Sesterstva Hvězdy duše povstávají!

Sesterstva Hvězdy duše

V současnosti dochází na vaší planetě k jedinečnému fenoménu a tím je nárůst ohromující vesmírné síly sesterských kruhů, které nazýváme Sesterstva Hvězdy duše. Tyto sesterské kruhy jsou rodinami duší mocných světelných bytostí, mocných a zářivých stvoření, která svou duši dala v průběhu času do služeb Bohyně. Bohyně, která se opět v plné síle navrací i zde na tuto nádhernou planetu Zemi, která sama je též Bohyní a mocnou členkou všech těchto sesterských kruhů. Tyto mocné duše se vtělily do tohoto času jako ženy, které prolomí ledy starého umírajícího systému, který již není schopen udržet a vyživovat sám sebe. Nikdo a nic tomu nemůže nijak zabránit. Je to mohutná vlna světla, která se šíří napříč prostorem a časem. Jak sestry Hvězdy duše poznávají samy sebe, probouzí se a rozpoznávají se mezi sebou navzájem, radost v jejich srdcích narůstá a vše náhle dává jasný smysl. Co se dříve jevilo slabostí je nyní výhodou, co nebylo přijímáno, je nyní vyhledáváno, čemu nebylo rozuměno, tam se jejich okolí dožaduje nyní informací. Je to jedinečné dobrodružství a cesta duše a srdce, které neomylně vede každou ze sester k jejímu sesterskému kruhu, kam tato žena se svou jedinečností a schopnostmi zapadne, jako drahocenný diadém do vzácné mozaiky Hvězdy duše.

Sesterské kruhy poskytují každé sestře tolik potřebné zázemí, podporu, lásku, bezpečí, výměnu informací a vše, co každá sestra potřebuje k plnému rozvinutí svého nejvyššího potenciálu duše a naplnění svého poslání zde. Jsou to mocné skupiny jedinečných odvážných žen, které neváhají vystoupit z řady ukázat samy sebe ve své opravdovosti. Zde není prostor na uhýbání, omezování sama sebe a snahu přiblížit se druhým tím, že popřou to, kým jsou. V sesterských kruzích není konkurence, posuzování, hodnocení či jakákoli jiná neharmonie. Živoucí Bohyně, které jsou jeho členkami se milují a přijímají tak jak jsou, ve své celistvosti, tedy i se svými stíny a strachy. Jedna pro druhou mají pochopení, podporu a zcela přirozené uvědomění si, že žijí lidské životy a to přináší též určité výzvy. Když jedna chvíli klesá pod tíhou okolností, ostatní ženy jí podají pomocnou ruku. Dostane se Vám moudrých doporučení z nadhledu od druhých sester, když si to budete přát a nebo jen vlídného slova a vyslechnutí. Sestry zří do srdce druhých a rozumí i beze slov. V jejich propojení je mocná síla. Často jsou jeho členky v běžném životě na místech od sebe poměrně vzdálených a možná by toužily být si blíže pro každodenní sdílení při fyzickém setkávání, avšak toto je záměr drazí. Každý ze sesterských kruhů má totiž svou jedinečnou energii a světlo a je žádoucí že jeho jednotlivé Hvězdy…..ano protože i tak my tyto klenoty mezi ženami nazýváme……že tyto Hvězdy září tak na větším území, než kdyby například žily všechny v jednom městě.

Sesterstva Hvězdy duše

Přesto je žádoucí že Hvězdy těchto kruhů se setkávají i ve fyzické rovině. Během těchto setkání dochází doslova k zázrakům. Bohyně Hvězdy vzájemně aktivují své další schopnosti již jen tím, že pobývají intenzivně spolu v jednom prostoru tak, aby později se mohly opět rozletět po symbolickém nebi svých životů a zářit všude, kam jejich noha vkročí. Každý tento sesterský kruh má svůj čas plného propojení a probuzení. Sesterstva mají různé úkoly a jejich členky mívají různá zaměření a poslání. Avšak co mají tyto kruhy společné je to, že jeho Hvězdy v ženských tělech vždy určitým způsobem svým jednáním, vyzařováním a vědomou tvorbou zcela překračují vše, co zde bylo doposud považováno za běžné a někdy i možné. Taková je jejich přirozenost. A za tu během mnoha inkarnací často zaplatily i svým životem. V tomto vtělení však přišly sklízet své odměny. Jedinou podmínkou je, aby si to samy dovolily. Aby se nezalekly své vlastní síly. I proto jsou zde Sesterstva duše. Sestry Hvězdy podporují druhé Bohyně v jejich darech a nabídce služeb. Sdílením zkušeností a vzájemným vyzařováním posilují jedna druhou a využívají své vlastní dary k tomu, aby pomohly svým sestrám pochopit, jak a proč jsou zde ony a co je v jejich možnostech a schopnostech. Pomáhají si též vzájemně čistit zátěže a zpracovávat cokoli, co by tu kterou členku mohlo zdržovat v jejím nejsilnějším záření. Nastavují si s láskou zrcadla uvědomění bez kritiky a hodnocení.

Sesterstva Hvězdy duše mají své velice silné ochránce a duchovní průvodce! Každý kruh má takové pomocníky a ochránce podle zaměření a původu jeho Hvězd Bohyní. Tedy každá Hvězda Bohyně má své vlastní průvodce a ochránce, ale ještě se může kdykoli obrátit na mocné světelné bytosti svého Sesterstva Hvězdy duše! Je nádherné vědět, že tedy máte stejné mocné průvodce jako ostatní vaše sestry a i díky nim jste neustále v propojení. Když se sestry duše začnou na tyto ochránce svého kruhu vědomě obracet, velice užasnou nad zázraky a silou, která se projeví. Nikterak se toho prosím neobávejte!

Také připomínáme že tento rok, rok 2017 je právě rokem Hvězdy a probuzení síly těchto kruhů velice podporuje. Ve vašem spojení drahé Hvězdy je vaše síla. Ohromující kosmická vlna světla, která se láskyplně avšak nekompromisně valí stále vpřed přináší mocné proměny v novém světě! Podporujte jedna druhou, setkávejte se a rozvíjejte vzájemně své dary. Vaše souhvězdí budou zářit stále jasnějším světlem.

V úctě a s láskou Akášičtí mistři a Ramona Siringlen

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.