Když chceš být doma na Zemi.

Ramona a krystaly

Energie a prožitky z transformačně prožitkové skupiny Přijetí lidství a života na Zemi.

Na skupinu Přijetí lidství jsem se velice těšila. Bylo to žádané téma a vím, že mnohé bytosti vnímají život zde jako slušnou výzvu z různých důvodů. Být doma na Zemi. Mým přáním bylo tyto důvody uvědomit, dát do hlubších souvislostí, aby se bloky mohly začít uvolňovat z našich energetických polí a záznamů a dále upozornit na mnohé vrstvy, bytosti a energie, které jsou nám zde nápomocny, pokud si to umožníme.

Skupiny probíhají vždy hlavně v proudu napojení TADY A TEĎ dle aktuální sestavy duší, které se sejdou, což nikdy není náhoda. Lidé přichází z určitých důvodů na vědomé úrovni, ale jsou to jejich vyšší JÁ, která následují potřeby bytosti ve vyšším přesahu a aktuálního plánu duše. Přesto se vždy před první pořádáním daného tématu, semináře přihlásí určité energie, průvodci a z éteru přichází v bodech informace, které se při našich setkání volně rozvíjí dle potřeby duší a vyššího vedení.

Den před setkáním se mi silně přihlásily energie rostlinné říše a zavolalo mě Keltské rostlinné orákulum, které jsem kdysi koupila a nerozbalené čekalo na správný okamžik, který přišel po třech letech. Nuže dobrá….které tři rostliny se svým poselstvím nejvíce podpoří skupinu jako celek? Vystoupil břečťan, pelyněk a mák. V různých polohách reprezentují téma cyklů zrození a smrti, schopnost vidět jasně a to že ve skutečnosti se nic neztrácí.

Mnoho bytostí má totiž v samém základu vnitřní konflikt se samým vtělováním a takzvaným závojem zapomnění, který je proto někdy nazýván malá smrt, kdy se zdánlivě ztrácíme ve vědomí toho, kým doopravdy jsme a považujeme realitu své inkarnace za jediný život a rovinu se kterou se můžeme absolutně ztotožnit bez vědomí vyššího přesahu. Nebo ji naopak odmítat, jako nepodstatnou iluzorní hru, který je ničím ve srovnání s věčností. Obojí nám mnoho nepřinese.

Mě osobně pak pobavila souvislost, že se říká…hořký jako Pelyněk a mnozí mají takové nastavení i k životu zde na Zemi. Plně pochopit, prožívat a cítit, že žijeme zároveň mnohé reality a Země není oddělena od Vesmíru, že jsme součástí jednoho živoucího tepajícího celku a že i Země nabízí mnoho vrstev úrovní a je plna bran do dalších realit, přináší některým duším zde značnou úlevu.

Podporu nabídli i nanebevzatí mistři. Tyto světelné bytosti jsou velmi vhodnými průvodci a pomocníky, jelikož mají zkušenosti s životy na Zemi. Bytosti andělského typu a další podporovatelé a ochránci někdy přes veškeré vědomí a světlo, které nesou, zkrátka nemají přímou zkušenost s prožíváním zde na Zemi. I proto nás nazývají mistři v tělech. Chápou jak je zkušenost zde jedinečná a také často velmi náročná. Ve fyzické realitě se tvoří jinak než v éterických sférách. Nanebevzatí mistři, jak jsou tyto bytosti, energie, kvality nazývány však tuto zkušenost mají. Též jsem požádala o představení se tří, kteří nesou nejdůležitější kvality pro téma skupiny Přijetí lidství. Představili se Budha, Palas Athéna a Lady Nada. Budha zasvětil svůj život na zemi vystoupení z programů utrpení. Zanechal silný odkaz prostředku meditace. Palas Athéna pomáhá vystoupit z našich dramat, Vidět naše životní příběhy z odstupu, nadhledu. V antickém Řecku byla Bohyní moudrosti a války, avšak války úspěšně uzavírané skrze schopnost domluvit se. Mnohé duše mají ve své zkušenosti spojené se Zemí i Božské či polobožské životy….jen pro zajímavost. Lady Nada pak přináší téma radost, tvoření a ženský aspekt matky, partnerky, dcery, sestry a tedy i přítomnost a vědomí MATKY ZEMĚ. Přináší rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi a příležitost se usmířit s muži a ženami v našem životě. První muž a žena v našich životech je otec a matka. Konflikt s rodiči a pocit nepřijetí se odráží i na naší důvěře v ženský a mužský Božský princip a život sám.

uspořádání krystalů

Na skupinách vládne vždy uvolněná přátelská atmosféra. První část je věnována sdílení, zajímavým zkušenostem z praxe i informacím z úrovně Akášického vědomí a vědomí kosmické lásky na dané téma. Je prostor pro vaše otázky a osobní doplnění z vašich životů. V prostoru je živé aktivační pole a tak vyslovené i nevyslovené k tématu má příležitost se transformovat, přichází energetická podpora, AHA momenty, otevíráme se novým poznáním a možnostem a to jemnou a přirozenou formu v souladu s aktuálním plánem duše každého příchozího a jeho jedinečnou esencí. O humorné situace a navázání nových přátelství není nouze. Na původně plánovanou skupinu Přijetí lidství bylo přihlášeno více mužů, ale díky vyhlášení nouzového stavu se původní termín musel rušit. V nové sestavě byl tentokrát jediný muž, který se tímto faktem po příchodu nenechal nijak rozhodit. Nikdy není náhoda, jaké bytosti se sejdou a zde hned na začátku došlo skrze počáteční představování a sdílení k dojemnému vzájemnému přijetí mužského a ženského principu, skrze otevřenost jedné z dam, emoční procesy a spontánní potřebu objetí, které sympatický mužský zástupce ve skupině zcela přirozeně opětoval.

Salvu smíchu vzbudila jemná mladá žena, která hned na úvod sdělila, že podle toho jak „strašně“ se jí vlastně nechtělo a musela se přemlouvat k napsání přihlašovací sms, tak věděla přesně, že to je přesně skupina pro ni. Dáma hned vedle mě zas pobavila tím, že když otálela, zda se má přihlásit a přitom uvažovala, že potřebuje něco již pohnout, změnit, průvodci či její vnitřní hlas jí rázně sdělil….tak na co čekáš?!

Říkala jsem si s úsměvem, že má ale rázné duchovní vedení, ale to brzy přebila další dáma s hláškou, že její duše už na ní tlačí a ztrácí trpělivost a ona věděla, když viděla toto téma, že se musí přihlásit, nebo se pozvrací. J Všichni jsme okamžitě usoudili, že její vedení je mnohem „drsnější“ než průvodci, kteří „jen“ kladou důrazné otázky. Něžnou a vnímavou dívku u dveří zas od účasti neodradil ani fakt, že v tomto svém životě nevládne fyzickým zrakem a přicestovala sama a její citlivé energetické vnímání bylo velkým přínosem nám všem. Někteří účastníci měli „výhrady“ k hmotě a fyzické realitě jako takové, jiní si obtíže na zemi spojovali především s lidmi, mezi kterými se cítili jako mimozemšťané. Témat a zajímavostí bylo mnoho. Iluze času utíkala velmi rychle.

planety

Na závěr jsme se ponořili do hluboké tvořivé meditace, jejíž součásti byla postupně setkávání s podporujícími energiemi a bytostmi, které se mohly stát na pozvání každého jednotlivce součástí jeho či jejího vibračního nastavení pro lepší ukotvení a propojení s Matkou zemí a její vyživující náručí.

Postupně jsme se propojili s mistry krystalové říše, vědomím flóry a fauny, lidé mohli spatřit nebo se propojit s konkrétními rostlinami či stromy, které jsou právě pro ně významné a nesou jim poselství, setkali se s možnými průvodci z řad nanebevzatých mistrů či bytostí, jejichž odkazu zde na zemi si váží. Byla i příležitost spatřit některou z vlastních inkarnací, kde jsme byli se Zemí mnohem lépe spjati a žili naplněný život a získat od ní doporučení a inspiraci. Součástí podpory byli i členové hvězdné rodiny jednotlivých účastníků, kteří vyslali své zástupce či průvodce, aby jejich blízké zde na zemi nadále z úrovně jemně hmotné sféry podporovali.

Bylo to silné a krásné jako vždy při tomto tvoření, kdy se jednotlivé sféry propojují. Miluji závěrečné sdílení, samozřejmě je li chuť mluvit, protože v této části obvykle na sebe vzájemně hledíme s láskou, zříme své duše a slov netřeba. Přesto zde pak vystupují zajímavé souvislosti, příběhy, informace. Tentokrát hned třem bytostem přišel jako průvodce Merlin. Jedna z dam byla po dobu meditace provázena silnou vizualizací tarotového archetypu Císařovna, kterou si dle jejího sdělení vytáhla před účastí na skupině. Císařovna představuje mimo jiné ženu, která se orientuje ve fyzickém světě, je moudrou vládkyní svého života. Někteří mi sdělovali, že z úrovně duše bezprostředně po vynoření se z meditace vnímají hlubší pouto k Matce Zemi a propojení v rovinách, které pro ně možná dosud byly abstraktní a neosobní. Jak vždy nám bylo v atmosféře, kterou jsme společně za celý den spolu s podporujícími bytostmi vytvořili, krásně a lidé se dotýkali přítomných krystalů nebo si jen tak pro doplnění vytahovali karty. Celá práce a tvorba bude i nadále dosedat a postupně se projevovat nejprve v éterickém nastavení přítomných a poté i ve fyzické realitě, jak to jejich vyšší JÁ a duše uchopí dle jejich potřeb a přirozenosti. Vždy jsem dojatá zpětným vazbami lidí a tím, co se jim odehrálo a cítím vděčnost, že mohu být u toho.

Těším se, jaká dobrodružství s lidmi zažijeme příště a na dalších aktivačně transformačních setkáních v proudu inspirace a napojení na Akášické energie.

S láskou Ramona Siringlen.

Youtube Cesta s Ramonou, FB Cesta s Ramonou

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.