak teprve nastává spolupráce s vaší DNA. Ta sama doporučí, který z napsaných bodů je vhodné odblokovat tak, aby se člověk mohl co nejefektivněji pohnout ze současného místa. Přes svalový test ověřuji také, zda máme témata zapsaná správně a zda je třeba ještě nějaké doplnit. Přijdou-li mi vnitřním zrakem související informace a obrazy z klientovy minulosti, nesděluji to ihned nahlas, ale opět nejprve ověřím u DNA klienta, zda tomu tak opravdu je a je to pro nás důležité. Když paměť vašeho těla označí ten nejdůležitější bod, který považuje za nejaktuálnější pro přepis, vždy se ptám Vás, zda jste s tím v souladu. Pokud souhlasíte s doporučeným tématem, můžeme začít. Lidé však na podvědomé rovině většinou sami správně vycítí, který z námi zapsaných bodů bude ten nejsilnější. I zde se samozřejmě potvrdilo, že bude třeba přepsat právě tento smutek a bolest z oddělení. Jakmile DNA toto téma označila, klientka opět začala plakat. Obě jsme byly velice zvědavé, jaký příběh nám samotný proces odblokování přinese.

kineziologie smutek duše

Testování jednoznačně potvrdilo bolest z odloučení a pocit opuštění na úrovni fyzického těla, což vždy značí příčiny v hlubší minulosti. To jí přinášelo neschopnost cítit se v harmonii a jednotě. Na podvědomé rovině měla tato příjemná dáma velký strach ze ztráty, připadala si nevítaná, jakoby nikam nepatřila a měla blokovánu sebejistotu a hrdost. V oblasti vědomé mysli pak DNA označila emoci hněvu a hysterii, pokud by se cítila ohrožena. Toto vše mi klientka následně sama potvrdila. Skrze další komunikaci s tělem jsme se dostaly do okamžiku vzniku příčiny. Starověký Egypt cca 5000 let před n.l. Jednalo se o stopu linie její duše. Geneticky byla v tom životě mužem a přelomová situace nastala v chlapeckém věku jedenácti let. Smutek její duše a iluze oddělení byly tak silné, že jsem intenzivně vnímala, že zde bude ještě něco víc, než případná ztráta rodiny či podobné trauma. Věděla jsem, že zde bude i nějaká další linka příběhu, spojená s tehdejší spiritualitou a přesvědčením společnosti. V průběhu tohoto zjišťováni si klientka náhle vybavila, že i v tomto životě byl pro ni jedenáctý rok velice přelomový, protože oba její rodiče začali v té době podnikat a ona byla zanechána s mladší sestrou většinu času sama s tím, že je již dostatečně samostatná a umí se o sebe v základních věcech postarat. V té době to na vědomé rovině vnímala jako vítaný nárůst osobní svobody, ovšem v podvědomí strádala a rodina jí chyběla. Dále navíc v tomto období též ztratila hned tři ze svých milovaných prarodičů. Zatímco u ní docházelo k tomuto důležitému uvědomění, viděla jsem vnitřním zrakem, že tehdejší situace zřejmě souvisí s odchodem do jedné z místních chrámových škol. Neřekla jsem to však nahlas, abych ji neovlivnila a přeptala se na tuto záležitost paměti jejího těla. Nebyla jsem nijak překvapena, když jsem obdržela jasné potvrzení. Možnost studovat či sloužit v chrámu byla vždy velikou poctou a většinou též právem dětí z privilegovaných rodin. Zde však byla přítomna jiná energie. Spatřila jsem obrazy mrtvých těl, připravených k balzamování. DNA nám potvrdila další detaily. Klientka pocházela z chudé, ale milující rodiny. Neměli dostatek prostředků se o všechny postarat. Nechtěli se syna zbavit, avšak přáli si mu zajistit živobytí pro jeho další roky. Odchod do chrámu však znamenal i odchod z rodinného života. Chlapec prožíval šok a strach hned na několika rovinách. Za prvé netušil, že rodiče se pro něj již nevrátí. Obtížně přijímal tuto skutečnost a uvnitř sebe vnímal bolest a zradu. Dále nebyl připraven na tak blízké setkání s fyzickou smrtí každý den. Bál se mrtvých v chrámu a zvykal si velice dlouho. Byl jemné a něžné povahy a svérázné prostředí a velmi svérázný přístup místních balzamovačů k životu i smrti mu nedával pocit bezpečí a lásky, na který byl zvyklý z domova. Po hmotné stránce mu nic nescházelo, ale duše strádala. Stal-li se jednou někdo obyvatelem chrámu smrti, znamenalo to svým způsobem i doživotní vyloučení z ostatní společnosti. Služebníci chrámu byli sice ctěni a obáváni, avšak lidé se jim vyhýbali. I prostitutky a služebnice chrámů lásky musely dostat opravdu hodně zaplaceno, aby s takovým mužem sdílely lože. V chrámu se pracovalo s mnoha látkami, které na služebnících zanechávaly pro tehdejší dobu charakteristický pach smrti. Chlapec záhy pochopil na hlubší úrovni, co vše to pro něj do budoucna znamená a jeho bolest a pocit odloučení od rodiny i ze společnosti neznala hranic.

kineziologie smutek duše

Když celý příběh vyplouval na světlo a klientka se vcítila do svého tehdejšího strachu z mrtvých a mumií, ihned se jí vybavil další zážitek ze současného života související právě s tímto strachem. Během studií na střední škole, navštívila se svou třídou Egyptské muzeum v Anglii. Když procházeli částí, kde se nacházely i sarkofágy, došlo k tomu, že někdo omylem zavadil o část technického zabezpečení a přepážky se uzavřely právě ve chvíli, kdy ona byla v této místnosti sama. Na několik minut které se jí však zdály velmi dlouhé, se ocitla v prostoru, kde hned v několika otevřených sarkofázích spaly svůj letitý spánek mumie tehdejších Egypťanů. Vybavila si svou silnou tíseň, jejíž původ tehdy vůbec nechápala. Byl to záznam vibrace tehdejšího strachu v jejím energetickém poli, který jí po tisících letech přitáhl do fyzické zkušenosti tento zážitek. Navíc si uvědomila, proč měla v útlém dětství vždy panický strach, když ji maminka odváděla do školky. Bála se totiž, že se pro ni už nikdy nevrátí. A tento panický strach zažívala každý den, znovu a znovu.

Když u ní došlo k těmto důležitým uvědoměním a propojily se nám souvislosti s tehdejšího a současného života, byly jsme připraveny jít společně na přepis tohoto traumatického zážitku.

Klientka si za mé energetické podpory do detailu znovu nahlédla a procítila tehdejší situaci. Při následném přepsání pak zvolila radostnou variantu jiné chrámové školy, kde se studenti věnovali sportovním hrám (v současném životě miluje sport a pohyb) a nebyli trvale odloučeni od rodin.  Když nejdříve prošla fázemi šoku, bolesti, smutku a následně i vzteku a pocitem zrady….byla připravena na nastolení pozitivních emocí a vnitřního klidu a radosti spojené s novým scénářem, který si pro sebe zvolila. Vyzvala jsem ji, aby se o tuto novou kvalitu a nastavení podělila s celou linií své duše a i rodinnými příslušníky napříč časem do minulosti i budoucnost, což ona velice ráda učinila. Propojila se tak silně energeticky se svým rodem i sama se sebou. Toto vše jsme pak navíc ještě ukotvily zpětně skrze svaly v nastavení jejího mozku. Bylo skvělé sledovat v průběhu odbloku proměnu energie této mladé ženy i výrazu její tváře. Kontrola skrze inteligenci těla DNA nám jen potvrdila, co jsme obě vnímaly. A to že toto téma bylo úspěšně zpracována. Klientka zářila radostí a nadšením z mnohých uvědomění, která si sama dovolila a pocítila velikou úlevu a novou naději do dalšího života. Konečně cítím, že zase patřím mezi lidi, řekla mi. Odešla ve velice radostné náladě a z metra mi poslala vtipnou fotografii údržbářů upravujících nápisy na informačních tabulích. Pod fotkou stálo „Když přepis, tak přepis!“

Možnost komunikovat s pamětí a inteligencí těla je jedinečný dar nám lidem. Když připojíme naši ochotu, otevřené srdce a odvahu se někam posunout, ocitneme se na cestě zázraků. A na tu stojí za to vykročit.

S láskou  Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.