Akášické poselství – Podpora světelným inspirátorům a tvůrcům nového světa v transformačním procesu

Anděl

Milovaní, dovolte, abychom k vám přistoupili s vyjádřením naší úcty, podpory a lásky. Toto sdělení je určeno jako podpora světelným inspirátorům, vysoko vibračním duším v předních řadách vlny transformace a tvůrcům nového světa zde na Zemi. Nenechte se prosím mýlit tím, jak vznešeně to zní. Naše slova jsou určena každému z vás bez ohledu na to, v jak významném postavení si myslíte, že se snad nacházíte, bez ohledu na to, zda jste již aktivní v proměnách i veřejně, nebo teprve měníte svá vlastní vnitřní nastavení. Celý příspěvek

Transformační světelní terapeuti Nové Země.

světelní terapeuti

Světelná aktivace lidských energetických polí, otevření potenciálu osobních kódů a světelná spolupráce na úrovni duší.

Milovaní, zde na Zemi se nyní vše od základ u proměňuje. Tato masivní transformační vlna přichází ze samých základů, od každého jednotlivého z vás. Jste podporování a zahrnování láskou a kosmickými energiemi, avšak jste to vy, kdo tvoříte a měníte vaši realitu a celou společnost. Tyto změny probíhají všude a dotýkají se též všech oblastí a oborů, které jsou součástí historie lidstva. Tento jedinečný proces, je založen na světle a osobní odvaze a touze duše každého z vás. Na ochotě ukázat vaši pravou podstatu, úroveň vědomí. Na odhodlání přijít s novými možnostmi, vykročit ze zajetých kolejí, ukázat své osobní světlo a způsob tvorby, který je pro vaši bytost vlastní. Celý příspěvek

Andělé přechodu

andělé přechodu

Andělé přechodu.

Tímto osobním příběhem plním slib, který jsem dala duši jedné dámy, která nedávno přešla z fyzického světa na druhý břeh za pro ni velmi traumatických okolností.

Nedávno jsem měla výjimečně začátek sezení posunutý o hodinu. Uvítala jsem možnost začít den příjemně návštěvou oblíbené kavárny v blízkém nákupním centru. Jindy na to nemám čas. Zejména po ránu je tam klid, příjemná atmosféra a člověk se hned jinak naladí na své další aktivity. I tak jsem si vzala sebou notebook, že budu u kávy procházet poštu. Slunce svítilo, vše jako jindy. Jenže nebylo. Alespoň pro mě ne. Když jsem parkovala, hlavou mi prolétla myšlenka na dámu, která zde byla dva dny před tím zavražděna. Neznala jsem okolnosti, ale stalo se to přesně v době, kdy jsem zhruba o pět set metrů dále řešila velký nákup pro rodinu. Celý příspěvek

V chrámu Akáša – podpora syna rok 2014

duchovní chrám

Drazí, rozhodla jsem se s vámi sdílet i některé své osobní zážitky z mého prolínání s duchovním světem. Tento záznam popisuje mé prožitky z doby, kdy jsem na základě duchovního vyššího vedení podporovala mého syna Ondřeje zde ve fyzické realitě z duchovní úrovně. V té době (přistoupíme li na chvíli na lineární vnímání času) ve svém lidském těle mnoho nekomunikoval v lidské řeči a adaptace na zdejší fyzické podmínky v inkarnaci mu činila obtíže. Vměstnat tak ohromné Vědomí do jednoho lidského tělíčka během první inkarnace zde na planetě bylo a je náročné a byla to zkouška i pro nás rodiče zde na zemi. Vstoupila jsem v té době do kontaktu s jeho vyšším JÁ, které se představilo jako Abraham. Celý text je vysoko vibrační. Působí i na druhé čtenáře, pracuje na úrovni duše, můžete tam nalézt cosi pro sebe a možná i na nevědomé úrovni. Jen čtěte srdcem. Více není potřeba. Celý příspěvek

Rok 2018 – Až Hvězda předá žezlo Luně.

Rok Luny

Rok 2018 – Rok jasnozřivé Luny, zrcadla pravdy a rozmluv s Vesmírem skrze nejhlubší ticho.

Rok 2017 proletěl jako žhnoucí kometa, oslnil nás svým třpytem a chvílemi až oslepoval kosmickou září, před kterou se nelze nikam skrýt. Nebylo již možné uhýbat, vymlouvat se a čekat. Energie byly rychlé, přinesly nové příležitosti, výzvy i spojení v životě profesním i osobním. Ti, kteří byli již připraveni, dostali šanci ukázat, co se v nich skrývá. Mnozí nastoupili cestu svých hlubších poslání a jejich odvaha být ve své pravdě jim dala křídla vystoupit na veřejnosti. Mnoho nových hvězd se tak objevilo na nebi společenské pozornosti. Vznikly nové projekty a bylo přáno tvorbě všeho druhu, byla-li v souladu s posuny do vyšší úrovně vědomí. Jasná záře hvězdy posvítila i na to, kdo je kdo v našich životech, kdo jsme my sami a jaký obraz sami sebe chceme nést a rozvíjet dále. Pokud jsme volili dle pravdy srdce, dostalo se nám maximální podpory. Patron roku 2017 Lord Maytreia přitáhl svou silou k sobě mnohé osudové partnery a podpořil cestu každého z nás k celistvosti. Ano někdy to dost bolelo, protože záře komety tohoto doslova letícího roku kromě veliké podpory vytáhla také různé stíny v nás i v našem okolí. Ti, kteří s podporou hvězdy přestali skrývat své osobní světlo a esenci, mohli být překvapeni ne vždy zcela kladnými reakcemi okolí. Staré programy pocitů ohrožení, konkurence či dokonce snad závisti nakonec však každému posloužily k odkrytí vlastních programů, emočních traumat a nastavení osobních hranic.

Po zářivé a oslňující hvězdě nastupuje na trůn roční vlády Luna. Luna není tak okázalá ve svém projevu. Žezlo přebírá téměř nenápadně, ale o to silněji ho svírá. Její energie jsou klidné a všudypřítomné.  Jasnozřivé oko Luny svítí možná jemněji, avšak nepřetržitě. Proniká hlouběji a hlouběji. V energiích roku 2018, v energiích měsíce bude testována naše opravdovost a vytrvalost. Celý příspěvek