Čtení z Akášických záznamů (služby na dálku)

Akáša

KAPACITA NA ÚNOR ZCELA NAPLNĚNA. BŘEZEN ČÁSTEČNĚ NAPLNĚN. PŘI VAŠEM ZÁJMU MĚ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT, RÁDA VÁS ZAŘADÍM NA SEZNAM ZÁJEMCŮ A OZVU SE, AŽ SE UVOLNÍ PROSTOR PRO VÁŠ VHLED.

Po čtyřech letech od roku 2018 jsem byla světelnými průvodci z Božského éteru opět vedena otevřít pro vás příležitost psaných Akášických vhledů na dálku!

Mám z toho velkou radost. Vnímala jsem to již od jara 2023. Tato služba však není pro každého. Je zde pro duše, které chápou její energetickou hodnotu, podporu a sílu a jsou připraveny převzít zodpovědnost za svůj život a své posuny, mají úctu a respekt k Božskému vědomí Akášické moudrosti a bezpodmínečné lásky a rozumí, nebo si alespoň částečně dovedou představit, že se nejedná jen o informace na papíře, ale především o velmi obsáhlou energetickou práci a o aktivní přijetí a prožití hloubky a síly toho, jak jsme jako bytosti milováni a podporování na naší cestě. Já sama již tím, že vstupuji do vašeho akášického časoprostoru, tak tam přináším svou aktivační esenci, podporu a světlo mého paprsku duše, tudíž kromě načtení potřebných informací pro vás a jejich zapsání pro vaše posuny a odlehčení, vás též silně podporuji již svou přítomností, vědomím a darem prožitku a ukotvení Božské Milosti a bezpodmínečné lásky.

Při čtení psaného vhledu pro vás ode mě zprostředkovaného se sami stáváte součástí aktivně proudícího Akášického portálu a časoprostoru vaší duše a zažíváte v přítomnosti tady a teď vysoké vibrace Akáši, která je především Božskou úrovní vědomí a skrze tuto frekvenci jsou harmonizována vaše jemně hmotná těla, prosvětlují se buňky fyzického těla a dochází k harmonizaci a uvolňování mnoha sevření a energetických, mentálních a především emočních bloků. Pokaždé když se k pročítání sepsaného vhledu vrátíte, můžete čerpat z jeho energetické podpory, mohou se dostavovat další AHA momenty, úleva, ladění, posiluje se vaše uvědomění sama sebe jako VĚDOMÍ, které přesahuje realitu současného života. Sami se stáváte svou Akášou a prožíváte její lásku, což je ve skutečností stav vašeho vědomí a bytí, na který máte Božské právo.

Jaké zážitky a zkušenosti Vám to může přinést?

Zejména hlubší pochopení toho, co prožíváte v širších duchovních souvislostech. Hluboký vhled, vedení a porozumění v rámci pozemského času a prostoru a moudrá doporučení vašich duchovních průvodců, která v případě, že je využijete, vedou k zlepšení vaší životní situace. Skrze Akášický vhled a jeho sdělení se vám též pokaždé dostává silná energetická podpora a informace pracují s vašimi jemně hmotnými těly a vědomím pro váš posun, uvolnění se či osvobození v daném tématu. Součástí každého vhledu je vždy i doporučené Akášické přenastavení vám na míru od vašich strážců Akáši, které můžete užít pro svou podporu a proměnu reality skrze vaše vnitřní nastavení a vyzařování.

Kronika Akáša je jedinečné úložiště informací o všem, co bylo, je a dost možná bude, je zcela mimo prostor a čas, jak je běžně chápeme a dostat se tam lze jen skrze potřebnou úroveň vědomí, otevřené srdce a čistotu záměru. Tato kronika je slovy vyjádřeno kolektivní knihovna života na planetě Zemi. Je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí napříč časem. V Akašických záznamech je však minulost, přítomnost i budoucnost zahrnuta v jednom velkém věčném TEĎ.

Jak víme, energie se nikdy nikam neztrácí a veškeré naše činy i události jsou zaznamenány. Akášické záznamy jsou dimenzí vědomí, která obsahuje záznam každé duše a její pouti. Obsahují vše, co si kdy duše pomyslela, řekla a vykonala. Zahrnuje i její budoucí možnosti. Během procesu vstupu do Akášických záznamů přecházíme ze stavu běžného lidského vědomí do stavu univerzálního Božského vědomí, kde si na všech rovinách uvědomujeme svou jednotu s Bohem. Záznamy slouží lidstvu po celý jeho vývoj, protože nám umožňují v námi zvládnutelné míře přijímat Božské osvícení a zapojit ho do své lidské zkušenosti.

Akáša je slovo ze sankrstu a znamená elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny další věci. Akášické záznamy jsou řízeny a spravovány skupinou nehmotných bytostí, nazývaných vládci záznamů. Ti se starají o bezpečí a soudržnost záznamů, ale též určují, kdo může získat oprávnění ke „vstupu“ a jaké informace mohou být sděleny. Každý má možnost (pokud je toho schopen) nahlížet do svých vlastních záznamů, avšak nahlížet do záznamů jiných lidí je třeba s jejich svolením a nebo z těch nejčistších důvodů a s povolením strážců záznamů. Nečisté a nízké úmysly mohou vést jen k tomu, že pro příště nám bude vstup do této dimenze zapovězen.

Práce v Akášických záznamech vyžaduje pochopení a přijetí představy převtělování. Z pohledu kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. Je zde archiv každé duše, průběh její existence ve všech životech, včetně období, kdy byla mimo fyzické tělo.

Vstup do Akáši neslouží k předvídání budoucnosti a sbírání senzačních příběhů pro uspokojení našeho ega, ale k hlubšímu pochopení souvislostí, které nám umožní, vytvořit naši budoucnost coby osvícených a láskyplných bytostí. Budoucnost mocných stvořitelů, kterými ve skutečnosti všichni jsme.

Síla a hodnota vhledu nespočívá v délce textu, ale v jeho energetice a pochopení, které přináší. Očekávat můžete obvykle 2 stránky A4 plného textu psaného ve Wordu a k tomu na dalších stránkách Akášické přenastavení na umožnění si propsání nové reality s ohledem na přijaté informace a uvolnění potřebného, co dosud mohlo zpomalovat rozvoj vašeho potenciálu a rozkvět cesty duše. 

Vhledy budu přijímat každý měsíc jen v omezeném počtu dle své časové a energetické kapacity k další mé práci a tvorbě pro rozvoj a podporu duší. Jedná se o nádhernou ale i energeticky náročnou službu vyžadující soustředění, čistou vibraci a vyladění ducha i těla, toho kdo do záznamů „vstupuje“, nebo spíše přesněji, se vašimi záznamy pro chvíli načítání stává.

Energetické ocenění zprostředkování a sepsání Akášického vhledu – 8500,- Kć

Pokud máte o Akášický vhled zájem, napište prosím SMS na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a hesla Akáša a já vám pošlu e-mail pro další komunikaci. Co ke stažení vhledu od vás potřebuji? Vhled se rozevírá a odkrývá skrze vaše otevření se a stručné sdílení toho, co právě prožíváte, cítíte, co se vám děje a jaké otázky k tomu máte. Skrze vaši komunikaci se otevírají z úrovně Akáši právě ty záznamy a vrstvy, které mají k vašim otázkám a dění přímou souvislost. Rozhodně nestahuji vhled na základě jedné neurčité věty a Akášičtí mistři též neposkytují informace jen ze zvědavosti k uspokojení ega, ale reagují na konkrétní prožívání tazatelů v jejich současném životě a témata, která jejich duše aktuálně zpracovávají a která mají vazbu do dalších realit v jejich časoprostoru.

Zde můžete pro vaši představu nahlédnout na úryvky konkrétních „čtení“, která jsem obdržela v záznamech. Uvádím s laskavým svolením svých přátel či klientů, jen se změněnými jmény. Jedná se o ukázky částí vhledů, nikoli celé vhledy. Akášická čtení – ukázky