Andělé přechodu

andělé přechodu

Andělé přechodu.

Tímto osobním příběhem plním slib, který jsem dala duši jedné dámy, která nedávno přešla z fyzického světa na druhý břeh za pro ni velmi traumatických okolností.

Nedávno jsem měla výjimečně začátek sezení posunutý o hodinu. Uvítala jsem možnost začít den příjemně návštěvou oblíbené kavárny v blízkém nákupním centru. Jindy na to nemám čas. Zejména po ránu je tam klid, příjemná atmosféra a člověk se hned jinak naladí na své další aktivity. I tak jsem si vzala sebou notebook, že budu u kávy procházet poštu. Slunce svítilo, vše jako jindy. Jenže nebylo. Alespoň pro mě ne. Když jsem parkovala, hlavou mi prolétla myšlenka na dámu, která zde byla dva dny před tím zavražděna. Neznala jsem okolnosti, ale stalo se to přesně v době, kdy jsem zhruba o pět set metrů dále řešila velký nákup pro rodinu. Celý příspěvek

V chrámu Akáša – podpora syna rok 2014

duchovní chrám

Drazí, rozhodla jsem se s vámi sdílet i některé své osobní zážitky z mého prolínání s duchovním světem. Tento záznam popisuje mé prožitky z doby, kdy jsem na základě duchovního vyššího vedení podporovala mého syna Ondřeje zde ve fyzické realitě z duchovní úrovně. V té době (přistoupíme li na chvíli na lineární vnímání času) ve svém lidském těle mnoho nekomunikoval v lidské řeči a adaptace na zdejší fyzické podmínky v inkarnaci mu činila obtíže. Vměstnat tak ohromné Vědomí do jednoho lidského tělíčka během první inkarnace zde na planetě bylo a je náročné a byla to zkouška i pro nás rodiče zde na zemi. Vstoupila jsem v té době do kontaktu s jeho vyšším JÁ, které se představilo jako Abraham. Celý text je vysoko vibrační. Působí i na druhé čtenáře, pracuje na úrovni duše, můžete tam nalézt cosi pro sebe a možná i na nevědomé úrovni. Jen čtěte srdcem. Více není potřeba. Celý příspěvek

Rok 2018 – Až Hvězda předá žezlo Luně.

Rok Luny

Rok 2018 – Rok jasnozřivé Luny, zrcadla pravdy a rozmluv s Vesmírem skrze nejhlubší ticho.

Rok 2017 proletěl jako žhnoucí kometa, oslnil nás svým třpytem a chvílemi až oslepoval kosmickou září, před kterou se nelze nikam skrýt. Nebylo již možné uhýbat, vymlouvat se a čekat. Energie byly rychlé, přinesly nové příležitosti, výzvy i spojení v životě profesním i osobním. Ti, kteří byli již připraveni, dostali šanci ukázat, co se v nich skrývá. Mnozí nastoupili cestu svých hlubších poslání a jejich odvaha být ve své pravdě jim dala křídla vystoupit na veřejnosti. Mnoho nových hvězd se tak objevilo na nebi společenské pozornosti. Vznikly nové projekty a bylo přáno tvorbě všeho druhu, byla-li v souladu s posuny do vyšší úrovně vědomí. Jasná záře hvězdy posvítila i na to, kdo je kdo v našich životech, kdo jsme my sami a jaký obraz sami sebe chceme nést a rozvíjet dále. Pokud jsme volili dle pravdy srdce, dostalo se nám maximální podpory. Patron roku 2017 Lord Maytreia přitáhl svou silou k sobě mnohé osudové partnery a podpořil cestu každého z nás k celistvosti. Ano někdy to dost bolelo, protože záře komety tohoto doslova letícího roku kromě veliké podpory vytáhla také různé stíny v nás i v našem okolí. Ti, kteří s podporou hvězdy přestali skrývat své osobní světlo a esenci, mohli být překvapeni ne vždy zcela kladnými reakcemi okolí. Staré programy pocitů ohrožení, konkurence či dokonce snad závisti nakonec však každému posloužily k odkrytí vlastních programů, emočních traumat a nastavení osobních hranic.

Po zářivé a oslňující hvězdě nastupuje na trůn roční vlády Luna. Luna není tak okázalá ve svém projevu. Žezlo přebírá téměř nenápadně, ale o to silněji ho svírá. Její energie jsou klidné a všudypřítomné.  Jasnozřivé oko Luny svítí možná jemněji, avšak nepřetržitě. Proniká hlouběji a hlouběji. V energiích roku 2018, v energiích měsíce bude testována naše opravdovost a vytrvalost. Celý příspěvek

Kounovské řady – vědomí a síla aneb jak Celesta provázela Ramonu.

Kounovské řady

Ráda bych s vámi sdílela své zážitky z jedinečného a silného místa zde v Čechách, které je známo jako Kounovské řady. Toto místo si mě zavolalo prostřednictvím nádherné práce a poslání mé sestry z hvězdného kruhu a přítelkyně Denisy Celesty, která je jedním z průvodců na řadách. Kounovské řady mě povolaly skrze mé druidství, které je stále živé v mých duchovních strukturách s ohledem na některé mé inkarnace, ale především mě přitáhla ohromná kosmická síla, která se zde setkává s prastarými vrstvami Matky Země. Celý příspěvek

Andělé všedního dne.

Andělé všedního dne.

Jak se mnozí z nás probouzí do zcela nového světa, přichází také často pocity osamění a nepochopení. Máme dojem, že jsme zde se svým vnímáním a zážitky sami. Že lidé okolo nás si ničeho nevšímají a nám se zdá, že kráčíme v naprosto odlišném Vesmíru, než naši nejbližší, přátelé či kolegové. Ten kdo putuje již nějakou chvíli po své cestě duše, obvykle dříve či později začne svou osobní vibrací přitahovat do svého života spřízněné bytosti a přátele na odpovídající úrovni vědomí. Náhle je zde radost ze společného sdílení, můžeme mluvit o všem a ten druhý ví přesně, co máme na mysli.

Než k tomu dojde, ve chvílích, kdy máme dojem, že jsme zcela sami, nikdy tomu tak není. Kromě množství podporujících a milujících bytostí v jemně hmotných sférách, které jsou ve skutečnosti mnohem blíže, než tušíte, jsou zde i lidé, kterých jste si možná nikdy nevšimli. Soukromě jim říkám Andělé všedního dne. Celý příspěvek