Akáša – cestou hudby k branám nebes.

Akáša

Nedávno jsem na žádost jedné milé dámy nahlížela do jejích Akašických záznamů. Akáša vyjevila, že tato krásná žena miluje zpěv a doslova jím žije. Přála si obdržet své duchovní jméno a přiblížit, co se v současné době děje v jejích duchovních vrstvách, jelikož se jí začaly spojovat určité souvislosti, vnímala neobvykle silně určité obrazy, slova, místa.

Jsou mnohé způsoby, jak se spojit s Božským Zdrojem, který je v nás, v druhých lidech i všude okolo. Možností, jak přenést své vědomí do nejvyšších dimenzí a být ve vysokých vibracích harmonie a lásky je tolik, kolik je duší. Je to nádherná tvořivá hra a nikdo nás neomezuje přesnými pravidly. Cestou této jedinečné dámy je hudba. Zpěv i její poslech.

Informace, které jsem pro ni obdržela, jsou natolik povznášející, že jsem byla pobídnuta svými průvodci, dát možnost nahlédnout i druhým lidem. Ona vyzrálá moudrá duše, které následující řádky a duchovní jméno patří, byla tak  velice laskavá, že svolila, k uveřejnění. Jen občanské jméno je vynecháno, pro zachování soukromí. Velice jí spolu se mými průvodci děkujeme

Duchovní jméno a spiritualita.

Milá …..vaše duše je natolik spojena s hudbou a spiritualitou, kterou hudba přináší, že máte opravdu jedinečné a nádherné duchovní jméno. Jméno, které mi pro Vás bylo sděleno je Kantata (avšak psáno by mělo být latinsky Cantata) Toto jméno dokonale vystihuje váš potenciál na duchovní rovině. Ve vašich duchovních strukturách jste propojena s elementem (živlem) vzduchu, který souvisí s přenosem myšlenek, komunikací a všemi druhy sebevyjádření, tedy i se zpěvem. Dále je vaše duše hluboce propojena i s andělskou říší. Komunikace s anděly by Vám měla být vlastní a zcela přirozená. Andělé čekají, že je zapojíte více do svého každodenního života a budete s nimi častěji promlouvat. Jsou vašimi nejbližšími přáteli i ve chvílích, kdy se na ně vůbec nezaměřujete. Jste duše andělského typu a i proto je pro Vás úkolem se starat především o sebe, místo opečovávání a starání se o druhé. Lidé andělského založení se s tímto často ze začátku potýkají i přes veškerou vnitřní moudrost a silné duchovní napojení.

Někdy je třeba si chvíli na nově sdělené jméno zvykat. Sladit se s ním. Někteří ihned po sdělení vnímají radost a pocit něčeho hluboce známého, jiní lidé se ohlédnou třeba po měsíci a jsou udiveni tím, co vše jim přijetí jejich nového jména přineslo. Ne každý ho chce prezentovat veřejně, což nevadí. Důležité je vaše vnitřní přijetí.

Pro přijetí vašeho jména do vašich osobních vibrací a aury je vhodné si ve chvílích soukromí v klidu vaše jméno opakovaně při výdechu vyslovovat a nechat zvuk doznít. Pokud o něco žádáte Vesmír, meditujete, komunikujete se svými průvodci, užívejte toto své jméno. Značně posílí veškerou vaši duchovní práci a záměry zde ve fyzickém životě.

Doporučená afirmace:

JÁ JSEM Cantata, JÁ JSEM ten nádherný tón Boží harmonie a krásy, šířící se ve vysokých vibracích z mého hrdla.

JÁ JSEM Cantata, JÁ JSEM ta síla mého zpěvu, vedoucího mou duši a vědomí do nejvyšších dimenzí.

A nyní již přímo k dalšímu konkrétnímu sdělení z vašich záznamů:

……….. se projevuje a propojuje se svou silnou spiritualitou a možnostmi právě cestou hudby a vlastního zpěvu. Není to poprvé, je to její duchovní specializace. Je to stará moudrá a vyzrálá duše, která díky poslechu veškeré harmonické, zejména klasické a duchovní hudby a též v okamžicích kdy se projevuje zpěvem, se uvnitř sebe silně rozpomíná na své založení, otevírají se jí její duchovní dary a roste její síla. Ona to uvnitř cítí, že to nabírá na obrátkách a zaměří-li pozornost tímto směrem, bude to pokračovat. Proč to silné spojení s hudbou? Pracovala takto i dříve. V Atlantidě patřila k tzv. Mistrům zvuku. Umně dokázala zpívat mantry, vyluzovat ze svého hrdla tóny ve specifických vibracích, činila tak v sálech plněných krystaly a činila tak sama i ve skupinách. Tímto způsobem se léčilo, ladily se prostory, čistily se vibrace lidských těl, pozvedalo se vědomí a udržovalo se vysoko.

A pak je tu ten obraz, který ji tolik oslovil, zatímco zpívala v kostele. Žena na obraze jí připomněla jeden z jejích životů, kdy se také intenzivně duchovně povznášela díky hudbě. Žila život řádové sestry v řádu Klarisek. Byl to velice šťastný život. Byla z výše postavené rodiny a tedy i v klášteře měla poměrně výsadní postavení. Vzhledem k tomu, že i v té době byla dobrosrdečného založení, nijak to nezneužívala. Milovala okamžiky chrámového zpěvu a modliteb. V těch okamžicích se její duše doslova vznášela vysoko nad oblaky. Měla dojem, jako by se snad špičkami nedotýkala země. V hudbě a zpěvu nacházela tu nejhlubší Božskou lásku a cítila se v těch chvílích i dokonale propojena se svými sestrami v řádu, od kterých si někdy držela trochu odstup. Když zpívala, ocitala se v jiném světě…světě bez násilí a nemocí, splynula se světlem a sluncem. Cítila mír a nádheru všeho Stvoření. Doslova se ocitala ve stavu Božského vytržení a mívala vize.

Toto se nyní vrací. Díky tomu, že se ……… duchovně v tomto životě probouzí a stává se postupně opět zcela a plně vědomou bytostí, bude narůstat její síla a duchovní napojení a zejména ve chvílích aktivního provozování hudby či poslechu může obdržet různé vize, pracovat s energií….nejsou zde žádná omezení a žádné hranice toho, co vše je možné.

Velice …… doporučujeme, aby například ve chvílích, když se sborem zpívá si při zpěvu i hrála s tím, co se v tu chvíli děje s energií v kostele. Ať vnímá, jak zpěv nádherně harmonizuje a rozsvěcí všechny její hlavní čakry, poté ať se rozhlédne po svých drahých okolo ní a vnímá, že i jejich čakry jsou v tu chvílí nádherně sladěné a čisté, ať si představí, jak se od celé skupiny šíří zpěvem a nejen jím nádherné bílé světlo, které přináší ty nejvyšší vibrace a Božskou lásku. Tato záře pak stoupá dále a šíří se z celého kostela široko daleko jako maják. Umí si představit, kolik dalších lidí po celém světě ve stejnou chvíli takto nádherně zpívá? Ve chvílích kdy ona sama zpívá, otevírá se její vědomí i duše těm nejvyšším dimenzím, portály nebes a brány jsou otevřené. A to vše se děje vibračně i ostatním, kteří v tu chvíli s ní po celém světě zpívají nádherné duchovní či jiné radostné písně. Ať při zpěvu vnímá jak se tyto nádherné majáky energie po celé planetě rozsvěcí a jejich světlo se propojuje, až je celá Matka Země nádherně zabalena do léčivé a harmonické vibrace jejího zpěvu i zpěvu tisíců i milionů dalších lidí. Cítí už nyní tu sílu? Ano takto a i mnoha jinými způsoby to funguje. Je to nádherná hra a ona si může tvořit a hrát. Umí to. Zná to. Je jí to přirozené. Když zpívá, její srdce plesá a je obklopena anděly více než kdy jindy.

Přes hudbu aktivně i poslechem se může napojovat nahoru a otevřít své vnímání ještě více. Že reaguje na určitá jména, obrazy, slova je přirozené pro probouzející se duši. Žila zde mnoho životů a má tedy mnoho zkušeností a zážitků uložených v její DNA a duši.

Hudba je její cesta, jak vše mnohonásobně zesílit, vědomě urychlit a znovu začít využívat dary, které jsou jí přirozené. Zpívání je pro ni jako dýchání. Nemusí o něm přemýšlet. Žije ho!

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.