Akášické vhledy – Cestování časem

cestování v čase

Asi se shodneme, že je vhodné přebývat plně především v přítomném okamžiku. Současný život nám většinou dá zažít potřebné záležitosti ke zpracování již v našem dětství, ale někdy jsme konfrontování s mnohem hlubší minulostí, aniž bychom to sami plánovali. 

Toto je příběh dámy, které se na zahraniční dovolené děly takové událostí, které pro osobu bez možnosti hlubšího vhledu již hraničily se zdravým rozumem.  Dlouho plánovaná návštěva u blízké přítelkyně se po příjezdu proměnila ve sled značně matoucích a také nepříjemných zážitků, kdy přes veškerou snahu nemohly obě ženy zdánlivě najít společnou řeč. Situace se bez zjevných příčin vyostřila natolik, že kamarádka se začala své blízké doslova obávat. Nechtěla s ní přebývat o samotě. Bylo jasné, že reaguje na jinou realitu než tu, kterou vnímala dáma, která za ní na návštěvu přijela. Návštěvnice byla zahrnuta různými výtkami, které neměly logickou návaznost k jejich současnému životu a též jí bylo sděleno, že mluví místním jazykem avšak se zvláštními archaickými výrazy, čehož si však tato dáma nebyla vědoma a navíc v tomto životě tuto řeč vůbec neovládá. Velice jí to mrzelo, protože se jedná o silné přátelství a ona ničemu nerozuměla. Tušila však správně, že se spustila určitá konfrontace s jejich společnou minulostí z jiného života a obrátila se na mě s prosbou o vhled.

Když ho obdržela, velice jí to pomohlo si doplnit vlastní vnímání a sama velkoryse navrhla, že mohu toto sdílet s druhými lidmi, protože to není tak ojedinělá událost, jak by se mohlo někomu jevit. Obě doufáme, že tento příběh přispěje svým dílem do skládanky života a všeho, co nám na cestě k poznání může přinést.

cestování v čase

Duše tazatelky a druhé dámy se velice dobře znají, potkaly se již vícekrát a váže je silná vazba a přátelství a to i navzdory některým vyhraněným situacím, které v minulosti proběhly. To co se odehrálo na zahraniční dovolené je v podstatě darem, i když to tazatelku hodně bolelo a mrzelo. Přivedení informací na vědomou úroveň však pomůže tuto záležitost zharmonizovat a doléčit. Účastníci těchto událostí se částečně ocitli v daném místě v jakési dočasné časové smyčce a jelikož vše ve Vesmíru funguje multidimenzionálně, nacházela se zde jakási časová kapsa připravená k otevření. Přítomnost duší z minulosti v energii související s místem, kde se původně vše odehrálo, to vše spustilo situace, které se z hlediska současnosti jeví dosti zmatené a snad i strašidelné. Tazatelka i její kamarádka byly v minulosti mimo jiné obě muži a přátelé v období občanské války a povstání Olivera Cromwella. Tazatelčina přítelkyně a její současný přítel byli vášnivými následovníky pana Cromwella a jeho plánů ohledně uspořádání moci a společnosti. Tazatelka byla zastáncem královské rodiny, avšak neměla touhu se příliš angažovat v politice. Obě byly jako muži členové mocných rodů a poměrně bohatých rodin. Jejich původní přátelství v onom životě dostalo vážné trhliny díky rozcházejícím se názorům. Tazatelka sledovala se znepokojením rostoucí neklid a to, co považovala za fanatismus. Její kamarádka naproti tomu začala tazatelku považovat za pokrytce a zbabělce, který se drží starých pořádků jen ze zvyku a z obavy před následky případných odbojů. Kamarádka byla mužem velice vášnivého založení, který se zmítal mezi poutem lásky k dávnému příteli a zároveň  zklamáním a pocitem zrady, že nejsou na jedné straně barikády. V jednom okamžiku tento muž vyprovokoval hádku  a potyčku, obvinil současnou tazatelku ze zrady jejích ideálů…výsledkem bylo i tasení zbraní a tazatelka v obraně zranila kamarádku kordem do nohy – to se projevilo při vstoupení do časové smyčky v „současné realitě“ pádem a kulháním kamarádky, což ji značně vyděsilo……té se ve smyčce znovu objevil hněv a jakási nechuť a nedůvěra k tazatelce pod vlivem starých událostí. Když jednala jak jednala, nebyla vlastně příliš sama sebou, byla pod vlivem své původní inkarnace. V tehdejším životě již před odchodem obou duší ze života nedošlo ke smíření a zůstal pocit zklamání a zrady. Kamarádka byla výsledkem tehdejší potyčky šokována, protože současná tazatelka byla tehdy mužem mírné a velice rozvážné povahy. Tak razantní obhajobu své cti a mužské síly od přítele neočekávala. Na jednu stranu tak sice tazatelka tajně získala opět její respekt, ale na straně druhé zde byla způsobená bolest a již všudypřítomná ostražitost. Po tehdejší události tazatelka v šoku prchla z místnosti, též šokována tím k čemu byla okolnostmi „donucena“. Bylo li třeba neváhala se jako muž chopit zbraně, ale potyčky cíleně nevyhledávala.

cestování v čase

Toto téma si žádalo nápravy a otevřelo se právě při tazatelčině návštěvě. Na úrovni duší si to obě ženy v tomto životě naplánovaly.  Je však důležité pro obě strany si uvědomit, že během minulosti se mnohokrát během putování duší odehrálo mnoho dramat a obratů. Přesto na úrovni duší je mezi tazatelkou a její kamarádkou pevné pouto a přátelství. Na svých cestách se mnohokráte podporovaly a otevření této události je pro ně jen dalším možným stupněm postoupení na cestě bezpodmínečné lásky, velkorysosti a moudrosti. Nakonec se tomu mohou společně zasmát nad šálkem čaje, až ony staré energie postupně odvibrují.

Není to již záležitost karmy, není to o tom, kdo komu co dluží, avšak tato událost byla plánována jako další lekce a příležitost k uvědomění na cestě duchovního rozvoje. Dnes již nemusí stát na různých stranách…..směřujeme k jednotě a toto byl dozvuk starých událostí. Proto se jevilo, jakoby tazatelka mluvila anglickými výrazy….došlo k prolínání času. Nádherná ukázka, jak je čas a prostor relativní pojem. Obě zažily to, co ve svých knihách popisuje úspěšná spisovatelka Barbara Erskinová, kdy jsou její postavy náhle hluboce ovlivněny minulostí na určitých místech. Pokud obě s nadhledem pohlédnou na tyto události, mohou se posunout na cestě svého přátelství na vyšší stupeň. Navíc se jim k pomoci na uspořádání této události nabízí další jejich dvě inkarnace spojené s touto zemí. Kdy žily v jednom kmeni a patřily ke kastě Druidů. Tehdy znaly mystéria zrození a umírání a toho, o čem život je. Konaly ve shodě. Jejich tehdejší moudrost a nadhled může v napojení a meditaci či jen uvědomění pomoci přejít dočasná emoční zranění, která se jim otevřela během současného pobytu v zahraničí. Byl to střípek do skládanky. Je třeba ho přijmout tak jak byl a poděkovat za něj. Obraz se skládá směrem k jednotě.

 cestování v čase

S láskou přijala Ramona Siringlen.

V tomto případě to byla především tazatelčina přítelkyně, která mnohem senzitivněji reagovala na znovuotevření starých událostí. Bylo to pro ni velmi živé a nebyla v tu chvíli schopna nadhledu či odstupu. Pro obě dámy to byla velká zkouška a já doufám, že se jim podaří zdárně projít. Skrze záležitosti jako je tato se můžeme velice rychle posunout v úrovni našeho vědomí. Velice jsem ocenila radu Akášických mistrů, ohledně využití podpory a moudrosti další jejich společné inkarnace, kdy obě v oblasti stejného území žily a tvořily ve vysokém vědomí druidské kasty a vzájemně ve shodě. Byla v tom pobídka oběma duším k uvědomění přesahu jednotlivých životů a vstoupení do vědomí jednoty na úrovni duší. Věřím, že této nabídky bude využito. Je totiž více než žádoucí se propojovat se svou duší právě i formou propojování vědomí jednotlivých našich inkarnací. Naše síla, láska i nadhled tím velice vzrůstá.

 cestování v čase

Ramona Siringlen

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.