Velekněžka a Císařovna

Momentálně není vypsán konkrétní termín.

Velekněžka a Císařovna

K pořádání tohoto tématu mě přivedla inspirace ze světelného informačního pole ale i letitá zkušenost průvodkyně a podporovatelky duší a příběhy mnoha žen, se kterými jsem procházela jejich záznamy.
Každá žena má napříč záznamy své duše i ve svém přítomném životě otisky a silné vlivy obou těchto archetypů a to jak v posilující či stínové potlačené podobě. Skrze jejich hluboké nahlédnutí a porozumění můžeme uvolnit a narovnat vše potřebné v tvém osobním příběhu duše a spojit velekněžku a císařovnu v Tobě do jednoty souladné s tvou jedinečnou esencí duše.
Silný aktivační a prožitkový seminář pro tvou duši, načtený ze světelného informačního pole Božského éteru.

Paprsek jednorožců

Momentálně není vypsán konkrétní termín.

chrám jasnozření

Srdečně Vás zvu na celodenní hladivý, laskavý a silně pečující a podporující seminář Paprsek jednorožců.
Pokud toužíte opět věřit na zázraky, silně poléčit své vnitřní dítě, propustit hluboký žal ze situací, kdy jste se setkali s odmítnutím, nedůvěrou ve vaše světlo, či s cynismem a odmítnutím toho, co v esenci své duše přinášíte na tento svět, pak je tento seminář v čistých a láskyplných energiích jednorožců a jejich moudrosti a podpory právě pro vás.
Součástí bude jako vždy na mých seminářích i hluboce aktivační a léčivá meditace, kde se na úrovni duše naladíme na naše jednorožčí průvodce a procítíme paprsek jednorožců a jeho potenciál právě pro duši a cestu každého z nás. Přijď si zažít celý den v hluboké radosti, bezpečí a se stejně naladěnými dušemi a třeba i najít nové či „staronové“ přátele.

Zlatý věk Atlantidy

V tuto chvíli není vypsán konkrétní termín. Vypsané semináře najdete na úvodní stránce webu.

Zlatý věk Atlantidy

S radostí vás zvu na krásný celodenní seminář, ke kterému mě inspirovaly mé vzpomínky a energetické otisky na život v období zlatého věku Atlantidy, mí světelní průvodci a informace v kolektivních záznamech lidstva Akáša.
Kromě zajímavých autentických sdílení a vzpomínky otevírajících informací se též ponoříme do hluboce léčivé aktivační meditace, kde navštívíme Atlantidu v jejím rozkvětu, projdeme její portály a chrámy, podmořské svatyně, setkáme se s bytostmi, které tam pro nás byly nejdůležitější v prožitcích duše, naladíme se na posvátnou esenci vody a její vědomí a propojíme se s delfíny a jejich dary. Strávíme společně den v přátelské atmosféře, očišťující energii, podpoře a sdílení a bude prostor i pro vaše dotazy k tématu semináře.
Součástí budou i podporující akášická přenastavení související s propouštěním zátěže a traumat z pozdějších období Atlantidy a pádu vědomí a nebo na umožnění si rozvinutí potenciálu z Atlantských životů v souladu s jedinečnou esencí vaší duše tady a teď.

Tento nádherný seminář se zatím konal jen jednou a v plné účasti obsazení se vytvořila nádherná atmosféra krásných a vnímavých duší v celém dni přátelství, hlubokého spočinutí a uvolnění, inspirace a setkání.

Toto jedinečné setkání je spíše o tvém navnímání a nacítění se na tvou duši, než o vypisování detailního programu a možností, protože kdo má přijít, toho si to zavolá a mnohé se tvoří na místě dle skupiny, která se někde v časoprostoru už nyní tvoří a skládá. Však to znáte. 🙂

Pokud cítíš silné volání, pak drahá duše neváhej, tento seminář se zas nějakou dobu pořádat nebude, protože nádherných témat a inspirace v mých setkáních a prožitkových transformačních seminářích je mnoho a tak se programy často neopakují a naopak do nabídky přibývají další.

Přihlášky prosím formou SMS na 728 932 236 s milým pozdravením, celým jménem a názvem semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními a storno podmínkami, proto si je prosím před tím přečtěte na úvodní stránce mého webu. Děkuji.

Dračí síla

Seminář nemá nyní vypsán konkrétní termín.

dračí síla

Dračí síla tepe také v tvých žilách a liniích Země.

Oslovují tvou duši a tvé srdce draci? Možná se ozývá tvá pradávná paměť, otisky tvé duše, staré vědění nebo hluboké propojení s planetou, která je již nějaký čas tvým domovem.

Mé propojení s draky se v tomto mém životě opět více prohloubilo či spíše na vědomé rovině opět obnovilo v roce 2014, kdy jsem již pravidelně navštěvovala éterický chrám moudrosti kosmické lásky a záznamů duší AKÁŠU a byla jsem pozvána k setkání s vůdčími dračími bytostmi, chcete-li draky. Byl to pro mě hluboký osobní zážitek, který asi nelze plně předat jen slovy.  Přesto jsem o něm napsala článek, který si můžete přečíst ZDE. Zajímavé je, že ale již dlouho před tím jsem draky zpodobňovala ve svém výtvarném projevu .

Tento seminář bude hodně o vašem osobním propojení a naladění skrze mou aktivační esenci a přítomnost, hluboké uvolnění, meditaci a procítění vaší osobní dračí síly, přes setkání s draky živlů, draky silových portálů ve vrstvách planety Země, včetně draků hvězdných mimo zemskou sféru. Osvojíme si DRAČÍ DECH jako účinné a rychlé energetické cvičení.

Draci mohou silně podpořit naši manifestační sílu a seberealizaci v ukotvení do hmoty a podpořit nás v posunech, rozeznání a osvobození od vědomých i nevědomých starých slibů, závazků a rolí strážců, hlídačů a ochránců pokladů v mnoha formách, jako jsou posvátná vědění, znalosti, tajemství, pečeti či místa a vší tíživé zodpovědnosti za toto v minulosti převzaté či dokonce pocitů viny v případech, které jsme mohli vnímat v časoprostoru jako selhání.

Podle toho, jací draci se vám přijdou představit jako vaši průvodci, se můžete hodně dozvědět sami o sobě a o tom jaké dary a paprsky síly jsou součástí vašeho potenciálu.

K tomu osobní sdílení, mé vhledy a zkušenosti z mé praxe a skrze mé vědomí související s tímto mnohovrstevnatým tématem, bezpečná, laskavá a přátelská atmosféra a možnost otázek, které s tématem souvisejí.

Seminář se koná v energeticky krásně vyladěném a příjemném Studiu Loona, Křižíkova 67, v bezprostřední blízkosti stanice metra Křižíkova, tedy ve snadno dostupném centru města.

Časovlnění – 10.00 – 18.30, podmínkou zarezervování místa po vašem přihlášení je platba předem (až poté, co vás k tomu vyzvu v další sms) a též prosím věnujte pozornost obchodním podmínkám, které jsou uvedeny na úvodní, hlavní stránce mého webu, protože přihlášením na seminář s nimi zároveň vyjadřujete souhlas.

Cena celodenního aktivačně prožitkového semináře je 3000,- kč na osobu.

Přihlášky prosím jako SMS na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a názvu semináře.

Velice se těším na další krásné spolutvoření a sdílení  láskyplných a silně podporujících energií pro další cestu každého z vás.

Srdečně Ramona Siringlen ELOÍÍ RA, nebo jak mám nejraději prostě Sirin

Milující náruč Božské Matky

Božská matka

ČTVRTEK 11.5. 2023 Praha

Milující a od základů vyživující a plně dosycující seminář na plné propojení se a ukotvení do bezpodmínečné lásky a péče Božského mateřského ženského principu. Toto milující mateřské projevení Božství a náš vztah k němu rozhoduje mimo jiné o tom, jak si umožňujeme v našem životě přijímat hojnost a lásku v jakékoli podobě.

Mnozí z nás navíc mohli zažít v tomto či jiném životě, při pouti naší duše, hluboké zklamání a bolest či nepochopení a nepřijetí ve vztahu s naší biologickou matkou, babičkou, či jakoukoli jinou ženou, která pro nás měla na začátku naší životní pouti zásadní význam, jako členka našeho rodu, vychovatelka, učitelka. Naše maminka mohla být první osobou, která nám zlomila srdce a my jsme uvěřili, že nejsme hodni lásky.

Jsme členy všech rodů, ve kterých jsme kdy žili a vše, co jsme tam zažili, může být v našich záznamech duše a osobní Akáše stále aktivní.

K nabídce tohoto nádherného semináře jsem byla inspirována samotnou lásku Božského mateřského ženského principu a všemi podobami Bohyně v projeveních kosmické matky, která miluje všechny živé bytosti jako své děti.

A co vás čeká?

Akášická přenastavení a aktivace do plného otevření se zlaté energii Božské lásky a výživy, na kterou prapůvodně máme všichni Božské právo a jen my sami si ji můžeme vědomě i nevědomě blokovat.

Narovnání v celém vašem časoprostoru duše všech vašich hlubokých mateřských zranění, propuštění bolesti, pocitů viny, žalu a zklamání či hněvu a pocitu zrady ve vztahu s jakoukoli z vašich „matek“ které jste kdy měli.

Během aktivační a harmonizační léčivé meditace prožijete hlubokou lásku, kterou k vám vaše maminka chová na úrovni duše, i když se to zde na Zemi v její současné roli třeba nemusí tolik projevovat a také můžete procítit svou lásku k ní z této bezpodmínečné roviny. Můžete se setkat s vašimi pozemskými i hvězdnými maminkami napříč vaší cesty duše, které jsou pro vás tady a teď důležité, nebo pro vás mají dary či sdělení.

Přijetí aspektu Božské Matky v její čistotě, světle a bezpodmínečnosti pro podporu své vnitřní ženy a rozkvět plodnosti ženského plynutí a tvořivosti, protože aspekt Matky je důležitý pro každou ženu, i když nemusí být v tomto životě matkou a pro každého muže, aby dokázal přijmout to, že je hoden lásky.

K tomu osobní sdílení, mé vhledy a zkušenosti z mé praxe a skrze mé vědomí související s tímto mnohovrstevnatým tématem, bezpečná, laskavá a přátelská atmosféra a možnost otázek, které s tématem souvisejí

Seminář se koná v energeticky krásně vyladěném a příjemném Studiu Loona, Křižíkova 67, v bezprostřední blízkosti stanice metra Křižíkova, tedy ve snadno dostupném centru města.

Časovlnění – 9.00 – 17.00, podmínkou zarezervování místa po vašem přihlášení je platba předem (až poté, co vás k tomu vyzvu v další sms) a též prosím věnujte pozornost obchodním podmínkám, které jsou uvedeny na úvodní, hlavní stránce mého webu, protože přihlášením na seminář s nimi zároveň vyjadřujete souhlas.

Cena celodenního aktivačně prožitkového semináře je 3000,- kč na osobu.

Přihlášky prosím jako SMS na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a názvu semináře.

Velice se těším na další krásné spolutvoření a sdílení  láskyplných a silně podporujících energií pro další cestu každého z vás.

Srdečně Ramona Siringlen ELOÍÍ RA, nebo jak mám nejraději prostě Sirin