Poselství andělů k Paříži

Poselství andělů k Paříži

Naši milovaní, nejdražší bratři a sestry, Vy jedineční mistři v lidských tělech. Dovolte nám prosím přijít k Vám v těchto hodinách a dnech, které se jeví tak nejisté a kruté. V těchto dnech, kdy emoce jedinců, rodin, skupin i národů se jeví jako na houpačce. Nyní promlouváme především k Vám milovaní, kteří jste si pro své úkoly a pokračování duchovní cesty vybrali život v Evropě.  Chápeme a rozumíme všemu prožívání a tomu co cítíte. To vše je součástí velkolepé a jedinečné cesty ve fyzické rovině, na kterou jste se odvážně a s láskou vydali a souhlasili stát se její součástí. Víme že není vždy snadné udržet se ve svém středu ve víru okolních událostí a energií. Avšak prosím vězte toto.

Ano je přirozené cítit smutek, vztek, úzkost a velký hněv. Prosím nepotlačujte tyto emoce…jsou lidské a tedy jsou přirozenou součástí vašeho prožívání. Přišli jste je prožívat a skrze ně se navracet ke svému pravému mistrovství, ke svému pravému JÁ. Není účelem, předstírat, že je nemáte. Přijměte tyto emoce a nechte je projevit. Ale pak si dovolte přistoupit k vnímání událostí v širších souvislostech z duchovní roviny. Otevřete prosíme svá srdce následujícímu sdělení. Bez ohledu na krutost a z hlediska pozemského života velkou nespravedlnost a zmar… kdykoli zemřou někde nevinní lidé za tragických okolností, i přesto mějte na paměti, že z hlediska duše jste každý z vás zodpovědní za svůj život. Vy všichni jste kromě vašich osobních plánů a učení též součástí vyšších celků a skupin.

Dovolte nám nyní milovaní, abychom Vám nastínili situaci v Evropě z energetického hlediska. Evropa je velice důležitou součástí celkového procesu vzestupu a transformace planety Země. Není vůbec náhoda, že právě zde se nachází v poměru nejvíce starých a vyzrálých duší. Též mnoho duší vibruje na velmi vysokých frekvencích. To co nyní prožíváte je opět velkou zkouškou. Zkouškou jak si stojíte a zkouškou nastavení osobních a i jiných hranic. Prožíváte novou Atlantidu. Jak tentokrát chcete, aby celý projekt dopadl? Udržení se ve svém středu a být majákem světla a stability pro sebe i druhé v této náročné době znamená především udržet tu správnou rovnováhu. Co to znamená ptáte se? Zdá se, že v tuto chvíli je vše tak trochu obráceně. Evropa na základě svých demokratických systémů a představě toho, co je správné a lidské činí mnohá opatření, která však ve skutečnosti nejsou v souladu s myslí a srdcí mnoha obyvatel, kteří nyní cítí zlost a strach. A tak si Evropa nedrží své hranice, nenastavuje zatím žádná pravidla a není zde důslednost, kterou si zjedná respekt. Evropa jen dává a dává….není zde potřebná výměna energie, aby byla rovnováha. Vlastně je v tuto chvíli Evropa a její energie v podřízeném postavení energiím a národům, které přichází zvenčí a zcela přirozeně požadují více a více, neboť mají zatím téměř neomezený prostor.

Je to velká lekce vzájemného vymezení hranic a to nejen ve smyslu fyzickém. Lekce neodsuzování skupin a národů. Lekce stát si za svým a přitom nemít srdce otrávena nenávistí. Buďte tedy každý sám i spolu majáky světla a síly. Nenechte se strhnout vlnou strachu a nenávisti. Avšak buďte ve svém světle a síle důslední. Stůjte tam, kde jste nyní a buďte sami sebou. Nebojte se vymezit si hranice a právo na svůj život a vaše způsoby. Chcete –li prokázat lásku a soucit k bližnímu, pomozte mu nejprve tak, že milujete a vážíte si sebe. Važte si sami sebe a tím kým jste. Buďte druhým příkladem. Nenechte se manipulovat, že byste měli to či ono. Buďte klidní, v srdcích pokojní a soucitní. Ale nenechte se spoutat falešnými pocity viny a starými systémy. To je nyní vaším úkolem naši drazí. Necítit se podřízení, vystrašení či plni nenávisti. Máte právo činit příslušná opatření, nastavení hranic, kdy kde a za jakých podmínek pomoci. Avšak čiňte tato rozhodnutí ne ze strachu, ne ze zášti, ne z pocitu viny, že byste měli. Rozhodujte ze svého středu, s vědomím vaší Božské podstaty a lásky. Buďte silní. Vy Evropané držte a rozvíjejte i nadále vysokovibrační energie na vašem kontinentě. Buďte příkladem zbytku světa a ostatním národům. Vymezení vlastních hranic neznamená bezcitnost a nezájem. Znamená to stát pevně ve svém středu. Neznamená to uzavření se před okolním světem a odmítnutí pomoci potřebným. Znamená to však stanovení jasných pravidel a získání si respektu. Znamená to ukázat druhým, že musí nést zodpovědnost za svůj život. Že od Vás nemohou jen a pouze brát. Znamená to zůstat sám sebou bez ohledu na víření kolem. Vy Evropané, moudré duše, ukažte těm, kteří to potřebují, co vše jste se na své dlouhé pouti skrze vtělování naučili.

My víme, že to dokážete. Zříme Vás ve vaší nádheře a žehnáme Vám. Můžete slyšet šepot našich křídel, kamkoli kráčíte. Nejste sami a nikdy nebudete. Vaše svatá srdce a mysl má obrovskou sílu a když se spojíte v meditacích a modlitbách, též ovlivníte světlem mnohem více, než si nyní dokážete představit.

Zdraví Vás Ti, kteří s radostí slouží slávě Boží.

Poselství přijala  Ramona Siringlen 15. listopadu 2015.

S láskou  Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.