Atlantida a zahrady – božský koncert tvoření.

Atlantida a zahrady

Na svých sezeních se stále častěji setkávám s tím, jak lidé vedeni svým duchovním rozvojem a návratem k našim schopnostem komunikace, telepatie a spojení se Zdrojem aplikují toto vše do všech činností a oborů, kterými se zabývají. Je  to nádherný proces je v tom podporovat a veliká radost, když si dotyčný uvědomí, že to co dosud dělal s láskou, může opět posunout na další úroveň. Jednou z těchto oblastí je komunikace s rostlinnou říší a tvorba zahrad. To je jedna z činností, která přináší potěšení a harmonii mnoha lidem. Pobyt venku na čerstvém vzduchu v léčivém prostředí rostlin a fyzický kontakt s Matkou Zemí spolu se sluncem a zpěvem ptáků dokáže divy. Osoba radující se prostřednictvím jakékoli činnosti na zahradě se bez pochyby nachází dokonale v přítomném okamžiku a koná pro své blaho jistě mnohem víc než tuší.

V dnešním příspěvku se tedy pro vaši potěchu a inspiraci chci s Vámi podělit o způsob, jakým se tvořily zahrady v Atlantidě. Není to jen „vzdálená“ minulost. Chci Vás povzbudit a vyzvat, abyste to, co Vás zde osloví bez váhání aplikovali sami na svých vlastních pozemcích. A Vy kteří zahrady nemáte, můžete nádherně tvořit i v menším měřítku doma či na svých balkónech a terasách.

Připraveni? Příběh může začít.

Poprvé jsem nádheru atlantských zahrad zachytila, když jsem přijímala duchovní jméno pro jednu skvělou a velice originální dámu. Kromě jména samotného a informace, že je silně propojena s Plejádami a jejich energií, jsem také spatřila že v Atlantidě patřila k tzv. Mistrům zahrad. Na krátký okamžik jsem se ponořila do vědomí rostlin a jejich spolupráce se zahradními tvůrci a byla jsem tím zcela uchvácena. Od té doby jsem ve volných chvilkách mentálně často cestovala tímto směrem. A radovala se z obrazů, které jsem viděla. Tyto střípky poznání se skládaly do jedinečné mozaiky tvoření a já dospěla k tomu, že si to zkrátka nemohu nechat pro sebe. Vesmír mě rozhodně podpořil, protože jakmile uzřel v mé mysli záměr o tom napsat, vize a informace se na mě začaly doslova hrnout.

Atlantské zahrady byly jedinečným koncertem nádhery spolutvoření všeho živého. Láska a respekt, to jsou dvě slova, která zde vibrují na nejvyšší úrovni. Osoby které zahrady plánovaly a tvořily a následně pečovaly o jejich bytí v dokonalé a harmonické vibraci byly v Atlantidě vysoce uznávány a této tvorbě se učily pod vedením mistrů telepatie a komunikace s rostlinnou říší. Součástí výuky však už byla i přímo komunikace s vyučujícími nejen z řad  lidí, ale i přírodních dév a elementárních bytostí, které se s adepty setkávaly na úrovni srdce v meditacích a také přímo v zahradách. Proč byly atlantské zahrady tak jedinečné? Protože každý jeden jednotlivý krok tvorby byl výsledkem lásky a vzájemné domluvy mezi lidmi, přírodními bytostmi, rostlinami a krystaly. Vzájemná úcta, respekt a láska byla cítit všude. Velikou roli hrála samozřejmě voda a její programování na míru potřebám té které zahrady.

Atlantida a zahrady

Když byla zachycena v duchovní rovině potřeba či touha vytvořit novou zahradu, začalo plánování. Mistři zahrad se nejprve svou myslí spojili s přírodními bytostmi a sdělili jim svůj záměr a k čemu má zahrada sloužit. S otevřeným srdcem vnímali jejich doporučení a pohled z říše rostlin, tedy od těch nejpovolanějších mistrů. Zahrady mohly být léčivé, meditační, bylinné, ovocné či samozřejmě okrasné. Jejich součástí byly samozřejmě krystaly. Komunikace se zástupci krystalů byla též samozřejmostí. Mistr zahrad mohl díky komunikaci s povolanými bytostmi spatřit ve svých vizích návrhy oné zahrady a vše co je potřeba. Poté přišla na řadu porada a naladění se na kolektivní vědomí jednotlivých rostlin. Ty mistrovi vyjevily vše, co potřebují pro své nejlepší bytí. Jaké krystaly mají být v jejich blízkosti, které rostliny se podporují mezi sebou, pokud jde o jejich blízké umístění v půdě. Jak přesně naprogramovat vodu, aby mohly růst a sloužit k dohodnutému účelu. Některé rostliny žádaly vodu nabíjenou měsíčním světlem, jiné sluncem. Některé zvolily vodu nabitou konkrétním minerálem. Jiné byly zalévány vodou nabíjenou v pyramidě, kterou obklopovaly. I přesné umístění větších minerálů, jezírek a soch bylo výsledkem vzájemné tvorby. Byl to vědomý radostný a zcela lehký přirozený proces. Některé rostliny v začátcích svého růstu požádaly, aby půda ve které byly zasazeny byla posypána rozdrceným práškem určitého minerálu. V každé zahradě byly přítomny vždy krystaly křišťálů, které zesilovaly spojení s energií centrálního slunce. A dále pak dle domluvy i krystaly dalších druhů. V korunách stromů se pohybovali ptáci, kteří svým zpěvem spolu s bzučením vážek nad jezírky udržovali určité vibrace. Jedinci obdaření jasnoslyšením mohli při procházení zahradami slyšet jejich specifický zpěv a zvuky. Protože i rostliny zpívají.

Mistři zahrad chodili s rostlinami i přítomnými bytostmi pravidelně rozmlouvat a v zahradách se též konaly hudební koncerty přesně v těch zvukových frekvencích, které podporovaly typ rostlin zde přítomných. O zahrady se spolu s lidmi staraly i elementární bytosti z říše skřítků a dév. Dělaly to rády, protože zde byly ctěny a bylo jim nasloucháno. Pro jejich radost byly na větve stromů často zavěšovány drobné krystaly, které prozařovaly okolní prostor. V atlantských městech byl důmyslný kanalizační systém jak s mořskou tak se sladkou vodou. Zavlažování bylo snadné a přirozené. Mistři však přesto přicházeli do zahrad každý den na meditaci a posílení zahradní tvorby a bytí svou myslí a láskou. Asi pro vás není překvapením, že nebylo třeba jakkoli se obávat nějakých škůdců. V zahradách byly tak vysoké vibrace a vyladění na život a prosperitu rostlin v jejich nejlepší kondici, že stvoření, která by s tímto nebyla v souladu, by tam ani nemohla existovat.

Atlantida a zahrady

Schopnosti tvořit takto jedinečné a vysoko vibrační zahrady mají lidé stále. Na začátku stačí touha a otevřené srdce. Je třeba začít v rovině ducha a srdce a otevřít se intuici. Nikdy není pozdě tvořit a klidně i na zahradě, která již nějakou dobu existuje. Rostliny velice uvítají, když se vaše pozornost obrátí k jejich vědomí. Každý má tuto schopnost a prosím neobávejte se, že zrovna Vám to nepůjde. Jen si nedávejte dopředu překážky, jak přesně by to mělo probíhat. Vždy dejte na první pocit, co Vám říká intuice. Ptejte se rostlin, na kterém místě vaší zahrady si přejí být zasazeny. Bude se jim dařit vedle těchto keřů? Co by jim udělalo radost. Který kámen je s nimi vibračně v souladu? Máte li to štěstí, že máte na svém pozemku listnaté stromy, optejte se na svolení, zda můžete jejich větvě ozdobit malými kousky křišťálů či jiných minerálů. Stromy si rády povídají a nebojte, že to bude tak rozvleklé jako v knize Pán  prstenu, kde Frodo se Smíškem doslova rostli, než Stromovou dokončil větu. Optejte se ve svém srdci, jaká by vaše zahrada měla být. Správně zvolené kameny, sošky, umístění vody…to vše velice ovlivňuje výslednou harmonii a vibraci zahrady. Její život a dech. Jakmile začnete s životem na zahradě vědomě komunikovat, začnou se dít věci. Hranice se budou neustále posouvat. Je to nádherné dobrodružství a není třeba se obávat, že něco zkazíte. Naopak. Můžete vše jen vylepšit a posunout dále do harmonie sladění a napojení na Zdroj všeho bytí. Vaše zahrada potřebuje vaši radost a přítomnost. Není to jen o radování se co a kde jak roste. Rostlinám prospějete i tím, že se budete do jejich blízkosti nořit sami do sebe v meditačním stavu. Pak se rozhlédněte kolem sebe vnitřním zrakem. Co na své zahradě vidíte? Jaké bytosti k Vám přichází? Co Vám sdělují? Není nutné být přímo jasnozřiví. Dar vnitřního zraku má každý, jde jen o naladění a ochotu se dívat. A samozřejmě trénink. Nenechte se prosím odradit. Berte to jako radostnou hru a zábavu. A věci půjdou lehce.

Atlantida a zahrady

Vy kteří zahrady nemáte, nebuďte smutní. I vaše bylinky v květináčích ocení, když se na ně naladíte a do půdy, která vyživuje jejich kořeny, přiložíte valounky surového léčivého smaragdu či malachitu. Či učiníte cokoli jiného, o co Vás možná poprosí. Pro potěchu oka můžete tvořit krásná terária, kde rostliny a minerály po poradě s Vámi vytvoří nádherné přírodní chrámy a energetické zářiče zároveň. Nebo pomocí sukulentů, hlíny, písku a minerálů vytvořte doma jedinečné magické zahrady a příbytky pro skřítky. Vaše děti Vás za to budou milovat!

Atlantida a zahrady

Dotýkejte se kamenů i rostlin. Dotýkejte se jich svýma rukama, myslí i srdcem. Komunikujte s jejich duší! A ony Vás budou zbožňovat. Stanete se rovnocennými partnery. Příroda a elementární bytosti Vám otevřou dveře do své říše a pozvou Vás dál. A já Vám slibuji, že budete žasnout. Žasnout že jste to neviděli již dříve.

S láskou Ramona.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní meditace na míru – pozitivní změny ve vašem životě.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.