Řízená meditace pro obnovení vašeho nejhlubšího potenciálu – stop stav

meditace pro obnovu

Řízená meditace na obnovení vašeho nejhlubšího  potenciálu.

Jedinečná a velice účinná technika přesně Vám na míru a práce s vaším podvědomím vedoucí ke zlepšení vašich vztahů, životních situací, opakovaně prožívaných problémů, sebevědomí, stresů a únavy. Meditace Vám na míru podpoří a rozvine vaše talenty, ty stávající i ty dosud třeba skryté, vylepší možnosti uplatnění, prohloubí schopnost využít naplno váš jedinečný potenciál. Připraví Vás například na důležité životní okamžiky…..zkoušky, konkurzy apod.

Tvorba vašeho života v hladině Alfa, opětovné napojení na vnitřní moudrost, nastavení pozitivních změn ve vašem podvědomí, hluboký prožitek na úrovni duše.

Přišla jsem na tento svět vedená vyšším principem a Vesmírem proto, abych ukázala lidem jakou krásu života mají v sobě. A s jakým pocitem krásy mohou žít svůj život. Lidé na životní krásu zapomněli. Jsem zde abych obnovila vnímání a prožívání krásy lidských životů. Při setkání s vámi se ocitám v přímém propojení s vaším vyšším JÁ, které jste někdy přes všechny civilizační pochody přestali vnímat. Prostřednictvím energetických siločar jsem vtažena do přímého kontaktu s vaší osobní linií.

Původní záměr stvoření světa byl pro prožívání lásky, radosti a šťastných pocitů v těle. Proto se svět zhmotnil. A nyní přichází čas se rozpomenout na tento původní záměr a skutečně ho žít v našich životech. Každý váš životní okamžik můžeme znovu propojit s touto původní moudrostí a vizí vzniku světa. Tím se váš život stane smysluplným, radostným a naplňujícím. Krása prožitá v meditaci se stane skutečností.

Provedu vás vaším vnitřním světem. Využijeme síly vašeho podvědomí k obnovení propojení s moudrostí a krásou, které byly doposud před vámi možná skryté. Jsem žena, jejímž darem je krásu  nejen vidět, ale také ji otevírat k prožívání v lidských srdcích a životech. Přijďte prožít krásu svého života tak, jak jste ji doposud nepoznali. Krásu, kterou si při našem setkání prožijete, si v sobě také odnesete. A tím se stane krásný váš život.

Každá meditace je dílem našeho společného vzájemného působení. Je tedy jedinečná, na míru a vedená vyšším Zdrojem prostřednictvím mé bytosti směrem k vám a vašemu podvědomí. Vždy pracujeme v bezpečném propojení na hladině Alfa, kdy sami vnímáte a ovlivňujete hloubku a intenzitu svých prožitků. Hladina Alfa je přirozený stav vašeho vědomí, ve kterém se velice často pohybujete, aniž byste si to uvědomovali. Lidé si sami omezují svůj potenciál a schopnosti své vlastní bytosti tím, že se snaží a učí vše napasovat do předem definovaných rámců, které si vytvořili.

V hladině Alfa se otevíráte vědomostem a svým vlastním možnostem, které byly dosud před vámi skryté. Jste přímými tvůrci otevírání svého nejhlubšího osobního potenciálu. Jakákoli mentální práce provedená ve stavu Alfa má dalece hlubší a výraznější účinek. Pozitivní motivace, představy a nastavení se stávají doslova součástí bytosti a přinášejí zlepšení, radost a rozvoj ve všech oblastech vašeho života.  Vaši osobitost při tvorbě a průběhu meditace plně respektujeme.

Tyto jedinečné meditace na míru Vám pomohou obnovit krásu života v mnoha oblastech.

Meditace pro obnovení životní hojnosti

Meditace pro obnovení zdravého potenciálu

Meditace pro obnovení partnerského štěstí

Meditace pro obnovení respektu ve vztazích

Meditace pro obnovení pracovní výkonnosti

Meditace pro obnovení propojení se silou rodu a předků

Meditace pro obnovení spojení se svou duší

Meditace pro obnovení životní energie.

Meditace pro obnovení uvědomění prožitku lásky na úrovni duší.

To je jen malá ukázka toho, co vše můžeme pomocí meditace na míru obnovit a uzdravit. Pro každého člověka přichází meditace na míru dle vyššího vedení.

Jak vždy říkám svým klientům a přátelům. To největší bohatství máme uvnitř sebe. Stačí jen vejít. Pokud i Vy zatoužíte objevit svůj vnitřní chrám a jeho poklady, ráda Vám budu laskavým a zkušeným průvodcem.

Vaše Ramona.

FB/Cesta s Ramonou

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.