Kineziologie ONE BRAIN – jednotný mozek

Kineziologie  - Barometr chování

Kineziologie je v Americe i západní Evropě již řadu let uznávaným terapeutickým a komunikačním systémem a i u nás se oprávněně stále více dostává do povědomí lidí. Přesto ne každý má představu, o co se vlastně přesně jedná. Kine……co?? Optala se mě tuhle jedna dáma. To je ta terapie s těmi pejsky? Ne není.

Metodu kineziologie vyvinul Američan Dr. Goodheart v 60. letech min. století. Na základě jeho koncepce sestavil Dr. J. Thie systém „Touch for Health“ (Dotyk pro zdraví). Od té doby se v rámci kineziologie vyvinuly nové systémy a psychologové, terapeuti, učitelé a další lidé je přijali do svého života a své práce.

Náš mozek funguje jako jedinečný biologický počítač s obrovskou kapacitou mozkových buněk. Víme, že mozek koordinuje činnost svalů. Např. člověk reaguje na špatnou zprávu právě ochabnutím svalů. Proto, když někomu oznamujeme nepříjemnou informaci, nejdříve ho požádáme, aby se posadil. Svalstvo jeho dolních končetin by nemuselo tělo udržet. Naše svaly jsou praktickým signalizátorem centrálního nervového systému a pečlivý kineziolog může pomocí svalového testu získat přesné a spolehlivé informace na úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti.

Můžeme tedy zadat jakoukoli otázku a odpověď ano a ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Tímto způsobem také získáme informace o odpovídající technice a cvičení, kterými lze energetický blok jemně, ale účinně odstranit. Vztah „mozek a sval“ je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů a tzv. korekcemi můžeme mozek zpětně ovlivnit.

V naší levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za „přežití“ (společná integrační plocha – SIP). V situacích, které vyhodnotí jako stresové může „odpojit“ 75 a více procent mozku. Během stresu SIP přijímá přicházející informace a podobné podněty srovnává s našimi minulými reakcemi. Jestliže zaregistruje informaci podobnou té z minulosti, odpojí funkci předního mozku (který udržuje člověka v přítomnosti a hledá možnosti řešení) včetně celé pravé hemisféry a připraví organismus na reakci „udeř nebo uteč“. Negativní informace uložená v mozku se objeví ve formě energetického bloku. My pak reagujeme na to, co se děje, pouze na základě minulých zkušeností, místo abychom jednali svobodně a hledali nová řešení vzniklé situace. Uvázneme tak v minulosti, bez tvořivých možností, se starými destruktivními modely chování a vnímání.

Takové bloky nás zbytečně omezují v našem životě a mohou vést k tělesným a dušením problémům a dalšímu stresu.

Pomocí neinvazivní techniky ONE BRAIN můžeme určit příčinu stresu i jeho emocionální dosah a odstranit strach či bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální neurologický tok mezi oběma mozkovými hemisférami. Věková regrese probíhá za plného vědomí a spolupráce klienta.

Buněčná paměť našeho těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Pochopením problému a příslušnou korekcí pomáháme klientovi obnovit schopnost používat celý potenciál svého mozku, pokud se dostane do podobné stresové situace jako byla ta původní.

Naše tělo je totiž doslova naší živoucí kronikou a taktéž kronikou generací před námi. A díky kineziologii v té kronice můžeme číst. A co víc, můžeme jednotlivé příběhy přepisovat tak, aby se nám lépe žilo. A to je skvělá zpráva. Nemyslíte?