Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ – konflikt tvé vlastní staré magie a příslušnosti k různým magickým a duchovním řádům

Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ :
KDYŽ TI BRÁNÍ A ŽIVOT KOMPLIKUJE TVÁ VLASTNÍ MAGIE A ZÁMĚRY Z TVÝCHstará magie RŮZNÝCH INKARNACÍ, KTERÉ JDOU PROTI SOBĚ – ANEB VNITŘNÍ KONFLIKT MEZI PŘÍSLUŠNOSTMI K DUCHOVNÍM A MAGICKÝM ŘÁDŮM V TVÉM VLASTNÍM ČASOPROSTORU DUŠE.

Milované duše, zářící bytosti kráčející mezi světy a životy! Na cestě svého osvobození a rozkvětu se často zaobíráte tím, kde v časoprostoru jste byli vystaveni vlivům, které křivily přirozenost Božího řádu a kosmické harmonie ve všemožných podobách staré magie, rituálů, slibů, odevzdávání vaší životní energie ve jménu různých ideálů, kultů, kultur a náboženství. Uvolňujete nitky vzájemných ublížení, zkušeností, nedorozumění. Sledujete a hledáte KDO KOMU CO, KOMU JSEM JÁ….KDO CO MNĚ

JENŽE… mnohdy jste to stále vy. Vy sami v projevení různých vašich inkarnací a záznamů jedné a té samé duše a tak nevědomě vlastně bráníte sami sobě jít dále na vaší cestě v jednoduchosti a uvolnění se do čisté frekvence Božství. Tato okolnost, která by se v posuzování zde na Zemi, které je zatím stále velmi rozšířené (Akášičtí strážci a mistři se laskavě usmívají) mohla jevit jako negativní, však vzniká a vznikala i při čistých záměrech a duchovní práci a tvorbě. Čím silnější vyzrálejší duše, tím častěji mohlo docházet v časoprostoru zkušenosti duše ke křížení se jednotlivých magických vlivů a vyslaných paprsků energie se záměry.

Pro vaše VYJASNĚNÍ do větší lehkosti a plynutí přicházíme s touto informací a nabídkou osvobozujícího Akášického přenastavení, které vám umožní, jste-li s tím v souladu, z těchto protichůdných vlivů a závazků vystoupit a umožnit si opět více vnímat a vibrovat svou realitu z roviny čisté sféry Božského Zdroje bez podmínek, omezení, iluzí duchovní služby, pýchy a zneužívání Božské energie v jakékoli podobě, vědomě i nevědomě.

AKÁŠICKÉ PŘENASTAVENÍ A OSVOBOZENÍ: inkarnace
Dovoluji si nyní v přítomnosti tady a teď, napříč celou mou časoprostorovou osou, napříč všemi úrovněmi mých vědomí mysli, vtělení a projevení, napříč všemi svými hvězdnými i pozemskými rodovými liniemi, napříč veškerými mými příslušnostmi k duchovním i magickým řádům a napříč záznamy mé Duše a mé DNA, definitivně propustit k uvolnění a rozpuštění v pochopení Božské moudrosti a bezpodmínečné lásky bez hodnocení a pocitů viny, avšak v úctě a poděkování za veškeré dary dosavadních zkušeností mé cesty Duše ze všech svých jemno-hmotných těl a z buněčné paměti těla fyzického, veškeré ve mně dosud aktivní a tedy mou realitu stále ovlivňující programy a nastavení, lpění, držení a naplňování iluze duchovní služby a stálé pozornosti, napětí a držení stráže v rovinách sféry Ducha, linií osudů života, vědění, zasvěcení, posvátných časoprostorů a bezpečí mně svěřených Duší včetně propuštění a ukončení veškerých slibů, přísah a rituálně magických propojení bez bojů a extrémů a napětí mezi otisky a programem dlužníka a viníka a bez otisků kritika, soudce a toho, kdo hodnotí a drží to, co je podle něj správné.

Dovoluji si vystoupit ze všech vědomých i nevědomých bojů a konfliktů napříč celým mým časoprostorem na rovině spirituální, energetické, mentální, emoční i fyzické, včetně mých vlastních vnitřních konfliktů toho, na co si myslím, že mám či nemám nárok.

Dovoluji si propustit veškeré mé hodnocení ve mně a návyky určovat na co mají, či nemají nárok druzí ale i já sám/sama, včetně omezujícího tlaku na to, jak bych měl/měla správně žít a jak by měli správně žít ostatní.

JÁ JSEM TO HLUBOKÉ ODEVZDÁNÍ SE DO PROUDU KOSMICKÉ INTELIGENCE A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY ŽIVOTA A JEHO PŘIJETÍ V SOULADU S MÝM NEJVYŠŠÍM DOBREM.

S láskou Ramona Siringlen a Akášičtí strážci a mistři.

Pro ty z vás, kteří rádi navštěvují mé aktivačně prožitkové a transformační semináře 🙂 zde vkládám aktivní odkazy na zářijová setkání, ještě se můžete hlásit na:

čtvrtek 7.9. PŘIJETÍ LIDSTVÍ A ŽIVOTA NA ZEMI

neděle 17.9. ZLATÝ VĚK ATLANTIDY

Článek je možno sdílet dále avšak pouze s uvedením autorky, v nezměněné podobě a s aktivním odkazem na mé stránky www.cestasramonou.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Ramona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.