Návrat draků – zvýšení vibrací planety Země.

draci

Dračí energie zde byla vždy. Je pevně propojena s Matkou Zemí a i my lidé jsme skrze svá jedinečná těla nositeli této pradávné síly. Draci na rozdíl od jednorožců nikdy zcela neodešli. Jejich přítomnost tepala v žilách Země tzv. ley-lines (dračích žilách), jejich dech zůstal v některých kamenech a horninách. Jejich vibrace a moudrost zde uchovávaly po dlouhou dobu i legendy a mýty. Draci patřili k zprostředkovatelům spojení s prvotními silami Zdroje a tvořením zde na Zemi. Patřili k bytostem stojícím u zrodu této nádherné planety, která je nyní naším domovem. Byli a stále jsou strážci důležitých silových míst, energií a portálů. V mýtech a pohádkách jsou to především poklady, které hlídají. Ale kupa zlata není v tomto případě tím největším bohatstvím. Jedná se především o poklady duchovní. O vědění a přístup k důležitým informacím. Energie draků je přítomna hluboko ve středu Země, vlní se na hřbetech ostrých skal, odpočívá mezi zelenými kopci lesů, vibruje skrze vodstva ale pluje i na nebesích a v Kosmu.

Jaký tedy návrat, když jejich energie zde byla vždy s námi? Jde o to, že po velice dlouhé době se vědomí draků opět aktivně upíná k nám lidem. Před dávnými a dávnými roky, když přijmeme na chvíli iluzi lineárního vnímání času, byli draci s lidmi v pravidelném kontaktu. Přicházeli a odcházeli, byli lidem moudrými rádci a učiteli. Byli zde přítomni i v hmotné rovině. Jak ubíhal čas a vědomí lidstva postupně klesalo, stáhli se draci do jemně hmotných sfér. Ve své moudrosti a roli strážců však nikdy zcela neopustili důležitá místa. Zde zůstávali běžným smrtelníkům zcela mimo dosah a trpělivě vyčkávali. Draci umí být velice velice trpěliví. V průběhu času je vnímali jen zasvěcenci, mágové a bytosti duchovně zřící. Draci naopak nás vnímají velmi dobře. Poznají bytost, kterou mají před sebou. Zří podstatu člověka, jeho duši, duchovní zralost, veškerou jeho minulost a zda je ona osoba oprávněna skutečně vstoupit na místo, které oni hlídají. Rozumějte…skutečně vstoupit zde znamená vejít a projít dimenzemi nebo vědomě obsáhnout informace, energie, Vesmírné kódy. Druzí mohou místem procházet klidně v turistických davech a nevšimnou si ničeho. Prostor pro ně bude jen zajímavou krajinou či námětem na fotografii. Spojí se s místem pouze na té úrovni, která odpovídá jejich aktuálnímu stupni duchovního vývoje a dosaženého vědomí.

Samozřejmě ne všichni draci jsou zde na Zemi „jen“ v roli strážců. Mnozí z nich provází konkrétní duše v lidských tělech. Je zde již mnoho lidí, kteří vnímají, že mají i své dračí průvodce a komunikují s nimi. Draci kontaktují zejména lidi, kteří aktivně pracují a tvoří se silami a energií Matky Země v její prospěch a účastní se tak vědomě nádherného procesu transformace a vzestupu planety, ale i kolektivního vědomí lidstva. Draků je překvapivě mnoho typů. Jsou draci propojeni s jednotlivými elementy, jako je oheň, voda, země a vzduch, ale též draci měsíční, zlatí draci sluneční, obrovští jsou draci přicházející z Centrálního slunce. Jsou draci hvězdní, draci nesoucí energie konkrétních planet a hvězd. Draci procházejí bez obtíží mezi dimenzemi a ukazují nám, jak obrovský potenciál v sobě máme. Draci jsou váženými členy mnoha vesmírných shromáždění. I oni samozřejmě spolupracují a i dříve spolupracovali s Galaktickou radou a dalšími skupinami duchovních shromáždění napříč Galaxiemi. Draci též mohou měnit podobu a zejména velikost. Někteří jsou tak obrovští, že se jeví téměř nemožné je celé přelétnout zrakem. Mnozí draci též mohou při soukromé komunikaci s lidmi překvapivě proměnit podobu téměř k člověku. Dělají to z lásky k nám a kvůli dočasnému většímu přiblížení. V takovém případě bývají velmi vysocí, dračí příslušnost prozradí oči a dračí šupiny tam, kde na čele začíná linie vlasů. Vidíte člověka, ovšem s jistotou víte, že se jedná o draka.

draci

Já sama se propojila s vědomím draků v roce 2013. Na to, že bych měla projít rituálem spojení s drakem mě upozornila jasnozřivá přítelkyně. Věděla jsem už tehdy, že mám před sebou práci duchovního charakteru a to nejen s lidmi, ale právě i pro planetu Zemi. Netušila jsem tehdy ještě přesně, co  vše to bude obnášet, ale rozuměla jsem, že draci s tím souvisí. V určený den a hodinu jsem tedy vstoupila do stavu hluboké meditace a vystoupala vědomím do chrámu poznání, abych zde podstoupila tzv. dračí svatbu, jak rituál propojení s dračími silami nazvali moji průvodci. Byl to jedinečný a nádherný zážitek na který nikdy nezapomenu. Ocitla jsem se v prostoru, který jsem již důvěrně znala…strop prostorného sálu se ztrácel kdesi nahoře v oblacích…..poněkud překvapeně jsem si všimla, že mám na sobě bílou řízu a věnec ve vlasech. Zdálo se mi, že jsem v tom láskyplném zářivém prostoru sama……ačkoli jsem cítila přítomnost mnoha světelných bytostí. Náhle jsem pocítila příliv velice silné a mocné energie, která přicházela odkudsi seshora, kam jsem přes paprsky světla a oslnivě bílá oblaka jen stěží viděla. Bylo to něco tak majestátního, tak mimořádného…..tušila jsem, že se blíží drak, zřejmě mimořádných rozměrů. Přesto jsem užasla, když se překvapivě jemně a tiše snesl na nádhernou podlahu přímo přede mnou. Snažila jsem se dohlédnout nahoru, kde jsem si tak představovala jeho hlavu a odkud jsem cítila jeho pronikavý zrak na sobě. V tom pohledu bylo tolik moudrosti a lásky, že jsem se cítila skutečně dojatá. Jako by mi četl myšlenky, právě když jsem si s pousmáním pomyslela, jak spolu tu dračí svatbu provedeme, když se ztrácím někde u jeho nohou, začal přímo před mýma očima velice rychle měnit svou velikost ale i podobu. Za okamžik stál přede mnou v téměř lidské podobě. Pán draků….Ebrahim, jak se mi představil, mi pohlédl hluboce do očí a kromě poznání, že se důvěrně známe, mě více než potěšil i záblesk humoru v jeho dračím pohledu. Takto je to asi lepší že? Optal se a nečekal na odpověď. Náhle bylo všude okolo plno bytostí. Komunikovali jsme telepaticky beze slov. Když mě Ebrahim uchopil za ruce, projela mnou velice silná vlna energie, pomalu jsem nadskočila. Na prst mi navlékl prsten s ohnivě rudým kamenem. Ten prsten později využiješ řekl mi a pokývl nahoru k oblakům. Tam jsem spatřila dva další draky. Nebylo třeba mi je představovat. Jejich jména jsem ihned znala. Veliký zelený drak Glaeld a ohnivý rudý Rhathor jsou od toho dne mými dračími průvodci. Samozřejmě si svobodně odcházejí a přicházejí, jak je jim libo, ale jsme ve stálém propojení. Až nyní v těchto dnech se přede mnou otevírá konkrétní cesta, související s aktivacemi určitých míst. Tyto úkoly sahají v linii času až do Atlantidy. Vše je propojené. A draci jsou toho součástí. Bylo mi také vyjeveno, že skutečně každé strategicky silné místo, nesoucí v sobě důležité informace, nebo portál do dalších dimenzí je obklopeno tělem draka. Lidé, kteří nejsou zatím zvyklí na tak silné energie se mohou na takových místech cítit poněkud znepokojeni pro ně zvláštní a velice intenzivní energií, o které pro danou chvíli více nevědí. Draci vzhledem ke své velikosti mohou snadno obejmout celé kopce a hory. Snadno upadnou v spánek, ale stejně jako legendární drak Šmak z Tolkienova Hobita jsou ihned zcela bdělí, když je to potřeba.

Draci si přejí opět aktivněji vstoupit do spojení s naším světem. Počet lidí, kteří jsou již s nimi propojeni na vědomé úrovni stoupá. Společně s draky můžeme učinit mnohé na radostné a tvořivé cestě opětovného vzestupu naší planety a pozvednutí vědomí lidstva. Matka Země se vrací zpět mezi své sesterské planety a hvězdy. Na takové místo v Galaxii, které jí právem náleží. Když se spojíme s draky a s dračí silou, kterou máme v sobě a kterou nese i sama Matka Země, posílíme maximálně své napojení na Zdroj všeho bytí a pozdvihneme velice své vědomí. Draci jsou nositeli a představiteli pradávných sil, které jsou i naší součástí. S draky tyto síly opět přivedeme k životu.

S láskou Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.