Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ – konflikt tvé vlastní staré magie a příslušnosti k různým magickým a duchovním řádům

Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ :
KDYŽ TI BRÁNÍ A ŽIVOT KOMPLIKUJE TVÁ VLASTNÍ MAGIE A ZÁMĚRY Z TVÝCHstará magie RŮZNÝCH INKARNACÍ, KTERÉ JDOU PROTI SOBĚ – ANEB VNITŘNÍ KONFLIKT MEZI PŘÍSLUŠNOSTMI K DUCHOVNÍM A MAGICKÝM ŘÁDŮM V TVÉM VLASTNÍM ČASOPROSTORU DUŠE.

Milované duše, zářící bytosti kráčející mezi světy a životy! Na cestě svého osvobození a rozkvětu se často zaobíráte tím, kde v časoprostoru jste byli vystaveni vlivům, které křivily přirozenost Božího řádu a kosmické harmonie ve všemožných podobách staré magie, rituálů, slibů, odevzdávání vaší životní energie ve jménu různých ideálů, kultů, kultur a náboženství. Uvolňujete nitky vzájemných ublížení, zkušeností, nedorozumění. Sledujete a hledáte KDO KOMU CO, KOMU JSEM JÁ….KDO CO MNĚ

JENŽE… mnohdy jste to stále vy. Vy sami v projevení různých vašich inkarnací a záznamů jedné a té samé duše a tak nevědomě vlastně bráníte sami sobě jít dále na vaší cestě v jednoduchosti a uvolnění se do čisté frekvence Božství. Tato okolnost, která by se v posuzování zde na Zemi, které je zatím stále velmi rozšířené (Akášičtí strážci a mistři se laskavě usmívají) mohla jevit jako negativní, však vzniká a vznikala i při čistých záměrech a duchovní práci a tvorbě. Čím silnější vyzrálejší duše, tím častěji mohlo docházet v časoprostoru zkušenosti duše ke křížení se jednotlivých magických vlivů a vyslaných paprsků energie se záměry.

Pro vaše VYJASNĚNÍ do větší lehkosti a plynutí přicházíme s touto informací a nabídkou osvobozujícího Akášického přenastavení, které vám umožní, jste-li s tím v souladu, z těchto protichůdných vlivů a závazků vystoupit a umožnit si opět více vnímat a vibrovat svou realitu z roviny čisté sféry Božského Zdroje bez podmínek, omezení, iluzí duchovní služby, pýchy a zneužívání Božské energie v jakékoli podobě, vědomě i nevědomě.

AKÁŠICKÉ PŘENASTAVENÍ A OSVOBOZENÍ: inkarnace
Dovoluji si nyní v přítomnosti tady a teď, napříč celou mou časoprostorovou osou, napříč všemi úrovněmi mých vědomí mysli, vtělení a projevení, napříč všemi svými hvězdnými i pozemskými rodovými liniemi, napříč veškerými mými příslušnostmi k duchovním i magickým řádům a napříč záznamy mé Duše a mé DNA, definitivně propustit k uvolnění a rozpuštění v pochopení Božské moudrosti a bezpodmínečné lásky bez hodnocení a pocitů viny, avšak v úctě a poděkování za veškeré dary dosavadních zkušeností mé cesty Duše ze všech svých jemno-hmotných těl a z buněčné paměti těla fyzického, veškeré ve mně dosud aktivní a tedy mou realitu stále ovlivňující programy a nastavení, lpění, držení a naplňování iluze duchovní služby a stálé pozornosti, napětí a držení stráže v rovinách sféry Ducha, linií osudů života, vědění, zasvěcení, posvátných časoprostorů a bezpečí mně svěřených Duší včetně propuštění a ukončení veškerých slibů, přísah a rituálně magických propojení bez bojů a extrémů a napětí mezi otisky a programem dlužníka a viníka a bez otisků kritika, soudce a toho, kdo hodnotí a drží to, co je podle něj správné.

Dovoluji si vystoupit ze všech vědomých i nevědomých bojů a konfliktů napříč celým mým časoprostorem na rovině spirituální, energetické, mentální, emoční i fyzické, včetně mých vlastních vnitřních konfliktů toho, na co si myslím, že mám či nemám nárok.

Dovoluji si propustit veškeré mé hodnocení ve mně a návyky určovat na co mají, či nemají nárok druzí ale i já sám/sama, včetně omezujícího tlaku na to, jak bych měl/měla správně žít a jak by měli správně žít ostatní.

JÁ JSEM TO HLUBOKÉ ODEVZDÁNÍ SE DO PROUDU KOSMICKÉ INTELIGENCE A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY ŽIVOTA A JEHO PŘIJETÍ V SOULADU S MÝM NEJVYŠŠÍM DOBREM.

S láskou Ramona Siringlen a Akášičtí strážci a mistři.

Pro ty z vás, kteří rádi navštěvují mé aktivačně prožitkové a transformační semináře 🙂 zde vkládám aktivní odkazy na zářijová setkání, ještě se můžete hlásit na:

čtvrtek 7.9. PŘIJETÍ LIDSTVÍ A ŽIVOTA NA ZEMI

neděle 17.9. ZLATÝ VĚK ATLANTIDY

Článek je možno sdílet dále avšak pouze s uvedením autorky, v nezměněné podobě a s aktivním odkazem na mé stránky www.cestasramonou.cz

Vstup do Akášických záznamů své duše

SOBOTA  A NEDĚLE 8.-9. července, sobota v 10.00 – 18.00 neděle 10.00 – 17.00

Tento jedinečný dvoudenní seminář se vždy koná jen jednou za rok a proto, pokud jsteAkášické záznamy na něj čekali, tak doporučuji neváhat. Okolo Akášické světelné éterické knihovny a prostoru koluje mnoho iluzí, tajemství, respektu i obav. Zjistíte, že Vědomí kosmické lásky a dary tohoto posvátného prostoru jsou otevřeny všem bytostem v souladu s jejich potenciálem a bodem vývoje. Naučíte se způsoby a možnosti vstupování a napojování na tento prostor a že zdaleka se nejedná jen o přístup k informacím, ale především se jedná o vibrační stav čistého BYTÍ bezpodmínečné lásky, nehodnocení a světla a čím častěji se v něm nacházíme, tím více se propisuje do našeho běžného každodenního života, našich rozhodnutí a chápání toho, jak svobodně, tvořivě a láskyplně můžeme prožívat a rozvíjet jako bytosti sami sebe a být přínosem sobě i druhým. Se vstupy do Akášických záznamů a komunikací s jejich strážci a dalšími světelnými bytostmi mám v tomto svém životě již 10 let aktivních zkušeností na své vlastní cestě i při práci pro mé milé klienty. Věnovala jsem se však sdílení této moudrosti a předávání lásky i v mnoha svých životech jiných, protože je to zde jedno z mých poslání.

Stav vědomí Akášické světelné knihovny a Chrámu vědění přináší i mnoho dalších možností, než jen přístup k informacím a navyšování vašich vibrací. O tom všem budeme během semináře mluvit a pak i prožívat v hlubokých relaxacích a meditaci.

Cena tohoto dvoudenního semináře je 5000,-

V případě vašeho zájmu si prosím přečtěte obchodní podmínky na úvodní straně webu, protože s přihlášením s nimi automaticky vyjadřujete souhlas. Přihlášky prosím jako SMS na 728932236 formou milého pozdravení, vašeho celého jména a názvu semináře.

Těším se na všechny milé bytosti, které duše zavolá. Srdečně Sirin.

Velekněžka a Císařovna

Momentálně není vypsán konkrétní termín.

Velekněžka a Císařovna

K pořádání tohoto tématu mě přivedla inspirace ze světelného informačního pole ale i letitá zkušenost průvodkyně a podporovatelky duší a příběhy mnoha žen, se kterými jsem procházela jejich záznamy.
Každá žena má napříč záznamy své duše i ve svém přítomném životě otisky a silné vlivy obou těchto archetypů a to jak v posilující či stínové potlačené podobě. Skrze jejich hluboké nahlédnutí a porozumění můžeme uvolnit a narovnat vše potřebné v tvém osobním příběhu duše a spojit velekněžku a císařovnu v Tobě do jednoty souladné s tvou jedinečnou esencí duše.
Silný aktivační a prožitkový seminář pro tvou duši, načtený ze světelného informačního pole Božského éteru.

Paprsek jednorožců

Momentálně není vypsán konkrétní termín.

chrám jasnozření

Srdečně Vás zvu na celodenní hladivý, laskavý a silně pečující a podporující seminář Paprsek jednorožců.
Pokud toužíte opět věřit na zázraky, silně poléčit své vnitřní dítě, propustit hluboký žal ze situací, kdy jste se setkali s odmítnutím, nedůvěrou ve vaše světlo, či s cynismem a odmítnutím toho, co v esenci své duše přinášíte na tento svět, pak je tento seminář v čistých a láskyplných energiích jednorožců a jejich moudrosti a podpory právě pro vás.
Součástí bude jako vždy na mých seminářích i hluboce aktivační a léčivá meditace, kde se na úrovni duše naladíme na naše jednorožčí průvodce a procítíme paprsek jednorožců a jeho potenciál právě pro duši a cestu každého z nás. Přijď si zažít celý den v hluboké radosti, bezpečí a se stejně naladěnými dušemi a třeba i najít nové či „staronové“ přátele.

Zlatý věk Atlantidy

V tuto chvíli není vypsán konkrétní termín. Vypsané semináře najdete na úvodní stránce webu.

Zlatý věk Atlantidy

S radostí vás zvu na krásný celodenní seminář, ke kterému mě inspirovaly mé vzpomínky a energetické otisky na život v období zlatého věku Atlantidy, mí světelní průvodci a informace v kolektivních záznamech lidstva Akáša.
Kromě zajímavých autentických sdílení a vzpomínky otevírajících informací se též ponoříme do hluboce léčivé aktivační meditace, kde navštívíme Atlantidu v jejím rozkvětu, projdeme její portály a chrámy, podmořské svatyně, setkáme se s bytostmi, které tam pro nás byly nejdůležitější v prožitcích duše, naladíme se na posvátnou esenci vody a její vědomí a propojíme se s delfíny a jejich dary. Strávíme společně den v přátelské atmosféře, očišťující energii, podpoře a sdílení a bude prostor i pro vaše dotazy k tématu semináře.
Součástí budou i podporující akášická přenastavení související s propouštěním zátěže a traumat z pozdějších období Atlantidy a pádu vědomí a nebo na umožnění si rozvinutí potenciálu z Atlantských životů v souladu s jedinečnou esencí vaší duše tady a teď.

Tento nádherný seminář se zatím konal jen jednou a v plné účasti obsazení se vytvořila nádherná atmosféra krásných a vnímavých duší v celém dni přátelství, hlubokého spočinutí a uvolnění, inspirace a setkání.

Toto jedinečné setkání je spíše o tvém navnímání a nacítění se na tvou duši, než o vypisování detailního programu a možností, protože kdo má přijít, toho si to zavolá a mnohé se tvoří na místě dle skupiny, která se někde v časoprostoru už nyní tvoří a skládá. Však to znáte. 🙂

Pokud cítíš silné volání, pak drahá duše neváhej, tento seminář se zas nějakou dobu pořádat nebude, protože nádherných témat a inspirace v mých setkáních a prožitkových transformačních seminářích je mnoho a tak se programy často neopakují a naopak do nabídky přibývají další.

Přihlášky prosím formou SMS na 728 932 236 s milým pozdravením, celým jménem a názvem semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními a storno podmínkami, proto si je prosím před tím přečtěte na úvodní stránce mého webu. Děkuji.