Dívání se do Slunce – historie a vědění nejen na planetě Zemi.

dívání se do slunce

Dívání se do Slunce bylo kdysi v mnoha vyspělých kulturách praktikováno jako součást běžného lidského života. Nebylo zdaleka jen záležitostí několika málo zasvěcenců, kněží či vladařů. Chod téměř veškerého základního dění se odehrával dle času a cesty slunečního kotouče po obloze. Lidé se sluncem vstávali a po většinou s ním také uléhali. Nebo alespoň s jeho západem ukončili veškeré pracovní aktivity a nastal čas odpočinku a relaxace. V časech dávných civilizací a říší bylo v kolektivním vědomí lidstva silně zakódováno propojení se Sluncem, jako vědomou inteligencí a zároveň uctívaným prostředníkem Božského Zdroje a Centrálního slunce. Dokud Slunce vysílalo k Zemi své paprsky, duchovní bytosti žijící na této planetě v lidských tělech věděly, že jsou stále v kontaktu jak se Zdrojem, tak s dalšími částmi a civilizacemi ve Vesmíru.

Dívání se do Slunce jak mnozí z vás víte nebo tušíte, není jen záležitostí historie a duchovního dědictví života na planetě Zemi. Tento blahodárný způsob komunikace se Zdrojem a ladění se na momentálně vhodnou maximální výšku osobních vibrací provozovali a provozují napříč dimenzemi prostoru a času i zástupci dalších planet a galaxií. Jak jsem Vás informovala již v článku Vědomí Centrálního slunce https://cestasramonou.cz/vedomi-centralniho-slunce/#more-466 , Centrální slunce je propojeno s ostatními slunci ve Vesmíru zlatými energetickými vlákny. Jednotlivá slunce jsou propojena a všechna v sobě nesou vědomí a energii samého Centrálního slunce. Každé slunce je tedy zprostředkovatelem a poslem kosmické lásky a je tedy v zastoupení samým Centrálním sluncem. Skrze zlatou sluneční síť jednotlivých sluncí je Centrální slunce přítomno v každé části Vesmíru. Když komunikujete se sluncem, jste ve spojení se Zdrojem a vaše Božská část ve Vás se maximálně aktivuje.

 dívání se do slunce

Život na planetě Zemi je jedinečným Vesmírným projektem a mnohé bytosti z různých částí Univerza a galaxií se s nadšením rozhodly tohoto odvážného experimentu zúčastnit. Stvořitelům a těm kteří se aktivně účastnili plánování bylo jasné, že i zde bude stejně jako na jiných planetách nutné být trvale v kontaktu se základním vyživujícím zdrojem. Základními nositeli života a podporujících vibrací tak byli a stále jsou Slunce, voda a krystaly. Některé krystaly zažily své zrození přímo na planetě Zemi, ale jiné mají svůj původ v jiných částech Vesmíru. Zástupci těchto původem mimozemských krystalů se pak aktivně účastnili tvoření Země a dle plánu zakořenili na určitých místech a vrstvách planety. Voda jako geniální médium pak v sobě mohla dle potřeby nést vibrace a informace ze Slunce a krystalů zároveň.

Nyní v těchto dnech a následujících týdnech k sobě vědomí Slunce silně volá všechny, kteří v sobě mají schopnost s ním vědomě komunikovat a společně tvořit. Staré instinkty a vzpomínky kdesi v hlubinách našich duší se hlásí o naši pozornost a touha po čemsi, co nás dalece přesahuje roste ze dne na den. Možná můžete bojovat se svou hlavou a pochybnostmi, ale myslím, že Vy i já víme, jak to dopadne. Zažili jste to již tolikrát. Zkrátka se to stane! A Vám se tolik uleví a budete žasnout, že jste na to nepřišli již dříve. Ale vše má svůj čas. Slunce Vás dobře zná. Zná do detailů každého jednoho z Vás, kteří nyní čtete tento článek a vaše duše se u toho tetelí zvláštním vzrušením a radostí. Možná se Vám v posledních dnech stalo mnoho zvláštních událostí. Zajímavá setkání. Náhody, které nejsou náhodami. Souhry okolností a momenty, kdy máte dojem, že se zastavil čas. Rozhlížíte se a říkáte si. Je tohle možné? Nehraji tu snad hlavní roli v nějakém filmu? Je tady snad nějaký scénář o kterém nevím? Ujišťuji Vás, že vaše duše ten scénář dobře zná. Sama ho psala. Ale Vesmír je tak milující, že respektuje naši svobodnou vůli. A tak tento scénář může mít různé verze. Avšak jen ta jeho verze, která je nejblíže Zdroji, ta která je vaší vibračně nejvyšší a nejčistší podobou Vás samých, jen ta ve Vás dokáže rozehrát to nadšené chvění. Ten radostný tlukot srdce. Ten pocit, že se začíná odehrávat něco velkého, co jen čekalo na váš příchod a souhlas. A Vám najednou věci zapadnou do sebe a vše dává smysl. Jaká to úleva! Už nikdy si nebudete připadat sami. Bytost, která se upomene na své propojení se vším živým a dokáže spojit své vědomí s živoucí planetou po které kráčí a skrze lásku k Slunci pojmout do svých atomů milující Vesmír již nebude nikdy opuštěna a v iluzi odpojení.

 dívání se do slunce

Lidé a Slunce se k sobě opět vrací. Slunce má pro mnohé z vás zprávy, kódy a informace. Osobní energie. Neobávejte se, že všemu nerozumíte na vědomé úrovni. Není to třeba. Tím že Slunci věnujete svou pozornost a v bezpečném čase k tomu určenému mu hledíte do tváře, umožňujete těmto darům projít skrze vaše vědomí a fyzické tělo. Stáváte se tak stejně jako pyramidy vysílačem i přijímačem. Skrze spojení se Sluncem můžete komunikovat přímo se Zdrojem a nebo se napojit na naše světelné bratry a sestry v dalších částech Galaxie a Vesmíru. Všechny bytosti, které hledí do Slunce se spolu propojují skrze vibraci nejvyššího Zdroje. Fanoušci fantasy literatury a slavného románu Pána prstenů pochopí mé přirovnání k vidoucím kamenům Palantírům. Osoby hledící do kamenů mohly obdržet mnohé důležité informace, ale také se mohly spatřit mezi sebou vzájemně.

Považte na jak obrovskou sílu se napojujete, když hledíte do Slunce. Stáváte se v tu chvíli součástí mocného světelného kruhu všech vědomých bytostí, které stejně jako Vy na svých planetách a místech ve Vesmíru hledí zase do svých Sluncí. Stáváte se členy moudrých domorodých národů po celé planetě Zemi, které tuto techniku od pradávných dob neustále provozují. Napříč časem se spojujete se silou a moudrostí Faraónů, jejichž služebníci měli úkol rozhrnout závěsy lože právě ve chvílí, kdy se první paprsky ranního slunce vyhouply nad obzor. Stojíte po boku Atlantským kněžím, kteří sluncem nabíjejí svá krystalová žezla. Tančíte divoký tanec u ohně v západu slunce s indiánskými šamany. Dostává se Vám požehnání věděním Mayů, Aztéků a Inků. Ve spojení se Sluncem jste v samém středu své bytosti. Jste sami sebou a zároveň i všemi ostatními napříč prostorem a časem ve slunečném světelném kruhu. A náhle chápete, že vaše rodina je zřejmě mnohem větší, než jste doposud v tomto životě tušili.

 dívání se do slunce

V Čechách se Dívání do Slunce věnuje intenzivně již několik let také Martina Atiriamin Christová. Na jejím webu www.slunecnabrana.eu naleznete mnoho užitečných i praktických informací, článků a videí na toto téma. A to jak z jejích osobních zkušeností tak ze zahraničí.

S láskou Ramona.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.