Když chceš být doma na Zemi.

Ramona a krystaly

Energie a prožitky z transformačně prožitkové skupiny Přijetí lidství a života na Zemi.

Na skupinu Přijetí lidství jsem se velice těšila. Bylo to žádané téma a vím, že mnohé bytosti vnímají život zde jako slušnou výzvu z různých důvodů. Být doma na Zemi. Mým přáním bylo tyto důvody uvědomit, dát do hlubších souvislostí, aby se bloky mohly začít uvolňovat z našich energetických polí a záznamů a dále upozornit na mnohé vrstvy, bytosti a energie, které jsou nám zde nápomocny, pokud si to umožníme.

Skupiny probíhají vždy hlavně v proudu napojení TADY A TEĎ dle aktuální sestavy duší, které se sejdou, což nikdy není náhoda. Celý příspěvek

Beltain – dovolit si zářit jasným světlem

portrét Ramony

BELTAIN – DOVOLIT SI  ZÁŘIT JASNÝM SVĚTLEM

Beltain – svátek jasných ohňů, plodnosti a vyhánění dobytka na pastviny. Svátek lásky, milování, života.

Źít, doopravdy žít znamená svobodně si umožnit vyzařovat své světlo.

To se neodvíjí od nutnosti ho někde veřejně ukazovat, vystupovat, nebo se přesvědčovat, že mé světlo a jedinečnou esenci druzí vidí. Každý nemá v cestě osudu vyzařovat na veřejné scéně. Hlavně musíme své světlo a esenci vnímat a svobodně tvořivě vyzařovat a naplňovat my sami. Někdy nám v tom ještě brání stará zranění, bolesti, pocity odmítnutí, zrady, nedostatečného ohodnocení. Protipólem Beltainu je ono často připomínané pálení čarodějnic, mnoho z nás ho máme v hlubokém podvědomí a na záznamech duše a v buněčné paměti spojené s vyvržením, pohaněním, pomluvou, kritikou, odmítnutím, strachem z neznámého, posměchem a utrpením. Proč? Protože jsme si někde napříč časem dovolili svobodně dýchat, projevit sami sebe, ukázat své světlo…..vědomě i nevědomě nebo jsme se stali obětí intrik, pomluv, zneužití a zrady. V tomto čase se zde v Evropě, kde nyní žijeme, utrpení na hranici obávat nemusíme, avšak v kolektivním vědomí se s proměnami celospolečenského paradigmatu a navyšováním kosmických energií směřujících k Zemi a navyšování světla obecně uvolňuje nyní opět mnoho stínů a zranění v našich jemně hmotných tělech. Jedno z nejčastějších kořenových traumat je trauma z odmítnutí. Celý příspěvek

Z Akášických vhledů – píseň těla

píseň těla

PÍSEŇ FYZICKÝCH I ÉTERICKÝCH TĚL. 

Děkuji milé dámě za svolení sdílení části Akášického vhledu s velmi zajímavými informacemi, které mohou být podporou mnohým dalším při otevírání vědomí.

Tato drahá duše má předpoklady mnohé rozvinou do mnohem větší jemnosti a vlastně konání v jemnějších vrstvách než té nejryzejší fyzické bude hlavním tématem dnešní naší odpovědi. Píseň těla chce být vyslyšena. Pokud se jedná o menstruační bolesti její dcery, doporučujeme jí zaměřit se na uvolňování bolestí a napětí z celého ženského rodu právě formou vědomého dýchání a tónování do konkrétních partií těla. Celý příspěvek

Sdělení milovaným k přelomu reality 2020.

 

světelná mřížka kolem planety

Sdělení milovaným.

Milovaní, přicházíme k vám v úctě a respektu s naší energetickou podporou a sdělením v období, které jste dosud mnozí z vás napříč zkušeností vaší duše nikdy neprožili, tedy alespoň ne na této planetě. V čem je to tentokrát jiné? Ukončuje se mnohaletý cyklus, ale rozdíl je v energiích, kterými jste z Vesmíru a zdroje zaplavováni. Zdá se tak obtížné rozlišit, co odkud vzešlo, co je takzvaně špatné a co dobré, kde je začátek toho všeho, co nyní obrací vaši realitu vzhůru nohama. Celý příspěvek

Strážci Akáši – kódy vašeho fyzického vzhledu

Kódy vašeho fyzického vzhledu.

Milovaní, okolnosti vašeho vstupu do žití zde ve hmotné realitě jsou skutečně mnohovrstevnaté a stejně je tomu tak i pokud se jedná o vaši vědomou volbu příštího fyzického vzhledu. Nejedná se jen o to, zvolit si takové tělo, které mě maximálně podpoří v mém plánu duše pro daný život. Není to pouze o tom, že například duše, která se chystá prožít život veřejně známé inspirátorky a modelky, si zvolí takové fyzické působení, které bude v daném místě a čase považováno většinou lidí za krásné a přitažlivé. Není to zdaleka jen o fyzickém naplnění splněných předpokladů pro to, čemu se duše hodlá ve hmotné zkušenosti věnovat. Celý příspěvek