Kounovské řady – vědomí a síla aneb jak Celesta provázela Ramonu.

Kounovské řady

Ráda bych s vámi sdílela své zážitky z jedinečného a silného místa zde v Čechách, které je známo jako Kounovské řady. Toto místo si mě zavolalo prostřednictvím nádherné práce a poslání mé sestry z hvězdného kruhu a přítelkyně Denisy Celesty, která je jedním z průvodců na řadách. Kounovské řady mě povolaly skrze mé druidství, které je stále živé v mých duchovních strukturách s ohledem na některé mé inkarnace, ale především mě přitáhla ohromná kosmická síla, která se zde setkává s prastarými vrstvami Matky Země. Celý příspěvek

Andělé všedního dne.

Andělé všedního dne.

Jak se mnozí z nás probouzí do zcela nového světa, přichází také často pocity osamění a nepochopení. Máme dojem, že jsme zde se svým vnímáním a zážitky sami. Že lidé okolo nás si ničeho nevšímají a nám se zdá, že kráčíme v naprosto odlišném Vesmíru, než naši nejbližší, přátelé či kolegové. Ten kdo putuje již nějakou chvíli po své cestě duše, obvykle dříve či později začne svou osobní vibrací přitahovat do svého života spřízněné bytosti a přátele na odpovídající úrovni vědomí. Náhle je zde radost ze společného sdílení, můžeme mluvit o všem a ten druhý ví přesně, co máme na mysli.

Než k tomu dojde, ve chvílích, kdy máme dojem, že jsme zcela sami, nikdy tomu tak není. Kromě množství podporujících a milujících bytostí v jemně hmotných sférách, které jsou ve skutečnosti mnohem blíže, než tušíte, jsou zde i lidé, kterých jste si možná nikdy nevšimli. Soukromě jim říkám Andělé všedního dne. Celý příspěvek

Akášický vhled – Jak ocenit své služby a nastavení osobních hranic

hojnost

Akášický vhled – Jak ocenit své služby a nastavení vlastních hranic

Muž, kterého si velice vážím, mě požádal o vhled na téma nastavení vlastního ocenění za jím nabízené služby. Díky jeho velkorysosti a přirozené radosti ze sdílení mohu s jeho souhlasem sdílet celý vhled. Tyto informace jsou v současné době velmi důležité i s ohledem na posuny v kolektivním vědomí. Věřím, že pro mnohé z vás budou užitečné.

Tazatel ještě stále prochází procesem nastavování osobních hranic. Je to velice důležité, protože všichni si na úrovni duše přejete směřovat k rovnováze a harmonii. Sem patří i rovnováha ohledně dávání a přijímání. Celý příspěvek

Sesterstva Hvězdy duše povstávají!

Sesterstva Hvězdy duše

V současnosti dochází na vaší planetě k jedinečnému fenoménu a tím je nárůst ohromující vesmírné síly sesterských kruhů, které nazýváme Sesterstva Hvězdy duše. Tyto sesterské kruhy jsou rodinami duší mocných světelných bytostí, mocných a zářivých stvoření, která svou duši dala v průběhu času do služeb Bohyně. Bohyně, která se opět v plné síle navrací i zde na tuto nádhernou planetu Zemi, která sama je též Bohyní a mocnou členkou všech těchto sesterských kruhů. Tyto mocné duše se vtělily do tohoto času jako ženy, které prolomí ledy starého umírajícího systému, který již není schopen udržet a vyživovat sám sebe. Celý příspěvek

Močový měchýř obtíže – hněv a touha po svobodě

močový měchýř obtíže

Během svého sezení s lidmi a prací na jejich rozvoji se často dozvídám o jejich fyzických obtížích. Zejména ženy pak často trpí na problémy s močovým měchýřem a záněty močových cest. Vždy jsou za tím vším mnohem hlubší důvody, než jen „pouhé“ nastydnutí či infekce. Proto jsem se rozhodla přeložit kapitolu na toto téma od skvělé zahraniční autorky a velice zkušené terapeutky Evette Rose. Věřím že mnohým z vás přinese potřebná uvědomění. Celý příspěvek