Ošetření energiemi Reiki a Ra-sheeba

Ra-sheeba

Pokud nechcete na ničem konkrétním pracovat, ale chcete si dopřát příjemný prožitek harmonie a uvolnění, nabízím Vám relaxační terapii výše zmíněnými energiemi. V obou případech se jedná o metodu přikládání rukou. Léčba přikládáním rukou je stará tisíce let. I samotný lidský dotek má bezesporu terapeutický uklidňující účinek.

Ošetření energiemi je zcela bezpečné a není k němu nic zvláštního potřeba. Sedíte či ležíte oblečení a relaxujete. Můžete zvolit příjemnou hudbu, vůni. Vše probíhá ve velmi klidné atmosféře. Postupně přikládám své ruce přes aoblečení na různé části těla. Bezprostřední dotyk není nutností. Někdy mohu držet dlaně kousek nad povrchem těla. Obě energie proudí v takové míře, v jaké je ošetřovaný člověk schopen je přijímat. Můžete vnímat teplo vycházející z mých rukou, nebo jemné brnění či chvění. Je to vždy individuální prožitek.

Duše i tělo Vám za něj určitě poděkují. Pokud si přejete, může být součástí ošetření i řízená meditace či vizualizace na Vámi vybrané téma, která ještě zesílí celý proces. Nebo zkrátka jen zavřete oči a necháte svou mysl zalétnout, kam si sama přeje. Někdo si dopřeje i hluboký spánek.

Reiki

Reiki je univerzální léčivá energie. Takový je význam japonského slova rei-ki. Jsme jí obklopeni a můžeme ji používat pro sebe i pro druhé.

Historie reiki je stará několik tisíc let a znali ji a využívali staří duchovní mistři, kteří kráčeli po této zemi. I mistr Ježíš léčil přikládáním rukou.

Reiki je

  • jemná přírodní léčba
  • zbavuje tělo škodlivin
  • uvolňuje blokády
  • harmonizuje energetické proudy v těle
  • vyrovnává čakry
  • proudí vždy tam, kde jí je nejvíce potřeba

Náš zdravotní stav ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii poté použije na ozdravný proces. Při samotném ošetření se mozek předávajícího i přijímajícího dostává do hladiny Alfa. Pro mnohé je Reiki okamžitou úlevou. Přináší relaxaci a harmonizuje celé energetické pole.

Ve světě je léčení pomocí reiki rozšířeno mnohem více než u nás. Je to hlavně západní Evropa, USA, KanadaJaponsko. V těchto zemích se Reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby.

Ra-Sheeba

Energie Ra-Sheeba je velmi silná část dostupné kosmické energie. Nejedná se o rozšířenou techniku Reiki, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. S energií Ra-Sheeba je spojen starý Egypt, kde měli možnost přístupu k této úrovni tzv. Strážci. S postupným úpadkem frekvence vědomí egyptských kněží a s odchodem „Strážců“ se energie Ra-Sheeba stáhla  lidského dosahu.

V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili a tato vysokofrekvenční energie je dostupná v mnohem širším rozsahu a není již jen v držení zasvěcenců. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou dalšího vzestupu planety i lidstva.

„Ra“ – představuje mužský prvek energie Slunce

„Sheeba“ – zastupuje ženskou část pilíře léčivé energie – kreativní, radostný a čistý výraz lásky, která nám pomáhá na cestě duchovního vzestupu.

Ra-Sheeba je

  • působení na úrovni energetických center – čaker
  • působení na fyzickém i duchovním těle
  • spojení s čistou a radostnou láskou
  • sjednocení ženské i mužské energie v člověku (což napomáhá nejen k dalšímu duchovnímu rozvoji, ale též k lepšímu porozumění opačnému pohlaví a kvalitnějším sexuálním prožitkům ve spojení s duchovní energií)

Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a souzní s myšlenkou přijetí těchto mocných frekvencí. Velice často se jedná o osoby, které mají velmi silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií jsou pro vás určeny.