Milující náruč Božské Matky

Božská matka

ČTVRTEK 11.5. 2023 Praha

Milující a od základů vyživující a plně dosycující seminář na plné propojení se a ukotvení do bezpodmínečné lásky a péče Božského mateřského ženského principu. Toto milující mateřské projevení Božství a náš vztah k němu rozhoduje mimo jiné o tom, jak si umožňujeme v našem životě přijímat hojnost a lásku v jakékoli podobě.

Mnozí z nás navíc mohli zažít v tomto či jiném životě, při pouti naší duše, hluboké zklamání a bolest či nepochopení a nepřijetí ve vztahu s naší biologickou matkou, babičkou, či jakoukoli jinou ženou, která pro nás měla na začátku naší životní pouti zásadní význam, jako členka našeho rodu, vychovatelka, učitelka. Naše maminka mohla být první osobou, která nám zlomila srdce a my jsme uvěřili, že nejsme hodni lásky.

Jsme členy všech rodů, ve kterých jsme kdy žili a vše, co jsme tam zažili, může být v našich záznamech duše a osobní Akáše stále aktivní.

K nabídce tohoto nádherného semináře jsem byla inspirována samotnou lásku Božského mateřského ženského principu a všemi podobami Bohyně v projeveních kosmické matky, která miluje všechny živé bytosti jako své děti.

A co vás čeká?

Akášická přenastavení a aktivace do plného otevření se zlaté energii Božské lásky a výživy, na kterou prapůvodně máme všichni Božské právo a jen my sami si ji můžeme vědomě i nevědomě blokovat.

Narovnání v celém vašem časoprostoru duše všech vašich hlubokých mateřských zranění, propuštění bolesti, pocitů viny, žalu a zklamání či hněvu a pocitu zrady ve vztahu s jakoukoli z vašich „matek“ které jste kdy měli.

Během aktivační a harmonizační léčivé meditace prožijete hlubokou lásku, kterou k vám vaše maminka chová na úrovni duše, i když se to zde na Zemi v její současné roli třeba nemusí tolik projevovat a také můžete procítit svou lásku k ní z této bezpodmínečné roviny. Můžete se setkat s vašimi pozemskými i hvězdnými maminkami napříč vaší cesty duše, které jsou pro vás tady a teď důležité, nebo pro vás mají dary či sdělení.

Přijetí aspektu Božské Matky v její čistotě, světle a bezpodmínečnosti pro podporu své vnitřní ženy a rozkvět plodnosti ženského plynutí a tvořivosti, protože aspekt Matky je důležitý pro každou ženu, i když nemusí být v tomto životě matkou a pro každého muže, aby dokázal přijmout to, že je hoden lásky.

K tomu osobní sdílení, mé vhledy a zkušenosti z mé praxe a skrze mé vědomí související s tímto mnohovrstevnatým tématem, bezpečná, laskavá a přátelská atmosféra a možnost otázek, které s tématem souvisejí

Seminář se koná v energeticky krásně vyladěném a příjemném Studiu Loona, Křižíkova 67, v bezprostřední blízkosti stanice metra Křižíkova, tedy ve snadno dostupném centru města.

Časovlnění – 9.00 – 17.00, podmínkou zarezervování místa po vašem přihlášení je platba předem (až poté, co vás k tomu vyzvu v další sms) a též prosím věnujte pozornost obchodním podmínkám, které jsou uvedeny na úvodní, hlavní stránce mého webu, protože přihlášením na seminář s nimi zároveň vyjadřujete souhlas.

Cena celodenního aktivačně prožitkového semináře je 3000,- kč na osobu.

Přihlášky prosím jako SMS na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a názvu semináře.

Velice se těším na další krásné spolutvoření a sdílení  láskyplných a silně podporujících energií pro další cestu každého z vás.

Srdečně Ramona Siringlen ELOÍÍ RA, nebo jak mám nejraději prostě Sirin

 

SVATYNĚ LÉČENÍ DUCHOVNÍHO SRDCE – SVĚTELNÁ EMPATIE

 

svatyně léčení

ČTVRTEK 15.6. 2023 Praha

Z Božského éteru přišla láskyplná pobídka vytvořit seminář a aktivační setkání na toto téma, tolik potřebné v současné době. Inspirací mě byly i vzpomínky na prožitky v raném zlatém věku Atlantidy, kdy příležitost žít a ve hmotném bytí rozvíjet emoční cítění a vnímání bylo pro bytosti v lidských tělech jedinečným darem příležitosti duchovního rozvoje. Pro mnoho bytostí v lidských tělech to byla v této intenzitě prožitků zcela nová a fascinující zkušenost a učily se s ní zacházet. V té době byly v Atlantidě pro rozvíjení tohoto cítění a vzájemného reagování i nádherné Svatyně srdcí spravované světelnými empaty, kteří pomáhali projít bytostem v pochopení vším potřebným.

Díky podporované světelné empatii se záře každé bytosti mohla láskyplně rozvíjet v souladu s její jedinečnou Božskou jiskrou. Budoval se přirozený soucit, soulad a souznění a PRAMEN RADOSTI PRAMENIL DO ROZKVĚTU DUCHA SKRZE JÁ JSEM PŘÍTOMNOST POSVÁTNÉHO SRDCE.

Přijď s námi zažít láskyplný zážeh a pochopení světelné empatie. Můžeš silně poléčit a harmonizovat své srdce, uvolnit staré rány, procítit motivy a cítění druhých a důvody a vlivy pro jejich chování a činy. Otevři bránu do své svatyně, která Ti zůstane již nadále stále přístupna a seznam se s jejími strážci a podporovateli – světelnými empaty.
Součástí budou živé vhledy k tomuto tématu a tvořivá akášická přenastavení, podporující plynutí v umožnění si plného se otevření světelné empatii při zdravém nastavení hranic a bez vlivu manipulací.

Během setkání probereme též mnohé zajímavosti z oblasti věnované emoční inteligenci ale též komunikace se zvířaty.

Prožitkové aktivační setkání je vhodné pro každého, kdo si ze srdce přeje se lépe orientovat ve vnímání a cítění druhých bytostí a umožnit si tak lehkost bytí ve svém spolu plynutí skrze uvolněnou a chápající komunikaci se svými drahými a dalšími bytostmi v našem životě. Ocení ho také každý, kdo pracuje s lidmi v oblasti terapií duše i těla, obchodu, všech druhů jednání a všude, kde je zapotřebí souladná spolutvorba.
Tvoříme skrze srdce Novou Zemi a svobodné a radostné prožívání.

Srdečně v síle ducha společně! Těším se na všechny, koho srdce a duše zavolá.

V případě zájmu prosím zašlete sms na tel 728932236 s milým pozdravením, vaším celým jménem, názvem semináře, přihlášením vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami, proto jim prosím věnujte pozornost – viz úvodní stránka mého webu Cesta s Ramonou. Ladím se na i energii vyslanou s vaší sms. Poté laskavě vyčkejte prosím na potvrzení svého místa.

S láskou Ramona Siringlen ELOÍÍ RA

NAHLÉDNI A NAKRESLI SVÉ VYŠŠÍ JÁ

kresby

Momentálně není vypsaný konkrétní termín. Odkazy na aktuálně vypsané semináře najdete na úvodní stránce webu.

CO MŮŽETE ČEKAT?

Na tento seminář se vždy velice těším, miluji skloubení sdílení, vysokovibračního tvoření, napojování, ladění se na svou multidimenzionalitu, ponoření se do meditace a uvolňující vizualizace a následné zaznamenání energií a podoby či zářiče do hmotného obrázku, který si odnesete. Nemusíte být žádní mistři kresby, ničeho netřeba se bát, jde o proces samotný v navibrovaném prostředí a aktivním napojení na naše vyšší vědomí a bytosti ve vrstvách, které jsou s námi propojeny.

Skrze mou aktivační přítomnost a podporu, vzájemné sdílení, podporu našich světelných průvodců, vzájemné navnímávání mezi sebou ve skupině a uvědomění, v jaké oblasti chceme sami sebe projevit a podpořit, se následně ponoříme do mnou vedené meditace, abychom nazřeli energie a podoby našich vrstev v dalších úrovních. Po vynoření z prožitku budeme pokračovat v propojování se svým vyšším JÁ skrze proces tvorby v podobě kresby, ať již formou automatické kresby, energetického zářiče, zachycení podoby či prolínání barev. To vše v přátelském podporujícím a inspirujícím prostředí a ladění. Povídáme, smějeme se, kdo rád kreslí s hudbou, přinese si sluchátka. 🙂

pastelky

Sebou budete potřebovat pevné papírové desky formátu A3 – na hotový obrázek i jako pevnou podložku na kreslení, kvalitní papír, čtvrtky A3 formát a vaše oblíbené prostředky na kreslení, kvalitní pastelky, případně akvarelové pastelky, suché pastely, uhel, tužku apod.

HLAVNĚ NENÍ TO ŽÁDNÁ SOUTĚŽ KRESLENÍ – JDE TU O SVOBODNÝ UVOLŇUJÍCÍ PROJEV V TADY A TEĎ A RADOSTNOU RELAXACI.

O polední přestávce bude možnost prima oběda a kávičky hned blízko, kdo bude chtít a to taktéž ve spřáteleném prostředí.

Srdečně Ramona Siringlen ELOÍÍ RA

ARCHANDĚLSKÉ LADĚNÍ PRO TVÉ SRDCE A DUŠI

 

archandelsky pocatek

Momentálně není vypsaný konkrétní termín semináře. Aktivní odkazy na aktuálně vypsané semináře najdete na úvodní stránce webu.

I obsah tohoto semináře mi byl sdělen, či spíše láskyplně nabídnut z vědomí Božského éteru – autorkou malby je úžasná vědomá umělkyně Šárka Ouřadníková

Svou podporu, inspiraci a energie nabídlo v nastavení Nové země sedm mocných archandělských paprsků a to v radosti a aktuálních možnostech tvoření nového. Součástí bude i silná závěrečná tvořivá meditace, kde se s nimi postupně propojíme a každému bude předána inspirace a možnosti v souladu s jeho jedinečnou cestou duše, přáními, potřebami a dary.

archanděl Michael – tvá páteř (odvaha stát rovně) a světelný meč

archanděl Gabriel – narovnání linií zrození, léčba vnitřního dítěte a traumat z porodů a početí

archanděl Rafael – léčení posvátného duchovního srdce a jeho dotek

archanděl Raziel – uvolnění vlastní tvořivé síly a podpora strážce magických tajemství, uvolnění bloků a destruktivních tajemství  napříč linií DNA

archanděl Metatron – tvá hvězdná rodina a galaktická rada, podpora tvých osobních manifestací skrze vesmírný časoprostor

archanděl Chamuel – tvé Božské právo žít v čisté radosti a bezpodmínečné lásce

Elohim křišťálového paprsku –  spojení se světelnými kódy Prvotního Zdroje – zážeh

Cítíš-li volání, přijď skrze svou duši a tělo prožít, zaktivovat a ukotvit vše, čím můžeš ještě více rozzářit svou cestu a otisk zde na Zemi.

Cena 3000,- v případě zájmu o rezervaci – přihlášení prosím zašlete sms na 728 932 236 se svým jménem a názvem semináře. Přihlášením vyjadřujete plný souhlas s obchodními podmínkami – viz. hlavní stránka webu

Na tomto semináři jsme se vždy doslova vykoupali v léčivých láskyplných energiích, i pro mě osobně to bylo velice silné, zejména podpora Metatrona v osobních manifestacích. Ve dnech následujících po konání přicházely od účastníků krásné zpětné vazby ohledně jejich prožitků a proměn v jejich bytí.

Těším se na spolubytí a spolutvoření. S láskou Ramona Siringlen ELOÍÍ RA