Duchovní jméno – jak to začalo a co nám přináší.

obrázek duchovní jméno

Často se mě ptáte, jak celá ta záležitost s přijímáním duchovních jmen vlastně funguje a co Vám takové jméno může do života přinést.

Schopnost uzřít ve své mysli duchovní ochranná a podporující jména se u mě postupně rozvinula až poté, co jsem se seznámila se jménem vlastním. Ramona. Taková už je poezie života. Já která zprostředkovala z duchovních sfér jména již mnoha lidem, jsem se své vlastní jméno dozvěděla prostřednictvím druhé osoby. Dáma, která mé jméno nahlédla byla shodou okolností v minulosti během putování mé duše alespoň dvakrát mým duchovním učitelem a mistrem magických nauk. Náhoda? Ovšem že ne.

Od té chvíle, jsem se se svým jménem ladila a vnímala staronový rozměr, který mi do života přineslo. Sama jsem v tomto vtělení již mnoho let na cestě vědomého spirituálního rozvoje a byla jsem tedy schopna velmi dobře chápat, co vše mi spojení s mým duchovním jménem přineslo. Bylo tedy logické, že jsem si záhy kladla otázku, jaké jméno má asi ta či ona blízká osoba a nebo členové rodiny. Nepodnikla jsem však žádné konkrétní aktivity v duchovní oblasti, abych je zjistila. Vše začalo velmi pozvolna.

V těch dnech jsem byla v intenzivním kontaktu s dvěma přítelkyněmi a společně jsme se věnovaly duchovní práci. Naše mimosmyslové vnímání a propojení neustále sílilo. Vždy když jsem na ně pomyslela, či byla v jejich společnosti, zjevovalo se mi v mysli jméno Muriel. Tedy….byla jsem si jista, že se jedná o jméno. Duchovní jméno. Chvíli jsem si nebyla jista, které z nich patří, ale mí průvodci a andělé mi byli v tomto nápomocni. Zkusmo jsem toto jméno zadala do internetového vyhledavače a při čtení žasla. Bylo to jako bych četla o samé podstatě mé přítelkyně. Toto jméno natolik ladilo s podstatou její duše a založením, že nebylo pochyb. Pak už vše jen nabíralo na obrátkách. Stačilo, abych spatřila nějakou osobu, chvíli ji vnímala, pomyslela si jaké jméno asi má…..a bylo otázkou času a někdy i velice krátké chvíle, kdy mi bylo jméno vyjeveno. Navíc jsem i vnímala, co ono jméno té které osobě přináší, jaké kvality podporuje či rozvíjí a velice často i odkud jméno pochází. Bylo zábavné, jak má racionální mysl někdy s přijatou informací bojovala. Tohle? Copak to je nějaké jméno? Hádala jsem se v počátcích poznávání tohoto daru sama se sebou. Ale má duše…mé srdce zkrátka nepřijalo nic jiného, než to jediné správné znění. Když jsem některá jména zkoušela trochu pozměnit, aby se mě…..ženě Kateřině zdála více uvěřitelná a přijatelná, zkrátka to nešlo. Mí duchovní průvodci se mým učebním procesem velmi dobře bavili a pomáhali mi tak, že pokud jsem nebyla některá jména ochotna přijmout aneb mluvila mi do toho má levá mozková hemisféra…stalo se, že jsem je zapomněla. Posléze mi byla vyjevena znovu třeba za dva měsíce ve zcela stejné podobě….jak jinak a s rozpomenutím, že už jsem přeci jednou obdržela. Tak mi nebesa byla nápomocna v přijímání informací zcela uvolněně a svobodně, bez zábran a překážek lidské mysli. Záhy jsem si tento krásný dar s velikou zábavou užívala, avšak vždy s dostatečnou pokorou a vědomím, že jsem „jen“ prostředníkem. Ráda jsem se nechávala překvapovat, některá jména jsem obdržela doslova do několika vteřin, jiná se zjevila až za několik dní. Brzy jsem si povšimla, že tato duchovní jména by se dala teoreticky rozdělit do určitých skupin. Přesto jsem cítila a i mi bylo z duchovního světa potvrzeno, že žádná přesná pravidla neexistují. Vesmír se stále vyvíjí a je proměnlivý a my všichni s ním.

Některá duchovní jména například odkazují ke konkrétnímu vtělení z minulosti té které duše a často to bývá jeden z nejvíce osvícenějších a duchovních životů během vtělování na planetě zemi. Takové jméno potom pomáhá člověku navázat na jeho vlastní duchovní sílu a spojit se s již jednou prožitými duchovními či magickými zkušenostmi a dále je rozvíjet ku prospěchu svému i okolí.

Lidé, jejichž duše mají pevné spojení s elementárními bytostmi a zejména rostlinnou říší často mají jména květin či jinak odkazují tímto směrem. Jméno mé babičky mi bylo vyjeveno během několika vteřin. Flora….svítilo mi v hlavě a já se musela smát. Sedělo to dokonale. Babička byla dlouholetou členkou Bonsai klubu, neustále se starala o nějaké květiny, chalupu chtěla svého času jen proto, že toužila po vlastní zahradě. Byla to duše tzv. skřítkovského typu, milovala mnohem více rostliny a květiny, než lidi a jako výtvarník často zpodobňovala právě skřítky, aniž by byla svého duchovního spojení s nimi na vědomé úrovni znalá. Má dobrá přítelkyně propojená s vílí říší a další milovnice květin má nádherné jméno Fleur – květina. Další mladá dáma je Iris a její duše má silné propojení se zemským živlem…..jak mi později až po sdělení duchovního jména sama prozradila, je to i její nejoblíbenější květina a od mala se hrabala stále někde v hlíně. Spíše jejími vlastními slovy koukala, kde co roste, než by sledovala, kde co lítá. Často mívají lidé jejichž duchovní struktury jsou propojeny s elfy či skřítky též duchovní jména původem keltská. Většinou též měli v době rozmachu Keltské kultury a kmenů jednu či více významných inkarnací.

Další duchovní jména odkazují na naše světelné bratry a sestry z Plejád či jiných planet. K jedné sympatické dámě by bylo sděleno jméno Parsela. Toto jméno pochází dle obdržené informace právě z Plejád, odkud se dotyčná v rámci Vesmírného projektu vtělila do Atlantidy, kde vedla život jedinečné zahradnice, která komunikovala s vědomím rostlin takovým způsobem, jaký si dnes jen málo lidí dovede představit.

Často mě také mí průvodci pobídli, abych vyhledala význam sděleného jména navíc i na internetu. A to byla ovšem další zajímavá doplnění do skládanky. Takže se ze mě stává pomalu odbornice na starověká, biblická, hebrejská a řecká jména. Často význam sdělených jmen též odkazuje přímo na Boha. Na spojení s Bohem. Nebo na nebeský původ. Ariel – lev Boží. Godiva – dar od Boha. Urania – z řečtiny….nebeská, mimo jiné i jedna z devíti dcer Boha Dia, tedy múza. Mimochodem toto jméno….Urania..jsem obdržela pro jednu tanečnici. A ty bývají též múzami políbené nemyslíte?

V létě se mi přihodilo po delším čase, že jsem byla trochu udivena sděleným jménem. V rámci mé akce s duchovními jmény se na mě obrátila i dáma, která též pracuje jako kineziolog, terapeut. Moudrá a vědomá bytost. Prohlížela jsem si její fotografii a především oči, abych ji mohla navnímat a jméno přijmout a u toho si říkám, no to je také klasická světlonoška. Týž den mi pro ni bylo vyjeveno jméno Helena. Ano je to pěkné ženské jméno a máme ho většinou spojené s krásou a ženstvím díky Heleně Trójské, ale já se ptala uvnitř sebe proč? Obyčejné jméno z kalendáře. Navíc ten význam s krásou a ženstvím mi k duši oné dámy jaksi neseděl. Byla krásná a dostatečně ženská i bez tohoto jména. Byla jsem tedy opět vybídnuta využít služeb internetu. A musela jsem se smát, jak je Vesmír dokonalý. Helena – význam je zářící světlo, pochodeň. Teď jsi konečně spokojena? Ptali se mě se smíchem mí andělé. Byla jsem. Ideální jméno pro světlonošku.

Být ve spojení s naším duchovním jménem znamená čerpat sílu ze své duše a jejích záměrů pro aktuální vtělení.

Někdy je třeba si chvíli na nově sdělené jméno zvykat. Sladit se s ním. Někteří ihned po sdělení vnímají radost a pocit něčeho hluboce známého, jiní lidé se ohlédnou třeba po měsíci a jsou udiveni tím, co vše jim přijetí jejich nového jména přineslo. Ne každý ho chce prezentovat veřejně, což nevadí. Důležité je vaše vnitřní přijetí.

Pro přijetí vašeho jména do vašich osobních vibrací a aury je vhodné si ve chvílích soukromí v klidu vaše jméno opakovaně při výdechu vyslovovat a nechat zvuk doznít. Podobně jako když meditující vyslovují zvuk ÓMmmmmmmmm.

Pokud o něco žádáte Vesmír, meditujete, komunikujete se svými průvodci, užívejte toto své jméno. Značně posílí veškerou vaši duchovní práci a záměry zde ve fyzickém životě

S láskou vaše Kateřina Ramona.

Ramonamoudrý ochránce a rádce.

FB/Cesta s Ramonou

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.