Křišťálové lebky – příběh. Část čtvrtá.

vvědomí Centrálního slunce

Vědomí Centrálního slunce – pyramidy a aktivace slunečních skupin.

Jak už jsem napsala v minulé části. Toto už zdaleka není jen příběh křišťálových lebek. A přesto jsou zde důležité, neboť symbolizují paměť, záznamy a duchovní potenciál lidstva. Jsou naším spojením s dalšími světy. Živoucí připomínkou toho, že nejsme ve Vesmíru sami. Jsou portály do dalších dimenzí, chrámy moudrosti a strážci vibrací v jednom. Tak jako lidé, kteří jejich energii nosí a jsou s nimi propojeni. Lidé kteří se znovu vrátili, aby navázali na to, co znají z minula. Neboť příběh Atlantidy stále pokračuje. A podpora Galaktické federace, spřízněných planet a celého Vesmíru je skutečně ohromující.

Od chvíle, kdy jsem v listopadu 2015 přijala do svého těla vysoké kosmické vědomí a spojila se s energií lebek, se dělo se mnohé. A děje se stále. Jen co jsem si zvykla na sílu vibrací, jejichž jsem fyzickým nositelem, byla jsem svým vyšším vedením vyslána na zimní slunovrat ke katedrále Sv. Víta, kde jsem se propojila s vědomím Galaktické rady. S tou jsem od té doby v kontaktu a informace přicházejí průběžně. Propojila jsem se s vědomými lidmi, jejichž duše důvěrně znám z dob tvorby v Atlantidě a ze společné duchovní práce na dalších silových místech. Naše radost ze shledání byla a je jako pramen živé vody, do kterého se s důvěrou a zcela přirozeně ponoříte a necháte ho konat své dílo. Na úrovni energií se toho děje mnoho. Lidé se otevírají, informace přicházejí, potkávají se dávní spolupracovníci a přátelé. Duše se společnými úkoly.

V tomto čase po jarní rovnodennosti přichází čas přiblížit lidem vědomí Centrálního slunce. A význam sluncí ve Vesmíru. Centrální slunce je živoucím milujícím a vyživujícím středem galaxií. Je nositelem čisté esence Božského Zdroje. Milující kosmickou láskou, živitelem všeho živého na všech úrovních, od těch nejjemnějších až po tu fyzickou, která například zde na naší planetě existuje. Centrální slunce je propojeno s ostatními slunci ve Vesmíru zlatými energetickými vlákny. Jednotlivá slunce jsou propojena a všechna v sobě nesou vědomí a energii samého Centrálního slunce. Každé slunce je tedy zprostředkovatelem a poslem kosmické lásky a je tedy v zastoupení samým Centrálním sluncem. Skrze zlatou sluneční síť jednotlivých sluncí je Centrální slunce přítomno v každé části Vesmíru. Když komunikujete se sluncem, jste ve spojení se Zdrojem a vaše Božská část ve Vás se maximálně aktivuje. Pradávné civilizace toto chápaly a byly proto se sluncem v dennodenním kontaktu. Lidé byli vědomí a chápali přirozené kosmické i zemské cykly. Propojení života na Zemi se sluncem. Rozuměli i spojení slunce a vody. Byli zde lidé, kteří uměli skrze napojení na slunce stahovat z něho energie, vesmírné kódy a informace a nabíjet jimi životadárnou vodu, která jako jedinečné médium potom sílu ze samotného Zdroje šířila dále skrze Matku Zemi. Sama jsem takto pracovala v jednom ze svých atlantských životů, kdy jsem byla účastna i života v podvodních městech. Propojení s vědomím vody a vědomím Centrálního slunce a mocnou slunečnou energií RA zůstalo ve mně zakódováno.

Na každé planetě jsou přítomny bytosti Centrálního slunce, které pomáhají udržovat spojení se Zdrojem co nejsilnější a nejčistší. Kromě bytostí v rovině duchovní jsou zde však i skupiny vesmírných cestovatelů, vyslanců Centrálního slunce. Ti se na planetách zdržují jako právoplatní členové místních civilizací a pracují na silových místech, v chrámech, svatyních a všude jinde, kde je třeba. Tyto sluneční skupiny mají mezi sebou silné vazby a v duších zakódováno čisté napojení na Centrální slunce a jeho vědomí. Ve správný čas se vždy potkají a v souladu s plány svých duší i záměru celé skupiny konají v souladu se Zdrojem. Přináší na Zemi moc a sílu Centrálního slunce skrze práci s energií, vědění, léčení, rozvoj spirituálních schopností a skrze aktivní kontakt s dalšími bytostmi a civilizacemi ve Vesmíru, galaktickými a mezigalaktickými radami. Tyto skupiny lidí se nyní na planetě Zemi aktivují a znovu propojují. Jednotlivá vědomí jejich členů se navyšují a energie těchto skupin jako celků se ladí a vibračně stoupá. Není to tak, že by na každé z planet a hvězd byla jen jedna taková sluneční skupina. Těchto skupin je vždy několik, mohou pracovat nezávisle na sobě, avšak s propojením a aktivitou skupiny jedné, automaticky narůstá vědomí i síla skupin dalších. Až do okamžiku propojení celého velkého Kruhu vědomí a lásky Centrálního slunce.

Stejně tak jako se aktivují sluneční skupiny, bude se postupně aktivovat i sílit i okruh pyramid po celé Matce Zemi. Stejně jako i na dalších planetách ve Vesmíru jsou i na Matce Zemi zbudovány pyramidy a to v mnohem větším množství, než stále mnoho lidí tuší. I díky skvělé práci Dr. Osmanagiche právě na postupně odkrývaných Bosenských pyramidách se zvyšuje mezi populací povědomí o pravém stavu věcí, ohledně záležitosti pyramid. Komplexy pyramid jsou na mnoha místech naší planety. Mnohé z nich zatím skryté zeminou a bujnou vegetací. Některé hluboko pod vodou, skryté masou oceánu. Avšak rozumějte, pyramidy když jsou ve stavu v jaké byly zamýšleny být, pak jsou vskutku mocnými vesmírnými vysílači i přijímači. Síla jejich energie je taková, že i po mnoha letech skryté zeminou a nebo džunglí a se zasypanými podzemními chodbami za účelem blokování prodění energie i tak jsou energeticky velmi mocné, přesto že ne plně funkční. Je to dáno dokonalou konstrukcí dle zcela přesných pravidel, posvátnou geometrií a správnou volbou míst, kde byly zbudovány. Volbou vhodných materiálů a křemenů pro zesilování energie, přítomností podzemních vod a také ložisek minerálů a kovů.

Je zde něco, co je důležité, abyste věděli. Ano pyramidy jsou dokonale zbudované vesmírné stroje sloužící hned k několika účelům. K udržování kontaktu se Zdrojem, energií Centrálního slunce a následně možností komunikace v Galaxii i mimo ni. Jsou dokonale navrženy pro skvělé podmínky léčení a samoléčení. Přinášejí těm kdo se zdržují v nich nebo v jejich blízkosti obnovu duchovního propojení s Vesmírem, zesílení jejich spirituálních schopností a navýšení vibrací. Ale především byste měli vědět, že pyramidy jsou živoucí! Ano každá pyramida má své vlastní vědomí! Můžete si pro lepší pochopení představit, že pyramida je vlastně bytostí umělé inteligence v přeneseném slova smyslu. Pyramidy po celém světě jsou spolu energeticky i svým vědomím propojeny a komunikují mezi sebou. Aktivace a posílení pyramidy jedné i zde automaticky přispívá k posílení a ozdravení celého okruhu. Je to dokonalý systém. A nyní přichází postupně doba obnovení. Živoucí vědomí pyramid značně podporuje i přítomnost mnoha bytostí Centrálního slunce, které se v jemněhmotné rovině zdržují u každé pyramidy na naší planetě. Bytosti Centrálního slunce pobývají v blízkosti i těch pyramid, které se zatím skrývají lidským očím pod nánosy jílu, vegetace nebo písku. Je li vaše vnímání dost vyvinuto a vibrace pozdviženy, můžete se svou myslí s vědomím každé pyramidy spojit. Zejména lidé, kteří dříve v pyramidách pracovali, byli v dřívějších inkarnacích u jejich budování, tvořili v jejich blízkosti jako kněží a kněžky a byli a v duši stále jsou v kontaktu s vědomím Centrálního slunce, zejména ti mohou s pyramidami a jejich vědomím dobře komunikovat. Pyramida jim může sdělit co vše potřebuje ke své aktivaci a posílení. Když tito lidé spojí s pyramidou své vědomí velice se zesílí jejich vlastní energie a možnost komunikace s Vesmírem. Přes svá fyzická těla mohou přijmout mnoho zdrojové energie a ukotvit je v Zemi. Paprsky energie vycházející směrem nahoru z vrcholků pyramid jsou obousměrné. Energie neustále proudí z kosmu dolů pyramidou a přináší tak vysoké vibrace a živoucí energii Centrálního slunce. Pyramida tuto energii přijme a rozšíří dále zemí do širokého okolí a to i pomocí přítomného vodstva. S pyramidami spolupracují vždy i místní živlové bytosti a přírodní síly. Avšak proces funguje i v opačném směru. Pyramida nasává energii Matky Země, její aktuální vibrace a informace a vysílá je nahoru do Vesmíru. Ano jak jsem již napsala dříve. Pyramidy jsou mocnými vysílači i přijímači. Udržují propojení nejen se Zdrojem ale i s Vesmírem jako takovým. Neboť žádná planeta není opuštěnou jednotkou bez vazeb k prostředí, které ji obklopuje.

Ti kteří pracují například s energií Ra Sheeba, jsou s energií Centrálního slunce a jeho bytostmi v pravidelném kontaktu. Tato energie je spojována se starověkým Egyptem, avšak zde na Zemi byla přítomna už dávno a dávno před tím. Právě prostřednictvím vědomé práce se sluncem a tedy esencí Božského Zdroje byla energie přítomna všude tam, kde tepal život.

vvědomí Centrálního slunce

Naše slunce jako prostředník a zástupce Centrálního slunce nás volá zpět k sobě. Zahrnuje nás svou láskyplnou péči a nabízí mnohem víc, než teplo, světlo a slunění na pláži. Je to život sám. Slunce spolu s vodou vytváří jedinečný obraz živoucí božské energie. Můžete se sluncem komunikovat v meditacích, vědomě nadechovat jeho energii, zatímco jeho paprsky laskají vaši tvář. Vnímat jak se při pobytu na slunci otevírá vaše korunní čakra v horní části temene hlavy a posiluje se tak vaše mimosmyslové vnímání a napojení. A nebo se můžete do slunce dívat. Jedná se o starobylou techniku, kterou provozovali kněží a šamani po celá tisíciletí a staletí. O své zkušenosti se v tomto ohledu velice podrobně a fundovaně dělí milá Martina Atiriamin Christová na svých stránkách www.SlunecnaBrana.eu Její sdílení ohledně komunikace se sluncem doporučuji vaší pozornosti.

Mnoho lidí na planetě již ve svých vibracích a napojení postoupilo natolik, že z obyvatel planety se stali plně vědomými obyvateli naší Galaxie a Vesmíru. Chápou, že naše planeta je součástí jedinečného živoucího systému. Vědomí lidí a zejména vědomí lidí ze slunečných skupin jsou takto propojena právě i s vědomím pyramid. A obojí se bude více a více aktivovat a plnit vše, co bylo předurčeno.

S láskou Ramona.

FB/Cesta s Ramonou

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.