Jak pracuji?

Kresba

Základem mé spolupráce s Vámi je zejména laskavý přístup a naprostý respekt k vašim názorům, pocitům a vnímání světa. Vždy je více možností, jak můžeme postupovat, ale je to váš život a tedy i vaše rozhodnutí. Pokud si sami nejste jisti, co je pro Vás v danou chvíli prioritou, odkud vlastně začít, můžeme využít svalového testu a vytestovat, co je pro Vás nejlepší. Většinou si však jen potvrdíme ten postup, který Vám byl intuitivně nejbližší.

Doba sezení je 90 minut. Základem každého úspěšného sezení je nejdříve sdílení, vzájemná komunikace a poté uvědomění. Než přistoupíme k využití konkrétní techniky, probereme vaši situaci. Co Vás přivádí a čeho chcete dosáhnout. Vždy vnímám velice pozorně, co mi sdělujete a to nejen slovy. My lidé vysíláme o sobě často mnohem více informací, než tušíme. Možná Vám budu klást otázky, které Vám ještě nikdo nepoložil. Poprosím Vás, abyste podrobněji vyjádřili či vysvětlili něco, co jste „jen“ letmo zmínili. Proč? Protože tím, že věci pojmenováváme, dáváme jim slovní podobu, dostáváme mnoho našich vnitřních záležitostí z podvědomí do vědomé roviny a následně dochází právě k uvědomění. Přichází onen žádaný AHA moment. A ten nám poslouží jako další odrazový můstek k našemu posunu.

Když si společně ujasníme hlavní téma sezení, přistoupíme k využití samotné Kineziologie či širokým možnostem, které poskytuje řízená meditace. Obě techniky se skvěle doplňují a zejména samotný svalový test, je kdykoli v průběhu sezení spolehlivým zdrojem informací, zda postupujeme tak, abyste měli z naší spolupráce, co největší užitek.

Pokud společně procházíme kineziologickým odblokem, končíme sezení opět jednoduchým zjištěním pomocí svalového testu, zda můžeme uzavřít téma či zda jsou potřeba ještě nějaké korekce. Stejně můžeme zjistit i vhodné načasování případného dalšího sezení. Jelikož celá práce probíhá ve vědomé rovině vaší mysli, můžete ihned po skončení odbloku odejít a věnovat se s plnou pozorností veškerým potřebným aktivitám. V případě využití řízené meditace a tvoření v hladině Alfa, nastavuji práci tak, abychom jejím skončení měli ještě patnáct minut na zpracování prožitku. Tak dlouho přibližně trvá, než tento blahodárný a síly obnovující stav zcela odezní. Pozitivní změny, které jsme společně nastavili, pak samozřejmě probíhají i nadále dle potřeby.