Kronika Akáša – Akášická čtení

Kronika Akáša

Zde můžete nahlédnout na ukázky informací a odpovědí, které mi pro mé přátele a klienty poskytla Kronika Akáša. K zveřejnění jsem dostala od všech svolení pro inspiraci dalším lidem, s tím že jejich jména jsou pozměněna a zůstává tak zachováno jejich soukromí.

Miriam – Jak naložit se psychickým zatížením díky nemoci a rozlišit, co je dané jasnozřivostí?

Miriam prožívá náročnou situaci. Chápeme to a rozumíme jí. Přesto je rozhodování na ní. Je to mocná bytost, která stále ještě plně nepřevzala svou vlastní moc. Má tolik možností, jak reagovat, co dělat. Ještě stále se často schovává za svou takzvanou nemoc, kterou si ovšem pro tento život sama vybrala jako výzvu a lekci v jejím duchovním posunu. Ano mnohé léky, které užívá, jí pomáhají, ale také občas znesnadňují určité reakce a přirozenou práci s energií, ale na druhé straně všechny informace má uloženy ve svém nitru, ve svém srdci. Má vysoce vyvinutou intuici a praxi z mnoha minulých životů. Kdy často šla cestou vědomé duchovní práce či léčitelství. Jednou z hlavních zkoušek v tomto životě je nepodlehnout šalebné iluzi o tom, že ji její psychická zátěž může jakkoli obrat o její schopnosti a kontakt s Vesmírem a Duchem. Rozhodnutí zda absolvuje elektro léčbu či ne je jen na ní a nikdo jí za to nebude zde nijak hodnotit. Správné pro ni bude to, co ona jako takové určí. Avšak rozhodnutí by mělo jít z jejího nitra. Pokud má pocit, že poté bude bezpečně schopna rozeznat, co jsou projevy jejích psychických stavů a co projevy duchovní senzitivity pak jí to může prospět. Ale i ve chvílích když něco vnímá a vidí. by neměla zapomínat na to, že i v tom okamžiku může komunikovat se svým andělem a vnímat, zda se napojila na přítomné energetické pole a vidí obrazy, které se na danném místě odehrávaly či vnímá duše a nebo zda se jedná o duševní vypětí spojené s její zátěží. Ať se nevzdává své moci. Když v takovém okamžiku pomyslí na své propojení se Zdrojem/Stvořitelem všeho….pak může Miriam ve svém nitru ihned zachytit odpověď, zda to co vnímá je výsledkem její senzitivity či psychického stavu. Vzhledem k znovuotvírání jejích duchovních a psychických schopností se jí to může stávat častěji a ona by měla být v komunikaci s Duchem aktivní. Jen to jí nejvíce pomůže.

Co to vnímala v oné chatě?

Miriam zachytila otisk energetické matrice. Ale byl to pro ni velice intenzivní zážitek a neuměla s ním naložit. Není vždy třeba na vše reagovat. Miriam má tak jako mnoho starých duší to, čemu vy sami někdy říkáte Spasitelský komplex. Ale není třeba hned vše řešit, na vše co vnímáte mluvit. Pokud bytosti v jemněhmotném světě něco potřebují věřte, že to umí dát najevo, zejména v kontaktu s tak senzitivním jedincem. Někdy dojde k prolnutí a vnímání je na „obou stranách“… to je to, o čem tak ráda píše ve svých úspěšných románech spisovatelka Barbara Erskinová, jejíž knihy čte Ramona zaznamenávající tento vzkaz.

Je třeba, aby  se naučila aktivně komunikovat a pracovat s duchovní částí své bytosti. Pak se mnoho zlepší. Přišla, aby vědomě převzala či spíše znovu uchopila svou moc jako součásti Boha a Stvořitele. Cokoli navíc, co jí umožní se cítit dobře, je jen její volbou. V každé situaci, kdy se necítí dobře, ať se ihned obrátí k vědomí toho, že je milována a pod ochranou. Její anděl a vnitřní světlo je součástí něčeho, co dalece přesahuje její nejodvážnější představy o tom, co je světlo a láska.

Ať si pro začátek na toto téma promluví i se svým strážným andělem. Žádné opravdu žádné prášky jí v něčem takovém nemohou zabránit. Jak jí už jednou řekla Ramona. Výmluvy 🙂

Kristýna – Jak se pohnout z místa?

Kristýna je nyní pod velkým tlakem. Je ambiciózní a touží po úspěchu a má též pocit, že úspěch je od ní očekáván, ale je zde rozpor, který jí neprospívá. Má velice senzitivní povahu a prostředí ve kterém se pohybuje je pro takové lidi dosti náročné, pokud nemají některé záležitosti zpracované a snadno se nechají vyvést z rovnováhy. Kristýna je mladá duše, která si přišla zažít život se vším, co v této realitě pro mnohé zatím duálního světa přináší. Jelikož jí zatím chybí nadhled, zdá se jí někdy že je bárkou na širém moři, kterou hází divoké vlny ze strany na stranu. Uvnitř se hodně zlobí. Často a snadno se rozčílí a nebo je lítostivá. Nemusí to pokaždé dát najevo navenek, ovšem tyto nezpracované emoce se samozřejmě usazují v její mysli a těle a následně jí nedělají dobře. Cosi na jejím životě jí vadí. Má pocit, že se nemůže volně nadechnout (astma). Má dojem že se jen bezmocně musí nechat unášet… co si potřebuje uvědomit je, že tak, jako všichni lidé i ona sama je tvůrcem svého života. Mocnou duchovní bytostí, která svým naladěním a myšlenkami přitahuje do svého života události a zkušenosti. Není o nic horší ani lepší, než druzí lidé. Všichni jsme na cestě. Přerod přijde, až si uvědomí s plnou silou, že změna jejího života nastane, až začne se sebou pracovat a tím postupně bude měnit své vnitřní nastavení. Bude překvapena tou proměnou a ta bude i zdrojem její radosti. Nyní se snaží vyhovět mnoha lidem a to je mimo jiné důvodem její vnitřní nespokojenosti, která když nevyhoví tomu, co sama chce, bude postupně narůstat. Není tak sebevědomá, jak se to může jevit jejímu okolí. Ráda by naplnila ta očekávání, o kterých se domnívá, že její okolí má. Časem si uvědomí, že je dokonalá a láskyhodná bytost taková, jaká je a pokud bude o něco usilovat, tak jen proto, že ji to bude bavit a bude to považovat za smysluplné. Je zde velká naděje, že se nad tímto zamyslí a časem s tím začne pracovat. Nemusí se chtít někomu vyrovnat. Je jedinečná a originální, druhá taková žena na planetě není. Ať se zamyslí, co ji doopravdy těší. V jakých chvílích je šťastná? Co naplňuje její srdce nadšením? Jaké myšlenky má v hlavě po většinu dne? Pokud nebude chtít svému posunu věnovat aspoň půl hodinky, aby se na začátek nad těmito záležitostmi zamyslela, pak asi ještě není připravena uchopit do otěží svůj vlastní život.

Ta možnost zde však je… je ovšem třeba ochota, zájem a pokora. Nikdo za ní nemávne kouzelným proutkem. Jen ona sama si může nejlépe pomoci, Dojde li k tomu, že bude chtít využít pomoc někoho druhého, je důležité, aby si uvědomila, že tento člověk bude jejím průvodcem, nikoli zachráncem.

Vlasta – Fascinace portrétem známé šlechtičny.

Vlasta, drahá duše Fleur, je skutečně něžná a jemná duše plná lásky. Když v tomto životě jako žena Vlasta spatřila tvář šlechtičny Luisy Augusty, byla jí tak silně oslovena, protože se jedná o jednu z jejích minulých inkarnací. Tak moc ji přitáhla proto, že v tehdejším životě byla po většinu času velmi šťastná a cítila se milována a naplněná. Mohla se projevovat svobodně, byla milována a ctěna manželem, svou rodinou i poddanými. Při svém postavení si zachovávala laskavost a přirozenou pokoru. Ramona cítila při zmínce toho jména tak silné mrazení, neboť ihned správně nacítila, že tam je skutečně silné spojení navíc se v tomto životě vyskytovala také a Luisu znala jako její přítelkyně z aristokratických kruhů. Fleur je duše velmi pečujícího a mateřského založení, je pro ni přirozené milovat a starat se s láskou o vše živé. Je přívětivá k přátelům, kontakt s faunou a flórou jí přináší to největší potěšení. Má silné napojení na rostlinnou říši a říši víl. V každé inkarnaci chtěla a chce projevovat tuto svou stránku, toto zaměření. Jejím velkým úkolem je, aby i v tomto životě byla sama sebou a tak jako pečuje o druhé, aby pečovala i o sebe a své potřeby. Bylo by pro ni dobré, aby se naučila vyživovat svou vnitřní podstatu, jako s láskou zalévá květiny na zahradě. Když si dovolí větší napojení nahoru, bude ho mít. Nemusí otálet ze strachu, že nebude mít takový rozhled, jako třeba Ramona, při její citlivosti a nesobeckém srdci a pokoře bude pro ni vstup do jejích záznamů přirozený, Jde jen o poprvé. Doporučujeme drahé Fleur velice mocnou vizualizaci, která jí pomůže se o sebe lépe začít starat. Ať si představí sama sebe jako větinu, ať ji ve své vnitřní svaté mysli pravidelně zalévá, jemně ji hladí, věnuje jí pozornost a lásku. Ať vnímá, co ona květina vyzařuje a jak se mění ve chvílích, když se jí věnuje, kdy k ní proplouvá. Pro začátek bude stačit, když to udělá alespoň dvakrát denně… sama pak uvidí, co se bude dít dále a jaké informace a náhledy jí to přinese. Ona květina k ní může i promlouvat. Skrze svou lásku ke květinám tak může přijít i k těsnějšímu spojení sama se sebou. Fleur je milována zástupci elementárních bytostí. Zejména víly jsou jí nakloněny… od nich se může naučit manifestovat svá přání.

Magda – Dar vykládání snů.

Magda je na cestě za znovuobjevením své integrity. Něco hledá, má dojem, že sama přesně neví co, ale ve skutečnosti jen hledá cestu zpět domů. Cestu sama k sobě. Je to velice stará duše. Zde na Zemi žila mnoho životů. Na pomyslné stupnici duchovní zralosti od jedné do dvanácti je nyní někde mezi sedmičkou a osmičkou. Má potenciál dosáhnout v tomto životě až k devítce a být tak již na jisté úrovni duchovní učitele, čili člověka, který již má v tomto směru i co předat druhým. Na to je ovšem třeba, aby se opět chopila žezla své moci. Aby převzala zpět do rukou svůj život. Je zde mnoho aspektů, které ji ovlivňují a navíc něco si před touto inkarnací předsevzala.

Magda je do značné míry pečující duše. Vyplývá to i z mnoha jejích minulých životů. Kdy často pracovala s lidmi, využívala léčivých sil bylin a kořenů. Má veliký dar napojení a přirozenou schopnost vykládat sny. Dokud se nepřijme se vším, co k ní patří a zároveň se nezačne oceňovat, nemůže však čekat, že to udělají druzí. Ano jistě má pocit, že v této oblasti udělala pokroky. A je to s láskou zaznamenáno, ale stále je zde další prostor pro expanzi. V minulosti Magda často zažila ve svých životech nedostatek ocenění, nedůvěru či odstrčení na okraj společnosti pro své duchovní schopnosti. Minimálně ve dvou životech byl tento dar příčinou její smrti pro nepochopení okolí a doby. Ve starověkém Římě byla uznávanou věštkyní a vykladačkou snů. Věštby nejčastěji obdržela během tzv. chrámového spánku. Vzhledem k určitým informacím, které obdržela, musela zemřít…vidím obraz římského vojáka s krátkým rovným mečem… muž jí v rychlosti vrazil zbraň do břicha… zemřela rychle, aniž tušila, proč se to stalo, ve středověku smrt na hranici… proto v sobě nosí určitý strach z těchto svých schopností, ale její duše jí volá a proto Magda touží zvědět více a někam se posunout. V tomto životě je jejím úkolem vymezit si své vlastní hranice a přijmout vědomě moc Boha Stvořitele, kterou v sobě máme všichni. Doslova vzít si zpět svůj život. Přemýšlí o partnerovi a možnostech v této oblasti, ale svým vnitřním nastavením nedává příležitost k tomu, aby jí někdo takový do života přišel. Neudělá si čas ani pro sebe, jak by tedy měla prostor a místo pro někoho dalšího? Jde na to obráceně… čeká, že když potká muže, vše se zlepší, bude mít náhle více času, když s ním bude trávit pěkné chvíle a též někoho, kdo jí pomůže se záležitostmi rodiny. Je však její povinností žít život své maminky? Ano víme, řekne, že nemůže maminku v tom nechat samotnou. Ale kde je ona? Měla by se zastavit, nadechnout, žít život, tvořit v radosti svými myšlenkami a představami. Ale co si pro sebe vybírá? Práci a zase práci. Odsouvá svůj vlastní život na vedlejší kolej. Její maminka jí dokonale nabízí příležitost projít lekcí, kterou si vybrala a ta zní… převzetí svého života, vymezení vlastních hranic, přijímání druhých takových jací jsou a přitom se nenechat manipulovat. Maminka je jí v tomto velikou trenérkou. Magda samozřejmě ví, že své rodiče si vybíráme… není náhoda že je v tomto životě součástí rodiny, kde mezi negativní energie a programy patří – sebeobětování, stěžování si, role oběti a nedostatek lásky k sobě a tedy i k druhým. Každá rodina má nějaké své programy, které jdou linií předků a my se můžeme v každém okamžiku rozhodnout s tím něco udělat, neboť máme svobodnou vůli.

Začít tedy musí Magda u sebe, pokud touží po změně. Pak se může proměnit i její život do podoby po které touží. Velice jí též doporučujeme, nebránit se svým schopnostem. Jsou její přirozenou součástí a jsou zakódovány v její DNA. Tak jako pečuje o druhé, by měla v první řadě pečovat o sebe. Až to udělá, bude překvapena, jak může život vypadat.

Jméno spojené s Magdou je Livie. Užíváním tohoto jména sama pro sebe může obnovit svou sílu a propojení se svou tehdejší inkarnací v Římě. Může se v meditaci zeptat takto sama sebe na rady… v té době disponovala velikou moudrostí a takovou silou napojení, která jí může pomoci i nyní. Pokud bude chtít může Livii navštívit i ve snu. Je to pro ni zcela přirozená schopnost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je katka@prokoho.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.